Místo, aby dělal svou práci, tak nám Jeroen Dijsselbloem poskytl náhled ‚konečného dějství‘ Eura … Pokud jste snad sledovali příběh výkupu Kypru z dluhů, tak už nejspíš znáte Jeroena Dijsselbloema, holandského ministra financí, který se v lednu stal prezidentem Eurogrupy – skupiny ministrů financí euro-zóny. Jako prezident Eurogrupy má Dijsselbloem nesmírně významnou práci: komunikovat s veřejností o rozhodnutích přijatých touto skupinou. Konec konců, on je tou vedoucí osobností… Dijsselbloem v podstatě strávil první dva dny tohoto týdne následně po podepsání kyperské dohody v neděli v noci povídáním kolem a kolem a znova, o tom, že tohle ve skutečnosti není žádný zvláštní případ. – Business Insider


Dominantní sociální téma : Je čas uplatnit volný trh i na střadatele v bankách. (Poznámka: Dominantní sociální téma je u Daily Bell šířený propagandistický ideový element – mem v analogii ke genetickému informačnímu elementu, šířícímu se v populaci genu – kterým se nás elita snaží očkovat, a kterému se oni vysmívají.)

Analýza volného trhu: Podle Business Insider Jeroen Dijsselbloem předvedl „konečné dějství“ eura, které nám jasně ukazuje, o jaké strategii se uvažuje.

A touto strategií je posuv odpovědnosti za insolvenci od daňových poplatníků ke spořitelům v bankách. Je tu zjevně myšlenka na vnesení disciplíny volného trhu do euro-krize.

Prezident Eurogrupy strávil několik dnů couváním z poznámek naznačujících, že kyperské řešení se bude aplikovat i jinde, ale jeho pozdější poznámky, jak tvrdí Business Insider, spíše jeho původní prohlášení potvrzují. Zde je z výše uvedeného článku více:

Včera Dijsselbloem v explozivním interview s Reuters a FT v podstatě řekl, že Evropané mohou počítat s podobným osudem nepojištěných vkladů i jinde v euro-zóně, pokud bude v budoucnu třeba restrukturalizovat jejich bankovní systém.

„Dojde-li u banky k ohrožení, mělo by naší první otázkou být: ‚Okey, co s tím v té bance budete dělat? Co můžete udělat, abyste se re-kapitalizovali?‘ Když to ta banka udělat nemůže, promluvíme s akcionáři a držiteli obligací a požádáme je, aby přispěli na re-kapitalizaci banky, a bude-li to nezbytné, i držitele nepojištěných vkladů.“

No tohle!

Redaktor FT Alphaville Paul Murphy apeloval, aby za tento komentář Dijsselbloema vyhodili. Několik dalších zdrblo Dijsselbloema za jeho zjevnou neomalenost.

Reakce trhu (útěk od bankovních akcií) dokonce způsobila, že Eurogrupa vydala objasnění toho, co Dijsselbloem řekl, o dvou větách.

Ovšem prohlášení Eurogrupy ve skutečnosti nevyvrátilo nic z toho, co opravdu řekl. Spíše to vypadalo jako pokus o boj se slovem „šablona“ při popisu kyperské dohody, což byl způsob, jímž to Reuters předváděl, kam to povede.

A když se podíváte na celý přepis interview, který dnes FT vydal on-line, je jasné, že Dijsselbloem to myslel naprosto přesně tak, jak to řekl.

Business Insider ve svém pozdějším článku líčí mediální reakci na kyperskou situaci, že se to obecně podává tak, že „úřady jsou ‚stupidní‘ a ‚střelily se tím do nohy‘.“

Business Insider ale vznáší otázku: „Co když pitomí nejsou?“

I my jsme vznesli tuto otázku, ač v jiném kontextu. My věříme, že ti, co vedou euro-zónu, postupují podle něčeho na způsob programu a jeho účelem je ve skutečnosti tu krizi spíše prohloubit než zmírnit.

I my jsme vznesli tuto otázku, ač v jiném kontextu. My věříme, že ti, co vedou euro-zónu, postupují podle něčeho na způsob programu a jeho účelem je ve skutečnosti tu krizi spíše prohloubit než zmírnit.

Z tohoto úhlu pohledu je kyperský šok a následné prohlášení nejen záměrné, nýbrž i přispívá k šíření nejistoty po celé Evropě. Teď lidé už svým bankám nevěří, což přispívá k jejich destabilizaci.

Máte-li bankovní krizi, tak je tou poslední věcí, kterou chcete, další destabilizace důvěry a víry v systém. Bruselští Eurokraté to ale právě tak udělali.

Člověku tedy zůstávají dvě možnosti volby. Buď je ta strategie záměrná, nebo to byla chyba. Pokud to byla ale chyba, proč tedy Brusel deklaroval, že tohle je přístup, jímž by bankovní politika měla postupovat?

Závěr: Nikoliv… Nemyslete si, že to byla chyba. Pokud člověk přijme tuhle myšlenkovou linii, jsou důsledky vážné a hluboké, jak z hlediska sociopolitického, ekonomického, tak i investičního.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com