Tohle jsou jedny z nejzvláštněji vypadajících mraků, které kdy autorka článku ze satelitů sledujících Zemi viděla. Tyto cívce podobné nebo obloukovitými vlnami tvarované mraky byly vytvořeny mračny přecházejícími přes Ostrovy prince Edwarda na jihu Indického oceánu. Zachytil je 26. března 2013 satelit Terra přístrojem MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer).


Cívky připomínající tvary mraků vytvořené při jejich průchodu přes Ostrovy prince Edwarda na jihu Indického oceánu. Zdroj: NASA/Terra/MODIS.

Aktualizace: Vitalij Jegorov z ruské webové stránky allmars.net poslal animaci těchto cívek mraků, jak je viděl ruský satelit Elektro-L:

Animace je udělána ze 17 snímků satelitu „Electro-L“ od 12:30 do 20:30 GMT 26. března 2013, 1 snímek každých 30 minut. Zdroj: Roscosmos / NTSOMZ / Electro-L / allmars.net.

Obrázky jsou snímány z jiného úhlu než satelitem Terra. Více se dovíte na Jegorově webovce.

NASA říká, že MODIS hraje životně důležitou roli při vývoji a validaci globálních interaktivních modelovacích systémů Země schopných dostatečně přesně předvídat globální změnu, aby mohli pomoci tvůrcům politik se správnými rozhodnutími týkajícími se ochrany našeho prostředí.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: universetoday.com