Píši tento dopis na 10. výročí Irácké války za své druhy veterány Irácké války. Píšu tento dopis za těch 4 488 vojáků a mariňáků, kteří v Iráku zemřeli. Píšu tento dopis za ty statisíce veteránů, kteří byli zraněni a za ty, jejichž rány, fyzické i psychické, jim zničily životy. Já jsem jeden z těch smrtelně zraněných. Ochrnul jsem, když nás v roce 2004 zaskočili vzbouřenci v Sadr City. Můj život končí. Jsem v nemocniční péči. Píšu tento dopis za ty manžele a manželky, co ztratili své chotě, za ty děti, které ztratily rodiče, za ty otce a matky, co ztratili své syny a dcery, a za ty, kterým záleží na těch mnoha tisících mých spolu-veteránů, kteří utrpěli zranění mozku.


Píšu tento dopis za ty veterány, kteří utrpěli trauma a sebe-zhnusení z toho, čeho byli svědky, co v Iráku zažili a provedli, a dovedlo je to k sebevraždě, a za ty vojáky a mariňáky v aktivní službě, co páchají průměrně jednu sebevraždu denně. Píšu tento dopis za asi tak 1 milion mrtvých Iráčanů a za ty nespočetné zraněné Iráčany. Píšu tento dopis za ty z nás všech – za tu lidskou suť vaší války, co po ní zůstala, za ty, kdo tráví své životy v nekonečné bolesti a zármutku.

[quote align="left" color="#999999"]

„Doufám, že než přijde konec vašeho času na zemi, jako teď končí ten můj, najdete sílu a charakter poprosit o odpuštění.“[/quote]

Píši tento dopis, můj poslední dopis vám, pane Bushi a pane Cheney. Nepíši ho proto, že bych si myslel, že vám dojdou ty strašlivé lidské a morální důsledky vašich lží, manipulací a žízně po bohatství a moci. Píši tento dopis, protože před svou vlastní smrtí chci, aby bylo jasno, že já a statisíce mých spolu-veteránů, spolu s miliony mých spoluobčanů, spolu se stamiliony dalších v Iráku a na Středním východě plně víme, kdo jste, a co jste udělali. Můžete uniknout spravedlnosti, ale i ve svých vlastních očích jste každý vinen strašlivými válečnými zločiny loupeže a nakonec i vraždy, včetně vraždy tisíců mladých Američanů – mých spolu-veteránů – kterým jste ukradli budoucnost.

[quote align="right" color="#999999"]

Vy se můžete vyhnout spravedlnosti, ale v našich očích jste každý vinen strašlivými válečnými zločiny loupeže a nakonec vraždy včetně vražd tisíců mladých Američanů – mých spolu-veteránů – kterým jste ukradli budoucnost. [/quote]

Vaše pozice autorit, vaše miliony dolarů osobního bohatství, vaši konzultanti pro vztahy s veřejností, vaše privilegia a vaše moc nemohou zamaskovat tu prázdnotu vašich charakterů. Poslali jste nás bojovat a umírat do Iráku poté, co jste se vy, pane Cheney, vyhnul odvodu do Vietnamu a vy, pane Bushi, jste utekl přes AWOL z vaší jednotky Národní gardy. Vaše zbabělost a sobectví se předvedly už před desítkami let. Vy jste nebyli ochotni riskovat sebe pro náš národ, poslali jste ale statisíce mladých mužů a ženy, aby se obětovali v nesmyslné válce, z níž nevzešlo více užitku, než můžete vyhrabat z popelnice.

Do Armády jsem vstoupil dva dny po útocích z 11.9. Do Armády jsem vstoupil, protože má země byla obětí útoku. Chtěl jsem provést protiúder proti těm, kdo zabili asi tak 3 000 mých spoluobčanů. Nevstoupil jsem do Armády, abych šel do Iráku, do země, která se neúčastnila útoku ze září 2001 a nepředstavovala hrozbu ani svým sousedům, tím méně Spojeným státům. Nevstoupil jsem do Armády, abych „osvobodil“ Iráčany nebo zničil mýtické kapacity zbraní hromadného ničení, ani abych implantoval to, co vy cynicky nazýváte „demokracií“ do Bagdádu a na Střední východ. Nevstoupil jsem do Armády, abych přebudoval Irák, který v té době, jak jste nám říkali, se mohl vyplatit z výnosů z irácké ropy. Ale místo toho tato válka pro Spojené státy obnášela náklady více než 3 bilionů dolarů. A zvláště jsem nevstupoval do Armády, abych vedl preventivní válku. Preventivní válka je podle mezinárodního práva ilegální. A teď vím, že jako voják v Iráku jsem byl spolupachatelem vaší idiocie a vašich zločinů. Válka v Iráku byla největším strategickým úletem americké historie. Rozvrátila rovnováhu moci na Středním východě. Instalovala do Bagdádu zkorumpovanou a brutální ovšem pro-iránskou vládu, takovou co si upevňuje moc přes mučení, komanda smrti a teror. A Irán to ponechalo jako dominantní sílu regionu. Na všech úrovních – morální, strategické, vojenské a ekonomické – byl Irák propadák. A byli jste to vy, pane Bushi a pane Cheney, kdo tuto válku zahájili. Měli byste to být vy, kdo zaplatí za její důsledky.

Nepsal bych tento dopis, kdybych bych zraněn v bojích v Afghánistánu proti silám, které provedly útok z 11.9. Kdybych byl zraněn tam, byl bych na tom i tak mizerně, kvůli své fyzické újmě a blížící se smrti, ale alespoň bych měl útěchu, že vím, že má zranění byla důsledkem mého vlastního rozhodnutí bránit zemi, kterou miluji. Nemusel bych si tady na posteli nalhávat, když mám tělo plné anestetik, můj život uniká a musím se vyrovnat s faktem, že statisíce lidských bytostí včetně dětí a včetně mě bylo obětováno více méně pro hrabivé ropné společnosti, pro vaši alianci s olejářskými šejky v Saúdské Arábii a vaše šílené vize o impériu.

Já jsem jako spousta dalších zmrzačených veteránů trpěl nepřiměřenou a často šlendriánskou péčí poskytovanou Úřadem pro veterány. Já jako spousta dalších veteránů jsem si uvědomil, že naše psychické i fyzické rány vás vůbec nezajímají, možná že vůbec nezajímají žádné politiky. Zneužili nás. Zradili nás. A zůstali jsme opuštěni. Vy, pane Bushi, jste hodně předstíral, že jste křesťan. Není ale lhát hřích? Není vražda hřích? Nejsou krádež a sobecké ambice hříchem? Já křesťan nejsem. Věřím ale v křesťanské ideály. Věřím, že to, co činíte nejmenšímu ze svých bratříčků, nakonec pácháte sami na sobě, na své vlastní duši.

Můj den zúčtování je už u mě. I ten váš přijde. Doufám, že budete postaveni před soud. Ale ze všeho nejvíc doufám, kvůli vám samým, že najdete odvahu postavit se tomu, co jste spáchali na mně a na mnohých, na mnohých dalších, kteří si zasloužili žít. Doufám, že než skončí váš čas na zemi, jako teď končí ten můj, najdete sílu charakteru, abyste se postavili před americkou veřejnost a svět a zvláště před Irácký lid a poprosili o odpuštění.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  alternet.org