Před třemi dny byla Rebel Site svou hostingovou firmou odpojena na základě zákona Digital Millennium Copyright Act z roku 1998. Přestupek: Zase jsem tu publikoval britský dokument z roku 2011 „Nezákonné zabití“ vytvořený Allied Star, v Londýně sídlící společností vlastněnou egyptským miliardářem Mohamedem Al-Fayedem, otcem Dodi Al-Fayeda. Ten dokument poukazuje – kromě jiného – na britskou královskou rodinu zapojenou do vraždy tohoto páru a jejího krytí. Youtube a Vimeo tohle video už smazalo před několika týdny, čímž mě donutilo to hostovat přím na Rebel Site. Hned poté mi poslali právníci hostingové firmy dva e-maily, které bohužel odchytil spamový filtr.


V těchto e-mailech mi sdělovali, že dostali stížnosti od v Londýně sídlící právní firmy, která tvrdila, že hosting tohoto videa je porušením copyrightu jejich klienta. Jelikož jsem tyto e-maily neobdržel, nemohl jsem zjevně vyhovět jejich požadavku, což přinutilo firmu, co mi poskytovala 7,5 roku hosting, aby mi vypnula stránku.

S brbláním jsem smazal toto video, jak požadovali, abych dostal tuto stránku co nejdříve zase on-line. Poslal jsem ale těmto právníkům dopis s 10-denní uzávěrkou, aby mi poskytli písemný důkaz, že žalující právní firma jedná v zastoupení vlastníka copyrightu Allied Star. Poslal jsem e-mail i Mohamedu Al-Fayedovi s žádostí, aby mi dovolil tento film publikovat. Odpověď jeho kanceláře byla promptní. Potvrdila, že požádali tu londýnskou právní firmu, aby zařídila stažení tohoto videa. Jediným důvodem, který k tomu poskytli, bylo to, že film byl stažen z trhu.

Při sledování tohoto dokumentu se jasně ukazovalo, že Dodiho otec svého syna hluboce miloval a byl jeho smrtí otřesen. Proč by utratil miliony za tvorbu a propagaci dokumentu o podezřelých okolnostech obklopujících jeho smrt, aby jej krátce poté stáhl z trhu bez poskytnutí pořádného zdůvodnění? Jediným vysvětlením, které dává smysl, je to, že byl vystaven strašlivému tlaku, aby to učinil. Nejenže ho tyranizovali, aby to stáhl z trhu, ale ti vyděrači ho přinutili, aby dělal problémy s bránění ostatním v jeho další publikaci.

Osobně nereaguji na tyranizování dobře. Nenávidím tyrany a bojuji proti nim všemi dosažitelnými prostředky. Díkybohu, nejsem sám. V tomto případě kybernetické tyranie není odpor pouze občanskou povinností, je i snadný. Dejte si ale pozor! Bylo by ilegální, kdybyste si umístili dokument „Nezákonné zabití“ přes BitTorrent site a distribuovali ji tolika lidem, kolik je možné. Také by bylo ilegální, kdybyste si vypálili CD a předávali je svým přátelům. Bylo by ilegální nahrát to video na hostingovou stránku, ať už pod svým jménem nebo pozměněným. Bylo by ilegální vytvořit svůj vlastní torrent na BitTorrent stránkách a sdílet to s jinými lidmi, aby si to stáhli. Není ale ilegální vydat tento článek, sdílet jej, e-mailovat jej a znovu vystavit na svém blogu a to je přesně to, o co vás, moji čtenáři, žádám, abyste udělali. Dělejte to a zamořujte s tím nakažlivě svět.

 

Na cedulce: Můj Lid se probouzí. Znají PRAVDU.

 

Dokument, který Windsorové nechtějí, abyste viděli

Vraťme se zpět k tomu dokumentu „Nezákonné zabití“ a podívejme se, kvůli čemu je tolika povyku. Ten film začíná tím, že ukazuje rukou psaný dopis od Diany svému majordomovi, v němž předpovídá svou násilnou smrt. Píše: „Můj manžel plánuje ‚nehodu‘ mého auta. Selhání brzd a těžce rozbitou hlavu.“ Ani ne za dva roky, se její předpověď vyplnila.

Ten dokument dále ukazuje, jak četní lidé říkají, že její smrt byla vraždou. Dodiho otec Mohamed Al-Fayed šel ještě dále. V tomto dokumentu jej zachycují, jak říká, že to byl mord ‚krvavých rasistů‘ z královské rodiny. Myslí si, že královská rodina dala jeho syna zabít, protože byli příliš rasističtí, aby přijali cizího, muslimského nevlastního otce nebo muslimského nevlastního bratra či nevlastní sestru budoucího krále.

I sám tvůrce filmu Keith Allen poukázal, jak bylo pro Windsory až „mrazivě usvědčující“, že k havárii došlo právě tehdy. Mohamed Al-Fayed popisuje, jaké si Diana dělala starosti, že by se jí mohla přihodit nehoda přesně takového typu, k jaké krátce poté došlo, když trávila v jeho domě dovolenou se svými syny. Vypadlo to, jako by dostala varování.

 

Vyšetřování

Dokument se hlavně soustřeďuje na ohromné vyšetřování Královského soudního dvora, jež několik mluvčích v tomto filmu zavrhlo jako zametání pod koberec. Kritizují, že ač se v Dianině dopise poukazovalo na Charlese, že ji zkouší zabít přesně tím způsobem, jak zemřela, tak jej nepovolali, aby se objevil jako svědek. Mluvilo se o tom, jak Královský soudní dvůr nejdříve usiloval o provedení vyšetřování bez poroty, pokus o to se povedlo zvrátit jen kvůli nátlaku veřejnosti. Zpochybňovali nezaujatost vyšetřování vedeného Královským soudním dvorem vedeným „soudním lékařem“, který přísahal věrnost královně v případě, v němž byli členové královské rodiny přímými podezřelými. Potom nebylo pro tvůrce filmu moc překvapivé, že ten koroner v té době zjevně učinil svůj závěr o výsledku šetření, ještě než vůbec začalo.

Celým smyslem toho šetření bylo přezkoumat podezřelé okolnosti obklopující tu automobilovou havárii. Byla to pouhá shoda okolností, že Diana říkala mnoha lidem, že byla z důvěrných zdrojů v paláci varována, že princ Philip má plány na její úmyslné usmrcení při autohavárii přesně tak, jak zemřela? Proč ty CCTV kamery po trase autohavárie nezaznamenaly nic, což je ‚shoda‘ této havárie s Útoky ze 7.7 v Londýnském metru? Byly vzorky krve řidiče upraveny, aby to vypadalo, že byl hodně podnapilý, ač byl zjevně střízlivý? Proč byly telefonní hovory Diany napíchnuté americkou NSA? Proč byl záchranný pás Diany tu noc s nehodou zaseklý, což jí zabránilo, aby se připoutala – což by normálně udělala, a co by jí nejspíš zachránilo život? Proč policie neidentifikovala vlastníky nebo řidiče pěti dalších vozidel, která se té havárie účastnila. A proč ambulanci trvalo 2 hodiny přivézt Dianu do nejbližší nemocnice?

Podle tohoto filmu tím podezřelé okolnosti nekončí. Ještě před ukončením lékařského ohledání jeho těla už francouzský tisk vydal palcové titulky, podle nichž byl řidič „ožralý jak prase“. To i přes skutečnost, že podle jeho hotelového účtu měl jen 2 Ricarda, což je méně než čtvrtina dávky, kterou mu francouzské úřady připisují, že vypil. Policie dovolila, aby čištění silnic uklidilo místo havárie během hodin po nehodě. Film poukazuje na podobnosti s případem pákistánské političky Benazir Bhutto, kde místo její vraždy policie spláchla hadicí téměř okamžitě po útoku, protože to je pak snadnější tvrdit, že to byla jen nehoda, když se důkazy spláchnou.

Na konci vyšetřování si porota vyslechla tolik podezřelých informací, že koroner vedoucí vyšetřování už nemohl nic riskovat. Ve své třídenní instruktáž porotě řekl, aby ignorovala prohlášení očitých svědků a aby zapomněla na to, aby byť i uvažovala o možnosti vraždy. Porota však ignorovala koronerovy instrukce a strávila celý týden pečlivým přezkoumáním samotných důkazů.

 

Média

Film rovněž zkoumá negativní přístup médií k tomuto vyšetřování, která to zjevně považovala za ztrátu času. Bylo celkem běžné, že žurnalisté sledující vyšetřování usínali nebo si dělali manikúru nehtů, místo aby sledovali svědky. Zajímali se pouze o informace potvrzující „přijatý konsensus“, vzniklý ještě před zahájením vyšetřování, že to bylo řízení v podnapilosti a obtěžování paparazziů, co způsobilo havárii, a ignorovali veškerá prohlášení svědků, co tomu odporovala. Odlišné názory se považovaly za „úchylku“ a „konspirační teorii“. Podle tohoto filmu byl součástí problému i fakt, že to byli královští dopisovatelé, nikoliv žurnalisté ze soudních případů, kteří referovali o tomto vyšetřování, i přes fakt, že Diana už v čase smrti neměla královský status. Nestrannost nemůžete očekávat od žurnalistů jako královský korespondent BBC, jehož prací je výhradně „podlézat královské rodině“ a líčit ji v tom nejpříznivějším možném světle. Ale i kdyby snad chtěli, nemohli rozumět podrobnostem důkazů nebo tomu, jaké manipulace dělal establishment za scénou, a tomu, jaké důkazy a kolik jich mají dovoleno shlédnout. Proto např. nekladli otázky, proč Královský dvůr cenzuroval ty neuvěřitelné dopisy, které princ Philip psal Dianě. Královský dvůr šel dokonce tak daleko, že zakázal blízkým přátelům Diany, aby při vyšetřování řekli o nesmírně nepřátelských dopisech prince Philipa, které krátce před její smrtí Dianě napsal.

 

Samotná nehoda

Film pak popisuje samotnou nehodu na základě zpráv z prohlášení několika svědků vyšetřování. Výkonný Mercedes Benz za sebou rychle nechal pronásledující paparazzi. Když vjeli do tunelu, obklopovaly je 4 motocykly a bílý Fiat Uno. Náhle Dianina řidiče oslepil velice jasný záblesk, v důsledku čehož ztratil kontrolu a čelně narazil do betonového pilíře. Žádné z těch dalších vozidel nebylo ani identifikováno. Francouzská policie ověřila, že žádné z těch vozidel neřídil žádný z těch paparazziů, co tu noc byli ve službě. Ti všichni byli vyslechnuti. To ale nezastavilo britská média, aby přestala dezinterpretovat verdikt vyšetřování – a v masivní celosvětové dezinformační kampani vedené BBC – tvrdili, že to byli pronásledující paparazzi, kdo způsobil tu havárii. Co to vyšetřování ve skutečnosti nastolilo, bylo tvrzení, že to bylo to auto u Diany v tunelu, co tu nehodu způsobilo.

 

Ambulance

Nejbizarnější okolností nehody bylo nejspíš chování ambulance. Na dějiště nehody se brzy dostavilo několik ambulancí. Vzhledem k denní době, po půlnoci, byly ulice téměř prázdné. Ale i tak trvalo ambulanci, co vezla Dianu, 81 minut, než ji odvezla do blízké nemocnice, aniž by navázala rádiové spojení s ústředím. Na vrchol všeho 37 minut zabralo divně se chovajícímu doktorovi, co sám poskytoval Dianě pomoc, Jean-Marc Martinovi, aby ji pořád ještě při vědomí dostal z nepoškozené zádi jejího auta do ambulance. Kdyby se jí dostalo rychlého nemocničního ošetření, jak se shodli experti svědčící při vyšetřování, tak by Diana přežila.

 

Role MI6

Film se chytá tvrzení šéfa MI6 k tomu vyšetřování, že jeho agentura v posledních 50 letech nikdy nikoho nezabila. Ukazuje bývalého agenta MI6 Richarda Tomlinsona, co svědčil při vyšetřování, který napsal knihu s názvem „Velký podraz“, kde popisuje jak MI6 plánovala vraždu srbského vůdce přesně stejným způsobem, jako byli zabiti Diana, Dodi a její řidič: vyvoláním havárie vozu v úzkém tunelu zábleskem velice jasného světla do řidičových očí. Šéf MI6 jasně lhal, což je názor podporovaný dalším vedoucím agentem MI6 ve filmu, baronetou Daphne Park, která jasně prohlásila, že se účastnila vražd pro MI6.

 

Diania kampaň za zákaz nášlapných min

Podle filmu měla MI6 a další tajné služby více důvodů, proč chtít Dianinu smrt, než byl jen její plán na sňatek s muslimem: účinnou podporu její celosvětové kampani na zákaz nášlapných min. Její zapojení způsobilo mezi vůdci Západu a ve zbrojním průmyslu nesmírný hněv. Dokonce to přimělo britského ministra obrany Nicholase Saamese, aby jí zatelefonoval a řekl jí: „Nepleťte se do věcí, o kterých nic nevíte. Může dojít k nehodám.“

K Dianině vraždě došlo jen tři týdny před konferencí v Oslu k zákazu nášlapných min. Když tam nebyla Diana, nejprominentnější vyslanec této konference, tak se většina světových médií už neobtěžovala účastí. Jediným vůdcem vlády, který se zúčastnil konference a který hlasoval proti celosvětovému zákazu nášlapných min, byl Bill Clinton. Kdyby byly Diana pořád živá, musel by se při tom dívat Dianě do očí. Podle filmu mnozí z pozorovatelů věří, že skutečným důvodem, proč ji zabili, ale koronera z toho vyšetřování, tohle vodítko ale nezajímalo.

 

Výsledky Dodgyho pitvy

Pitvu řidiče, o němž se tvrdilo, že byl silně podnapilý, i když měl tu noc jen dvě Richarda a na CCTV hotelu je zachycen naprosto střízlivý, když z hotelu odcházel, provedla profesorka Dominique Lecomte, lékařka neblaze proslulá svým zapojováním do zakrývacích operací francouzské vlády. Její pitvu rozcupovali na kousky další lékařští experti jako naprosto nekompetentní a zatíženou několika kritickými chybami, a jak dospěl k závěru Dr. Lepin, byly výsledky vzorku krve odebrané řidiči, shledány jako s nejvyšší pravděpodobností zmanipulované. Profesorka Lecomte i Dr. Lepin oba odmítli účast na vyšetřování poté, co jim to francouzská vláda nařídila, aby ochránila francouzská státní tajemství a zájmy. Když chtěli později specialisté přezkoumat, zda bylo DNA ve vzorcích krve totožné s řidičovou, tak jim francouzská vláda řekla, že tyto vzorky už neexistují.

 

Policejní korupce

Diana nejenže mluvila o plánech rodiny svého ex-manžela na její zabití při automobilové nehodě, jak se zmiňuje v dopise svému majordomovi, s mnohými svými přáteli. Napsala o tom také dopis svému advokátovi, který jej předal policii. I přes to, že byla později zabita přesně tím způsobem, jaký byl popsán v jejím dopise, držel náčelník policie tento dopis tři roky ve skrytu, ač věděl, že ukrýváním tohoto těžkokaliberního důkazu porušuje zákon. Královna ho za to hezky odměnila, když jej pasovala na „Lorda“.

Nejenže pitevní zpráva uvedla falešné obvinění ohledně hladiny alkoholu u řidiče, rovněž naznačovala, že to byl těžký případ alkoholismu. Anglická policie zkoušela tohle falešné tvrzení podpořit tím, že řidičův byt dvakrát prohledala kvůli alkoholu. Když tam šli poprvé, povedlo se jim najít jen láhev šampaňského a ze ¾ prázdnou láhev Martini. Nespokojeni s tímto výsledkem tam vyrazili znovu, a tentokrát našli dost alkoholu, aby naplnil celý bar.

 

Balzamování Diany

P řestože Diana v čase své smrti už nebyla „královskou výsostí“, byla během hodin po své smrti nabalzamována, jak říká film, aby to na ní znemožnilo provedení testu na těhotenství. Nejenže odstranili a zničili její orgány, ale udělali to i se vzorky její krve, kterou jí odebrali při příjezdu do pařížské nemocnice. Film naznačuje, že tomu bylo tak, aby se zamezilo náznakům, že muslimská krev vstoupila do královské pokrevní linie.

 

Soukromý tajemník  královny

Nejvyšším zástupcem domu Windsorů, co se objevil při tom vyšetrování, byl sir Robert Fellowes. Pod přísahou tvrdil, že byl celou tu dobu před nehodou a po ní na dovolené. Ovšem v diáři tiskové tajemnice Tonyho Blaira Alastair Campbell se jasně uvádí, že se s panem Fellowsem během tohoto období několikrát setkala, kdy jak říká, měl být dovolené. Diana se před tím zmiňovala svým přátelům, že on byl jedním ze tří lidí, kterých se nejvíce bála. Věřila, že pan Fellows ji vášnivě nenáviděl a chtěl ji dostat z královské rodiny. Ten film naznačuje, že pan Fellows měl vůdčí roli při aranžování její smrti.

 

Fiat Uno

Přímým podezřelým, že způsobil tu havárii, je řidič toho Fiatu Uno, který četní svědkové spatřili. Ani anglická ani francouzská policie jej však zřejmě nebyla schopna identifikovat, avšak jeden z nejlépe známých paparazzi, James Andanson, s konexemi u tajné služby, řídil přesně takové auto. Andanson, který na prodeji snímků britské královské rodiny a dalších celebrit médiím nahrabal jmění, žil ve Francii a byl známý, že sledoval Dianu a Dodiho při jejich poslední dovolené před nehodou. Ten nebyl součástí té smečky paparazziů, co čekala před hotelem Ritz, který patřil Dodiho otci. Když se ho ptala francouzská policie, kde byl, uvedl odporující si prohlášení, což učinila i jeho manželka a syn, kteří sloužili jako jeho alibi. I přes tyto okolnosti bylo proti němu vyšetřování zrušeno a pátrání po Fiatu Uno skončilo bezvýsledně. Z toho vyšetřování však nevznikl žádný další pokus o zjištění, kdo řídil to do toho zapletené vozidlo.

V roce 2000 Andasona našli mrtvého v jeho hořícím voze na poli patřícímu ministerstvu obrany u Montpellier. Neměl u sebe klíčky od auta a ti dva hasiči, co ho našli, viděli v jeho lebce dvě díry po kulkách. Francouzská policie se nicméně rozhodla, že spáchal sebevraždu. Tvůrce filmu to komentuje, že netřeba, abyste byli konspiračními teoretiky, abyste to brali jako těžko uvěřitelné, že by se ten muž dvakrát střelil do hlavy, a pak svoje auto zapálil.

 

Královská rodina

Poslední třetina filmu se pouští do přímých útoků na Windsory. Pouští se do těch ohromných nákladů, co znamenají pro britské daňové poplatníky, do jejich rasismu vůči nikoliv Bílým a jejich počáteční silné podpory Hitlera. Obviňuje královnu matku, jejího manžela, zrovna tak jako i prince Philipa a jeho sestry, že silně podporovali nacistické Německo, přinejmenším zpočátku. Pouští se i do otázek, proč Britský lid ještě toleruje monarchii. Obviňuje britské činitele z korupce, protože byli loajálnější k monarchovi než k lidu a více stojí o to, aby si zasloužili rytířství, než aby byli poslušní zákona. Ten film jde dokonce až tak daleko, že prohlašuje britskou královskou rodinu za gangstery ve stylu mafie.

Později je ve filmu princ Philip citován, jak říká, že kdyby existovalo převtělování, rád by se zrodil jako smrtící virus tak, aby mohl něco udělat s přelidněním. Tento citát je nutné vidět v kontextu toho, že princ Philip má nejvyšší hodnost Svobodných zednářů skotského ritu, tedy tajné společnosti známé svým záměrem na „velkou prořezávku“, při níž se lidstvo zredukuje na „trvale udržitelnou úroveň“ 500 milionů, což je redukce o 93%.

Tou nejkontroverznější částí dokumentu je interview s vůdčím britským klinickým psychologem Oliverem Jamesem popisujícím prince Philipa jako kohosi postrádajícího jakýkoliv vnitřní smysl pro dobro a zlo. Podle Jamese je princ Philip naprosto sobecký a nezajímá ho nikdo další. Podle jeho expertního názoru je na tom princ Philip stejně jako notoričtí psychopatičtí masoví vrazi.

 

Souhrn

Hlavní poselství filmu velice přesvědčivě argumentuje, že – ve světle dlouhého seznamu podezřelých okolností a krytí – by to bylo příliš mnoho zvláštních shod okolností, že Diana byla zabita zrovna v době, kdy byly tajné služby Západu a výrobci zbraní rozzuření kvůli její kampani proti nášlapným minám a Windsorové kvůli vyhlídce na muslimského otčíma a muslimské příbuzné budoucího britského krále.

Mou první reakcí, když jsem slyšel o smrti Diany, bylo prohlášení, že to zrežírovala MI6. stejně jako Mohamed al-Fayed a další lidé v dokumentu i já měl podezření, že britská královská rodina jsou přílišní bigoti, aby jí dovolili vdát se za muslimského muže ze Středního východu. Co jsem tehdy ještě nevěděl, bylo, že Dianina matka byla rozená Rothschildová, což z ní a jejích dětí činí podle židovských zákonů Židy. Mám teď větší sklon si myslet, že její vraždu provedl Mossad, ne ani tak, aby zastavil její kampaň proti nášlapným minám nebo zamezil vyhlídce na muslimského otčíma a muslimské příbuzné budoucího krále, ale aby zabránil tomu, aby Diana konvertovala k islámu, což by musela, aby se vdala za muslimského muže. To by zjevně překazilo to nekonečné židovské chvástání tím, že budoucí britský král je Žid.

K názorům prince Philipa na tu    „prořezávku“  lidstva v češtině:

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com