Rusko právě oznámilo převratný krok v boji proti GMO (geneticky modifikovaným) potravinám společnosti Monsanto, při kterém zcela zakazuje používání geneticky modifikovaných složek ve výrobě potravin. Jinými slovy, Rusko jen zvýraznilo cestu kolem označování GMO a zastavilo používání všech GMO, které by jinak vstoupily do dodávky potravin vytvořením balených potravin (a pěstování geneticky modifikovaných plodin).

Vicepremiér Arkady Dvorkovich během mezinárodní konferenci o biotechnologiích uvedl:

"Pokud jde o geneticky modifikované organismy, přijali jsme rozhodnutí, že nepoužijeme žádné GMO v potravinářské výrobě."

Jde o odvážný krok ze strany ruské vlády, který nově podnítil celosvětovou diskusi o geneticky modifikovaných organismech a účasti společnosti Monsanto na zásobování potravinami.

Na to také navazuje velmi diskutované zjištění Světové zdravotnické organizace, že glyfosát který je základem herbicidu Roundup je "pravděpodobně karcinogenní".

Pokud by toto zjištění provedly například Spojené státy americké, znamenalo by to úplnou změnu potravinářského zpracovatelského průmyslu.

Ale v Rusku integrace GMO plodin není na stejné úrovni jako v USA nebo jinde ve světě.

Víme, že v USA je více než 90% základních plodin jako kukuřice geneticky modifikovaných, současně s 94% sojových bobů a 94% bavlny.

Zákaz GMO při výrobě potravin by radikálně změnil celé zásobování potravinami.  Rusko však patří mezi země, které jsou více nakloněny k revoluci v otázce používání GMO plodin.

Jak ruská zpravodajská televizní síť RT dále uvádí:

Podle oficiálních statistik se podíl GMO plodin v ruském potravinářském průmyslu snížil z 12% na 0,01% za posledních 10 let a v současnosti v zemi existuje jen 57 registrovaných potravinových výrobků obsahujících GMO plodiny.

Zákon ustavující povinnou registraci GMO výrobků, které by mohly mít vliv na životní prostředí, vstoupí svou platnost v polovině roku 2017.  Ruský prezident Vladimir Putin věří, že dokáže udržet GMO plodiny mimo zemi, a to dokonce i v souladu se Světovou obchodní organizací (WTO).

Na minulém setkání členů Rady Ruské federace prohlásil:

Musíme správně zkonstruovat naši práci tak, aby nebyla v rozporu s našimi závazky podle WTO. I přesto máme legitimní metody a nástroje pro ochranu našeho vlastního trhu a především všech našich občanů.

Myslíte si, že budeme někdy vidět něco takového v USA či Evropě?

Zdroj:  healthy.org