Po dvou letech boje s rakovinou dnes zemřel prezident Hugo Chavez. Viceprezident Nicolas Maduro to oznámil ve veřejné televizi krátce poté, když mluvil z vojenské nemocnice v Caracasu, kde se Chavez léčil. Do ulic byla vyslána vojska a Bolivarovská policie, aby ochránily lid a udržely klid. Prozatím je tu situace klidná, ovšem s tím, že někteří lidé to oslavují troubením klaksonů svých aut, a mnozí další se tiše rmoutí doma. Maduro učinil toho oznámení jen pár hodin poté, co mluvil hodinu k národu, přičemž obvinil opozici, že využívá současnou situaci, aby vyvolala destabilizaci.

„Ty, kdo zemřeli za život, nelze prohlašovat za mrtvé. Jednou bude nalezen důkaz, že byl Chavez napaden rakovinou imperialistických nepřátel,“ uzavřel to Maduro.

V Caracasu se tisíce lidí shromáždily na Plaza Bolivar a říká se, že směřují k Miraflores Palace. Ti, kdo se shromáždili, vykřikují, že „Chavez žije, boj pokračuje,“ a, „jednotný lid nebude nikdy poražen,“ zrovna tak jako i přísahají, že Venezuelští buržujové se do Miraflores Palace „nikdy nevrátí.“

Přívrženci Chaveze se rovněž shromažďují na centrálních náměstích po celé zemi, aby společně demonstrovali a drželi tryznu za svého prezidenta.

Když popisoval scény v Caracasu Andromaco Martinez, uvedl, že byl zrovna v metru, když se dověděl o prezidentově smrti a, „všude začali pobíhat lidé.“

Na Plaza Bolivar „nikdo nepláče ani se nemodlí,“ řekl se zdůrazněním, že lid Venezuely bude navzdory tomu bránit revoluci.

Ten boj byl už rozpoután,“ dodal.

Zdroj: globalresearch.ca

]]>