Zpráva Evropské unie naléhá na zpřísnění regulace tisku a požaduje, aby bruselští činitelé dostali kontrolu nad dohledem na jednotlivá národní média s pravomocí udílet pokuty a vyhazovat žurnalisty. Doporučení z „vysoké úrovně“, která budou použita ke koncipování budoucí legislativy EU, rovněž útočí na Davida Camerona, že selhal, když automaticky nerealizoval návrhy lorda spravedlnosti Levesona, který požadoval státní regulaci britského tisku. „Všechny země EU by měly realizovat zavedení mediální rady,“ uvádí k závěru zpráva.

EU panel na „vysoké úrovni“, do nějž patří bývalá litevská prezidentka a bývalá německá ministryně spravedlnosti dostal o Neelie Kroes, vice-prezidentky Evropské komise, loni nařízeno, aby podal zprávu o „mediální svobodě a pluralismu“. Ten dospěl k závěru, že přišel čas zavést nová pravidla vlády nad tiskem.

„Mediální rady by měly mít skutečné donucovací pravomoci, jako je uvalení pokut, nařizování tištěných nebo odvysílaný omluv nebo změnu statutu žurnalisty.“

Stejně jako ustanovit státní regulaci s drakonickými pravomocemi, tento panel rovněž doporučil, aby Evropská komise nasadila celkovou kontrolu, aby zajistila, že ti noví dozorčí nebudou porušovat zákony EU.

„Rady národních médií by měly dodržovat soustavu celo-evropských norem a být monitorovány Komisí, aby se zajistilo, že postupují v souladu s evropskými hodnotami,“ uvedla zpráva.

Zpráva EU pochválila lorda spravedlnosti Levsona za kontroverzní návrhy a zaútočila na politiky včetně ministerského předsedy za to, že zpochybnil státní regulaci novin.

„Těžké prohřešky odhalené při Levesonově šetření vedly její autory, aby navrhli daleko tužší institucionální dohled, jímž budou média daleko bedlivěji monitorována,“ uvedla zpráva.

„To, že by doporučení soudce Levesona mohla být určitými politiky z vysokých úřadů z oleje odmítnuta, není příliš uspokojující.“

Paní Kroes včera večer včera přivítala „konkrétní ideje k provedení akcí“ v této zprávě jako poskytující „přesně to, co jsem hledala.“

„Zajištění nezávislosti regulátorů ve všech členských státech a jejich spolupráce bude v mé agendě zaujímat vysokou prioritu,“ řekla.

„Doporučení v této zprávě jsou důležitou základnou pro tvrdou a principiální diskusi, kterou v EU naléhavě potřebujeme.“

Doporučení této zprávy v Británii vyvolala hněv, tato země je evropskými činiteli často kritizována za své mediální zpravodajství o záležitostech EU.

Mluvčí ministerstva kultury, médií a sportu řekl: „Nemáme vůbec v úmyslu Evropě dovolit regulaci britského tisku. Vyjádřili jsme se jasně, že jak bylo koncipováno v Levesonově zprávě, očekáváme, že britský tiskový průmysl realizuje přísnou nezávislou samo-regulaci.“

Douglas Carswell, konzervativní poslanec za Clacton, na zprávu zaútočil, že činí „prazvláštní a hluboce znepokojivé návrhy.“

„Dopustit, aby činitelé EU dohlíželi nad naším svobodným tiskem a monitorovali noviny, aby zajistili dodržování ‚evropských hodnot‘ – by bylo celkem prostě netolerovatelné,“ řekl.

„Tohle je takový typ myšlení, jaký bychom očekávali, že najdeme v Iránu, ne na Západě. Tyhle praštěné nápady nám trochu napovídají o budoucnosti regulace tisku. Tím ale nenaznačuji, že samotný evropský projekt je neslučitelný s myšlenkou svobodné společnosti.“

Vůdce UKIP Nigel Farage tyto návrhy srovnával s „Orwellovým 1984“. Tohle je flagrantní útok na svobodu tisku. Když slyším, jak nevolení byrokraté v Bruselu chtějí mít moc pokutovat a vyhazovat žurnalisty, tak je to nehoráznost,“ řekl.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: telegraph.co.uk

]]>