Zapomeňte na bubliny trhu s domy, dluhopisy nebo deriváty … Největší bublinou všech dob jsou podfuky Bublina trhu s domy praskla v asi tak roce 2007 a byla to největší bublina všech dob. Mnozí argumentují, že ta bublina s americkými státními dluhopisy už tu bublinu s domy překonala a je tou největší, jaká kdy byla. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že trh s deriváty obnáší více než tisíc bilionů dolarů, a že je podložen zárukami několik tisíckrát menšími, vytváří to dobrý podklad k argumentaci, že tou největší bublinou jsou deriváty.

Když se nad tím ale opravdu zamyslíte, jsou tou největší bublinou historie jsou podfuky, protože ty zahrnují všechno výše uvedené a ještě i další.

Konkrétně, krizi trhu s domy způsobil podfuk. Vládou podněcovaný podfuk, a vláda jej pomáhala krýt.

Ta ohromná spoušť derivátového trhu je manipulována podfukem. Podívejte se na tohletohletohletohle. Ale vláda, místo aby ho rozdrtila jako podfuk, tak ho podporuje.

A ta bublina s dluhopisy byla vyvolána super-nízkými úrokovými sazbami. Podívejte se na tohletohletohle.

Nízké úrokové sazby jsou – následně – způsobeny vládní politikou nulových úrokových sazeb a kvantitativním ulehčováním.

A jak vláda tyhle programy občanům udala? Prohlásila je za nezbytné k pomoci ekonomice a vytváření dalších pracovních míst.

Ve skutečnosti ale jsou nulové úrokové sazby jen dalším kradným vykoupením velkých bank. A kvantitativní ulehčování pouze pomáhá super-elitě … a poškozuje ekonomiku i malého človíčka. (Bernanke už v roce 1988 věděl, že kvantitativní ulehčování nefunguje k vyhlašovaným účelům.)

Jinými slovy politika nízkých úrokových sazeb vlády byla založena na fundamentální dezinterpretaci, co se týče jejího účelu a očekávaného účinku.

A opravdu experti říkají, že všechny ty bubliny umožnily podfuky.

Existují ale příznaky, že ta bublina podfuků kolabuje.

Důvěra k mnohým vládními i soukromým institucím se propadá na nejnižší úroveň všech dob. Proč. Protože institucionální korupce je tak do očí bijící, že začíná být zjevná každému počínaje Pepou z depa až po amatérské a natožpak sofistikované profesionální investory.

Ač mají liberálové tendenci k nedůvěře velkým korporacím a konzervativci sklon nevěřit federální vládě, my všichni souhlasíme, že kořenem toho problému je zhoubný symbiotický vztah mezi těmito dvěma. A opravdu, když se vláda s korporacemi spolčí, je pro kohokoliv těžké důvěřovat tomu, co se děje.

Když jsou vládní činitelé zrovna tak zkorumpovaní jako zločinné podniky, dá se čekat, že to budou regulovat tak, že už ani mainstreamová média to dále nemohou ignorovat.

A lidé ztratí k systému veškerou důvěru.

Nezáleží na tom, jak tvrdě ti hoši pracují, aby zakryli své probíhající levárny, ta bublina s podfuku by nakonec mohla prasknout …

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

]]>