Generální tajemník Organizace spojených národů (OSN) António Guterres vyzval mezinárodní společenství, aby našlo příležitosti k řešení konfliktů dialogem na základě větší kreativity a odhodlání. (Foto: Flickr)

António Guterres přednesl prostřednictvím videa projev na 8. schůzi pro zprostředkování konfliktů v Istanbulu v Turecku.

Guterres vyjádřil obavu ze zhoršení situace konfliktů v různých regionech světa. Guterres řekl, že neshody a konflikty z geopolitických příčin brání úsilí o mír, nové technologie umožňují více lidem, kteří je vlastní, ničení globální stability.

Potenciální konflikty odráží rozdíly správy mezinárodního společenství, jako je například zneužití kyberprostoru.

António Guterres řekl, že OSN bude i nadále posilovat spolupráci s členskými státy, regionálními organizacemi a občanskou společností.

Úspěch zprostředkování závisí na mezinárodní podpoře a politické jednotě, a mezinárodní společenství by mělo posílit politickou solidaritu a podporovat úsilí o mírové řešení konfliktů.

Zdroj: un.org