Neidentifikované létající předměty mohou dělat problémy národní bezpečnosti Spojených států amerických, uvádí se ve zprávě národní rozvědky USA. (Foto: Flickr)

Americké zpravodajské služby nemohou zatím vysvětlit podstatu neidentifikovaných létajících předmětů (UFO), které dříve pozorovali američtí vojáci.

Dokument se zakládá na informacích o incidentech, k nimž došlo v období od listopadu roku 2004 až po březen 2021, kterou shromáždily americké úřady, sběr a rozbor těchto informací pokračuje.

„Omezený počet kvalitních zpráv o neidentifikovaných vzdušných jevech (UAP) nám nedovoluje učinit jednoznačné závěry ohledně jejich podstaty nebo záměrů… Většinu neidentifikovaných vzdušných jevů tvoří pravděpodobně skutečné fyzické objekty vzhledem k tomu, že většina z nich byla zaznamenána hned několika snímači,“ uvádí se ve zprávě.

Její autoři přitom poznamenávají, že „v nepatrném počtu případů“ byly hlášeny „neobvyklé letové charakteristiky“ zaznamenaných objektů.

Podle názoru zpravodajských služeb USA to může být následkem chyb snímačů nebo mylné interpretace údajů, což vyžaduje dodatečný rozbor.

Jak se domnívají autoři zprávy, existuje několik typů neidentifikovaných vzdušných jevů. Možná vysvětlení se ve Washingtonu navrhuje rozdělit do pěti kategorií: vzdušné poruchy, přírodní atmosférické jevy, tajné americké projekty a „systémy zahraničních nepřátel“. Do páté kategorie navrhuje americká rozvědka zařazovat „všechny jiné“ možné varianty.

Důkazy mimozemského původu prý neexistují

Americké úřady dokázaly v období 2004 až 2021 zaznamenat celkem 144 neidentifikovaných vzdušných jevů, z nichž 80 bylo zaregistrováno hned několika snímači nebo přístroji. Rozvědka může s jistotou potvrdit pouze jeden z nich – zaznamenaný objekt byl velký balón. „Podstata ostatních objektů nebyla zjištěna,“ uvádí se ve zprávě.

Jak podotýká agentura Reuters, na otázku o možném mimozemském původu zaznamenaných objektů vysoký americký úředník odpověděl, že úřady USA nedisponují údaji, které by na to poukazovaly.

„Hodnocení jakéhokoli hledání mimozemského života není úkolem operativní skupiny… To není to, co máme nařízeno dělat… Ze 144 zpráv, které jsme dostali, nemáme jasné svědectví toho, že existuje nějaké mimozemské vysvětlení (těchto jevů), jdeme ale tam, kam nás přivedou údaje,“ řekl.

Hrozba národní bezpečnosti

Ve zprávě se zdůrazňuje, že vzdušné jevy, jejichž podstatu se nedaří zjistit, „vytvářejí nesporně problémy pro bezpečnost letů a mohou být výzvou národní bezpečnosti USA“.

Podobné jevy mohou mj. ohrožovat národní bezpečnost, jsou-li „platformami zahraničních nepřátel pro sběr informací, nebo svědectvím toho, že potenciální nepřítel vyvinul průlomovou nebo ničivou technologii“. „Některé neidentifikované vzdušné jevy mohou být technologiemi, které vyvinuly Čína, Rusko, nějaká jiná země nebo nevládní organizace,“ tvrdí se v dokumentu.

Autoři zprávy přitom podotýkají, že v současné době nemají žádné údaje, které by poukazovaly na to, že nějaký zaznamenaný neidentifikovaný vzdušný jev je ve skutečnosti „součástí zahraničního programu sběru informací anebo svědčí o značném technologickém pokroku potenciálního nepřítele“.

Zdroj: snews.com