Při zavádění juvenilní justice v Rusku je třeba přihlížet k mínění společnosti, prohlásil v Moskvě prezident Vladimir Putin na sjezdu veřejné organizace Všeruský rodičovský odpor. Prezident zdůraznil, že na jeho adresu přišla žádost podepsaná 141 tisícem občanů, kteří vyslovují obavy v souvislosti se zavedením v Rusku juvenilní justice, a souhlasil s tím, že řada návrhů zákonů o sociálním patronátu a kontrole zabezpečování práv dětí nepřihlíží k ruským rodinným tradicím.


Současně vedoucí prezidentovy administrativy Sergej Ivanov schválil teze stanov Všeruského rodičovského odporu týkající se napomáhání duchovnímu rozvoji občanů a propagaci tradičních ruských hodnot.

Prezentace – juvenilní justice

Zdroj: czech.ruvr.ru