Nadešel čas, aby měla veřejnost příležitost opravdu ovlivnit, jak oni, jako spotřebitelé, mohou chránit zdraví své vlastní a svých potomků z nadcházejících generací. V tomto ohledu nám dochází čas a kdokoliv konzumuje mléko by mohl chtít vědět, co mají výrobci mléka v plánu. K 17 dalším mlékárenským výrobkům na likvidačním seznamu patří: Acidofilní mléko, kultivované mléko, slazené kondenzované mléko, nízko-tučné sušené mléko, nízko-tučné sušené mléko posílené vitaminy A a D, odpařené mléko, suchá smetana, smetana light, light šlehačka, kyselá smetana, acidofilní kysaná smetana, jogurt, nízko-tučný jogurt a odtučněný jogurt.


Abychom shrnuli korporátní petici IDFA a NMPF (Mezinárodní asociace mlékárenských potravin a Národní federace výrobců mléka) poslali FDA petici, aby usilovali o schválení možnosti používat volitelných ingrediencí pro charakteristické dochucení používaných u mléka (např. dochucení mléka čokoládou) aby bylo sladší pomocí nějakého bezpečného a vhodného sladidla včetně bez-nutričních sladidel, jako je aspartam. ( ZDE )

Federální registr tuto petici přidal na svoji webovou stránku, kde si ji lze prohlédnout a přidat k ní komentáře.

Navržená vylepšení norem identifikujících mléčné výrobky by se měla prosazovat jako zdravější stravovací praktiky, snížení obezity u dětí a propagovat jako tak řečené poctivé a férové jednání na trhu.

Daleko pravděpodobnějším scénářem bude, že použitím aspartamu k dochucení mlékárenských produktů se sníží jejich náklady, a tak jim vzrostou zisky.

Kupující dejte si pozor.

Tato petice bezpochyby používá obezitu dětí jako téma, aby udala ten nápad na používání levného, ale toxického aspartamu jako sladidla nebo ochucovadla mlékárenských produktů.

Ačkoliv je myšlenka na zdravější stravovací návyky a redukci obezity u dětí zjevně dobrý nápad, použití přidávaného aspartamu v potravinovém řetězci je kontraproduktivní a nebezpečné. Kromě toho je dieta Američanů a jejich dětí zvláště už touto látkou přeplněná.

[quote align="center" color="#999999"]

Aspartam

Aspartam je umělé, ne-sacharidové sladidlo používané jako náhražka cukru v určitých potravinách a nápojích. V Evropské unii má kód látky E951. Aspartam je N-L-α-aspartyl-L-fenylalanin 1-methyl ester. Podle Wikipedie:

Vzorec: C14H18N2O5

Molární hmotnost: 294.3 g/mol

IUPAC  ID: N-(L-α-Aspartyl)-L-phenylalanine, 1-methyl ester

Bod tání: 246 °C

Hustota: 1.35 g/cm³ [/quote]

Tak proč by nám to mělo dělat starosti?

Středisko věd o zdraví Texaské university v San Antonio provedlo studii, která ukázala, že na lidi, kteří konzumují aspartamem dochucené dietní nápoje to má negativní zdravotní účinek ( ZDE) Tato studie naznačuj, že místo, aby to potlačovalo obezitu a s ní spojená rizika, může užívání aspartamu ve skutečnosti k tomuto stavu přispět. Při poctivém a férovém přístupu by bylo nezbytné přidávání dalšího aspartamu do naší diety naopak zabránit. Právě tohle je samo o sobě dostatečným důvodem pátrat po motivech, ovšem těch důvodů je víc.

Profesoři E. Pretorius, P. Huphries a H. Naudé ohlásili několik znepokojivých pozorování týkajících se spotřeby aspartamu v Eupropean Journal of Clinical Nutrition.

Metanol, který tvoří 10% produktů jeho rozpadu se v těle přetváří na formaldehydové deriváty, které se mohou buď vyloučit nebo z nich může vzniknout formaldehyd, diketopiperazin (karcinogen) a řada dalších vysoce toxických derivátů. Před tím už bylo hlášeno, že konzumace aspartamu by mohla vést k neurologickým poruchám a poruchám chování u citlivých jedinců. Bolesti hlavy, nespavost a záchvaty jsou také určitými neurologickými efekty, které byly zaznamenány, a ty by bylo možno připsat z měnám v místní koncentraci katecholaminů v mozku, k čemuž patří norepipnefrin, epinefrin a dopamin. Tato studie byla zaměřena na prodiskutování přímých a nepřímých účinků aspartamu na buňky mozku a poukazujeme na možnost, že značné požívání aspartamu by se mohlo účastnit patogeneze u určitých mentálních poruch (DSM-IV-T5 2000) a také při poruchách učení a emotivních dysfunkcích. ( ZDE)

Snad nejdelší dlouhodobou studii o škodlivých účincích konzumace aspartamu provedl Woodrow Monte PhD, emeritní profesor vědy o potravinách a výživě na Arizona State University. Jeho 30-letý výzkum zjistil přímé vazby mezi aspartamem a těžkými chorobami, zvláště civilizačními chorobami, jako jsou srdeční onemocnění, rakovina, roztroušená skleróza a Alzheimerova choroba. Studie Dr. Monte se soustřeďovaly na paradigma metanol-formaldehydové toxicity s přesvědčivými důkazy. Ve své knize Zatímco věda spí vysvětluje Monte, jak považuje metanol za Trojského koně medicíny.

Až do doby před 200 let býval metanol jen extrémně vzácnou složkou lidské diety a zřídka je konzumován i současnými lovecko-sběračskými kulturami. S objevením konzervování v 19. století, konzervovaným a nakládaným ovocem a zeleninou, jejichž obsah metanolu vysoce přesahuje koncentrace v ovoci čerstvém, se metanol stal daleko rozšířenější. Nedávné zavedení spartamu do výživy, tedy umělého sladidla 11%, jehož hmotnosti je metanolová složka, rovněž zvýšila konzumaci metanolu. Navíc je metanol výraznou složkou cigaretového kouře, známého jako příčinný působek mnoha civilizačních chorob (DOC). Konverze formaldehydu v orgánech jiných než játra je principiálně tím prostředkem, jímž metanol způsobuje onemocnění. Známá místa alkohol-dehydrogenázy I. třídy (ADH) – jediného lidského enzymu schopného metabolizovat metanol na formaldehyd – odpovídají místům vzniku mnoha civilizačních chorob.

Dr. Monte zkompiloval seznam 745 dalších studií ukazujících, že aspartam je při konzumaci lidmi opravdu velice nebezpečná látka. ( ZDE)

Četné další výzkumy konzistentně zjistily důkazy o poškozeních spojovaných s aspartamem a formaldehydem prostřednictvím metanolové složky aspartamu. Rich Murray MA rovněž zkompiloval seznam uznávaných studií. ( ZDE)

Ke studiím v tomto seznamu patří i C. Trocho et al., ohlašující následující:

Formaldehyd odštěpený z dietického aspartamu se in vivo váže na složky tkání. Jasně vykazuje přetrvávání a ukládání v buňkách neboli laicky řečeno, formaldehyd může v těle zůstávat a akumulovat se v něm. Je naprosto jistě zjištěno, že formaldehyd vytvořeny z metylesteru v aspartamu žijící tkáň nabalzamuje a poškozuje DNA. ( ZDE)

Téměř všechny nikoliv průmyslové výzkumy ukazují, že aspartam by lidé neměli nikdy konzumovat. Pokud by tahle úprava zákona prošla, tak by se FDA zpronevěřilo své misi a ohrozilo lidské zdraví.

Malé okénko příležitostí se otvírá angažovaným občanům, aby sami projevili jistou míru sebeobrany v otázkách diety pro sebe a své děti. 21. května 2013 je poslední den, kdy veřejnost může přidávat komentáře o této otázce, zda by se aspartam měl široce používat v dietických produktech.

Tento článek byl napsán na základě málo známé petice očekávající akci od Úřadu pro potraviny a léčiva. Oficiální název je ochucené mléko; Petice k vylepšení norem identifikace mléka a 17 dalších mléčných produktů. Ta je ve lhůtě pro vyjadřování veřejnosti až do 21. května 2013. ( ZDE)

Další články k tématu:

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  globalresearch.ca