Skupina spolupracující s (hnutím) “Occupy Wall Street” navrhuje globální systém alternativní měny pro nahrazení měn jednotlivých národů. Online skupina si říká "OWS Currency" [měna Occupy Wall Street] a podle charty této skupiny pracuje na vynálezu "alternativního měnového systému pro účastníky hnutí Occupy Wall Street". "Occupy Wall Street a následné okupace potvrzují, že lidé jsou dychtiví po novém systému," prohlašuje OWS Currency. "Pomozme jim jej vybudovat."

Tato online pracovní skupina je koordinovaná “Nadací pro alternativu rovnocenný-k-rovnocennému” [Foundation for Peer-to-Peer Alternatives] nebo-li P2P Foundation, která píše, že cílem jejich mise je „produkovat technologie svobodného/otevřeného zdroje, které pomáhají lidem vytvářet jejich vlastní alternativy namísto bankovek Federální rezervní banky a namísto systému, z kterého tyto odvozují svou sílu.“

„Abychom toho dosáhli … to prostě vyžaduje, abychom zkonstruovali alternativní systém, který dokonaleji naplní požadavky lidí,“ dodává tato nadace. Tento měnový projekt se snaží využít několik již existujících konceptuálních organizací, které se již snaží o vytvoření alternativní měny, včetně něčeho, co je pojmenované BitCoin, experimentální „digitální měna… která uschopňuje okamžité platby pro každého kdekoliv na světě.“

Tyto organizace také zvažují banku PermaBank, která byla vytvořena pro hnutí “anti-Wall Street” a snaží se vyvinout a rozmístit „soustavu technologií, které uspořádají ‚finanční služby‘ spolu s principy trvalé kultury [permaculture].“ P2P Foundation uvádí počet partnerů a “veřejných intelektuálů”, o kterých říká, že jsou „orientovaní k podílení se na obecné p2p [rovnocenný k rovnocennému] orientované společnosti.“ Mezi těmito veřejnými intelektuály je i Lawrence Lessig, tvůrce Creative Commons [tvůrčí společenství]. Lessig byl technologickým poradcem prezidenta Obamy během prezidentské kampaně roku 2008. Lessig byl zmíněn jako budoucí kandidát, který povede Komisi pro Federální komunikace [Federal Communications Commission, the FCC]. Je aktivista pro zredukovaná legální omezení na materiály s autorskými právy [copyright].

Zpravodajství WND [World Net Daily] mělo před časem reportáž o Lessigově blízké spolupráci s Robertem W. McChesneym, zapřisáhlým marxistou, který podporuje odstranění kapitalismu. McChesney založil organizaci Free Press [Svobodný tisk], kterou financuje George Soros s blízkým vztahem k Bílému domu, který vyžaduje více vládní kontroly pro zpravodajská média. Lessig napsal mnohé novinové články spolu s McChesneym a tato dvojice spolupracovala na mnohých mediálních projektech.

Zpravodajství WND již dříve oznámilo, že organizace Free Press publikovala studii doporučující vývoj [development] vládou řízeného systému médií „světové třídy“ v USA. V květnu zpravodajství WND oznámilo, že ředitel pro politiku organizace Free Press Ben Scott byl jmenovaný jako politický poradce pro inovace na Ministerstvu zahraničí. McChesney je profesorem na University of Illinois a byl editorem Marxist journal Monthly Review. „Nakonec není žádné jiné reálné řešení, než rozebrat kapitalistický systém cihlu po cihle a přebudovat celou společnost na socialistických principech,“ napsal McChesney v článku. Mezitím výbor organizace Free Press začlenil [included] mnoho radikálů jako je Van Jones, Obamův bývalý car pro “zelené pozice” [„green jobs“], který rezignoval potom, kdy bylo odhaleno jeho založení komunistické organizace.

Obamova „internetová carevna“ Susan P. Crawford mluvila na summitu organizace Free Press 14. května 2009, pojmenovaném “Změníme média” [„Changing Media“] ve Washingtonu, D.C., kde odhalila knihu „The Manchurian President“ [Prezident Manchurie]. Crawfordové oblíbený projekt OneWebNow uvádí jako „účastnící se organizace“ Free Press a kontroverzní Association of Community Organizations for Reform Now, nebo-li ACORN [Asociace komunitních organizací pro okamžitou reformu]. Crawford a Kevin Werbach, kteří spolu vedli Obamův přechodný revizní tým pro Federální komunikační komisi, jsou členy poradenského výboru Public Knowledge [veřejná znalost], což je Sorosem financovaná skupina veřejného zájmu [public-interest group].

Členem poradenského výboru Public Knowledge je i Timothy Wu, který je také předsedou výboru pro organizaci Free Press. Stejně jako Public Knowledge, tak i organizace Free Press dostaly fondy od Sorosova Institutu otevřené společnosti [Open Society Institute].

Zdroj: wnd.com

]]>