Výzkum Princetonu týkající se interakce mysli a hmoty. Ruský vědec se pokouší přesvědčit lidi o tom, že mohou změnit svět jednoduše tím, že využijí vlastní energii. Tvrdí, že myšlení může mít pozitivní či negativní vliv na okolní prostředí. „Zabýváme se myšlenkou, že naše vědomí je součástí materiálního světa a že svým vědomím můžeme přímo ovlivňovat svět,“ uvedl Dr. Konstantin Korotkov, profesor fyziky na Státní technické univerzitě v Petrohradu.


Abychom lépe porozuměli neviditelnému světu energie, vědecké experimenty jsou prováděny s použitím technologie zvané bioelektrofotografie. Předpokládá se, že neustále vysíláme energii. Bioelektrofotografie má zachytit tato energetická pole v podobě světla kolem těla – tedy toho, co by někteří lidé nazvali aurou.