AKTUALIZACE: Vypadá to, že ‚dohoda‘ o bankrotu-restrukturalizaci bank byla zkonstruována tak, aby obešla hlasování parlamentu, jelikož teoreticky to není daň. Ač se nám tím jen málo vybarvuje, jaký masakr to musel kyperský prezident přijmout pro své krajany, jsou tu tyto zprávy:


  • KYPR S TROJKOU V PRINCIPU DOSÁHLY DOHODY, ŘÍKÁ ČINITEL EU
  • DOHODY BYLO DOSAŽENO PŘI VEČEŘI S DRAGHIM, LAGARDE, VAN ROMPUYEM A BARROSEM

Podmínky jsou nepřekvapivě, jako by je chtěli ti Němci:

I) Laiki půjde do útlumu;

II) Bank of Cyprus přežije, ale utrpí zástřih nepojištěných vkladů až do 40%;

III) dohoda zajistí přesun pojištěných vkladů z Laiki do Bank of Cypru.

Jinými slovy dohoda daleko horší, než ta originální navržená Eurogrupou minulý týden – když ty banky ještě existovaly. Klíčovým se tu jeví ‚ušetření‘ pojištěných vkladů (což je kriticky důležité, aby se zabránilo celo-evropskému ranu na banky) a rozdrcení ‚velrybích‘ střadatelů.

„Úspěchem“ této dohody je daleko fragmentovanější dopad zhroucení, ale se stejnými výsledky pro velké střadatele, podle Reuters:

  • 1. Laiki bude okamžitě utlumena – s plným přispěním akcionářů, držitelů obligací a nepojištěných střadatelů – na základě rozhodnutí Kyperské centrální banky za použití nově přijatých Rámcových pravidel pro útlumy bank.
  • 2. Laiki bude rozdělena na dobrou banku a špatnou banku. Ta špatná banka bude časem odstavena z provozu.
  • 3. Ta dobrá banka bude po vyslechnutí správních rad BoC a Laiki začleněna do Bank of Cypru (BoC) pomocí Rámcových pravidel pro útlum bank. Spolu s tím dostane 9 miliard Euro z ELA. Jen nepojištěné vklady v BoC zůstanou zmrazené, dokud nenabude účinnosti rekapitalizace, a mohou být následně podrobeny vhodným omezujícím podmínkám.
  • 4. Správní rada ECB poskytne pro BoC likviditu v souladu s platnými předpisy.
  • 5. BoC bude rekapitalizována pomocí konverze nepojištěných vkladů na akciové podíly s plným přispěním držitelů akciových podílů a držitelů obligací.
  • 6. Konverze bude taková, aby do konce tohoto programu bylo dosaženo kapitálového krytí 9%.
  • 7. Všechny pojištěné vklady ve všech bankách budou plně chráněny v souladu s odpovídající legislativou EU.
  • 8. Peníze z programu (až do 10 miliard Euro) nebudou použity na rekapitalizaci Laiki a Bank of Cyprus.

Jak dále Bloomberg objasnil, nepojištění střadatelé, nebo ti s úsporami nad 100 000 EUR budou úplně smeteni: „Vklady do výše stropu záruky na vklady 100 000 euro budou chráněny a ztráta ne větší než 40 procent bude uvalena na nepojištěné střadatele Bank of Cyprus, řekli dva činitelé EU. Nepojištění střadatelé u Cypru Popular budou převážně smeteni, řekli dva další činitelé.“

Sbohem penízky ruských oligarchů. Těžko je už uvidíme.

Futures S&P 500 a EUR stoupá a zlato mírně klesá.

Čekáme na potvrzení konečných podmínek uzavřené dohody, jakmile se Kyperský lid probudí ( a nezapomeňte na ECB pravidla ‚životní úrovně‘).

Kyperský parlament by pro to ještě musí hlasovat – ale ani jeden z nich pro to nehlasoval minulý týden.

Vyplnění ‘Kyperské’ mezery

 

Prodej pokladničních poukázek – 10Y zpět na 1.945% (+2bps) a 30Y 3.17% (+3bps)

 

Tohle ještě zdaleka není za námi…

Tak to řekněme přímo, nemáme žádné další informace o skutečných podmínkách dohody, zrovna tak jako v pátek odpoledne; vláda (která minulý týden odmítla dohodu) dosud o ní neuvedla žádné podrobnosti; a skutečné postižení střadatelů je daleko horší než u dohody zamítnuté minulý týden; a trh se zdvihá…

Vypadá to, že tento týden by mohl být stráven tříděním jmen bankovních účtů u každé banky, a ty, co budou končit na ‚-ov‘ budou vyřazeny … Laiki.

Vypadá to, že krok č. 1 je schůze Eurogrupy v 5:00 h GMT jako u dohody Holland Diesel-Boom…

AKTUALIZACE: Povídá se, že kvůli tomuto nemusí dojít k hlasování vlády – jelikož to není žádná daň, nýbrž restrukturalizace banky. Vypadá to, že to udrželi jen mezi bankéři… ECB (svým nezávislým způsobem) říká kyperské NCB, co by měla dělat, kyperské centrální banka pak restrukturalizuje svou banku tak, aby to vyhovovalo – dobré-špatné banky a zastřihne to, kde to uvidí vhodné – tím se obejde potřeba hlasování vlády A jakékoliv možnosti, že by byly porušeny zákony Evropské unie o zdanění…  

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com