Země BRICS (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika) jsou poprvé ve světové praxi rozhodnuty prosazovat alternativního kandidáta na post hlavy Světové banky. „Pětka“ také usiluje o co nejrychlejší přerozdělení kvót v Mezinárodním měnovém fondu a rozhodla se propracovat iniciativu Indie vytvořit banku „Jih-Jih“. Reforma světového finančního systému je navržena představiteli BRICS na základě výsledků setkání v Mexiku. Toto setkání se konalo v rámci setkání ministrů financí a předsedů centrálních bank v rámci G-20.

Finančníci BRICS jsou znechuceni tichým pravidlem, podle kterého Světovou banku vede představitel USA. Navrhli hodnotit kandidáta ne na základě občanství, ale na základě zásluh. „Pětka“ se při tom domnívá, že vytvořit kandidátovi z USA konkurenci je věc principu. Není předem nikde dáno, že to musí být představitel BRICS. Není vyloučen ani Evropan. Je rozhodnuto, že během příštích dvou týdnů bude připraveno prohlášení s odsouhlasenou pozicí v této otázce. Kandidáti na post předsedy banky musí být určeny do 23. března.

A jak se očekává, k 29. březnu vedoucí představitele BRICS zahájí mechanismus odsouhlasení pozic ohledně indického návrhu založit banku „Jih-Jih“. Tato banka je zamýšlena jako instituce, která bude podporovat země s rodícími se trhy. Země BRICS v ní z pohledu hlasovacích kvót budou mít hlavní roli. To ale znamená, že na sebe budou muset vzít značnou rozpočtovou odpovědnost. Projekt je velmi perspektivní, ale požaduje detailní rozpracování, je přesvědčen prezident Ruské finanční korporace Andrej Něčajev:

Zatím je otázek více, než odpovědí. Kdo bude tento projekt financovat, to znamená zabezpečovat kapitálem? Kdo z něho bude získávat peníze? Může se ukázat, že těch, co si budou přát získat půjčku, bude mnohem více než těch, kdo je bude chtít poskytovat. Nová instituce odpovídá požadavkům světového rozvoje. Země BRICS potřebují investice, přičemž nejen finanční, ale i v podobě nových technologií, metodách korporativního řízení a inovací. Je pravdou, že zatím není příliš jasné, jak tato banka, pokud bude opravdu vytvořena, pomůže tento problém řešit.

V každém případě je indická iniciativa založit banku „Jug-Jug“ pokusem zemí BRICS položit svoji cihlu do budovy nového světového finančního systému. To opět dokazuje rostoucí roli BRICS v mezinárodních vztazích, domnívá se expert Institutu latinské Ameriky Akademie věd RF Boris Martynov.

Globálních problémů je mnoho, ale oni se neřeší. Pouze se o nich mluví. Mezi tím se krizové jevy zesilují a západním zemím už na změnu situace chybí síly i ambice. Tady svoji roli začíná aktivně vyplňovat BRICS. Rostoucí obrovské země mohou přinést novou filosofii.

Obrovské valutové rezervy zemí BRICS (více než 4 biliony USD) jim dají možnost „hodit kámen“ směrem k finančnímu pořádku zformovaného Západem. Jedná se o záměru BRICS zvětšit svoji roli v MMF. „Pětka“ je připravena jednat o otázce upevnění zdrojové části fondu, konkrétně o pomoci EU překonat dluhovou krizi. Paralelně s tím však také hodlá jednat o přehodnocení kvót fondu. Tato iniciativa předpokládá nejen přerozdělení světových finančních toků, ale také přerozdělení hlasů při rozhodování MMF. V současné době téměř polovina těchto hlasů patří USA a EU. Na země BRICS připadá přibližně 10%. V roce 2010 „pětka“ svoji kvótu mírně zvýšila, avšak její pozice zůstaly zjevně nedoceněné. Vše nasvědčuje tomu, že nutnost doplnění zdrojové základny MMF donutí vedení fondu k aktivní reakci na iniciativu BRICS.

 

Zdroj: http://czech.ruvr.ru/2012\\\_02\\\_28/67108602/