Na versailleské mírové dohodě ještě osychal inkoust, když začali Ilumináti pracovat na druhé světové válce budováním Adolfa Hitlera a nacistické strany. Do roku 1919 býval Hitler „nájemnou politickou zbraní“ a měl spoustu židovských přátel, přičemž flirtoval jak s Komunismem, tak i se Socialismem. Přes noc se z něj stal smrtelně nebezpečný anti-Komunista a anti-Semita.

Co se stalo? Stal se důstojníkem armádní rozvědky. Během 20. let Reichswehr tajně financoval jeho stranu a cvičil „Hnědé košile“ SA. 

Mám podezření, že to byl generál Kurt von Schleicher, kdo byl tím klíčovým mužem pro Iluminátské bankéře jako Max Warburg, ústředí jehož I. G. Farben ve Frankfurtu spojenecké bombardéry ušetřily, a jehož židovská matka si celou válku žila v Hamburgu v přepychu.

Tento autor Protokolů Sionských mudrců a Iluminátský bankéř se chlubil, že vytvoří nebo uzákoní anti-semitismus, když to poslouží jejich účelu. „Pro nás je anti-Semitismu nepostradatelný, abychom zvládli naše malé bratříčky .. tato záležitost byla mezi námi předmětem opakovaných diskusí.“ (Protokol 9). Hitler je ukázkovým příkladem, jak se takový anti-Semitismus vytváří. Autor pokračuje:

„Je to kvůli nám, že ta vše pohlcující hrůza postupuje. Máme ve svých službách osoby všech názorů, všech doktrín, monarchisty, demagogy, socialisty, komunisty i utopické snílky všeho druhu …  toužící svrhnout všechny zavedené formy řádu. Všechny státy jsou mučeny … my jim ale nedáme pokoj, dokud otevřeně neuznají naši internacionální Super-vládu …“

Tady je to černé na bílém, to je  předloha plánu, co je za NWO, OSN, EU a NAU i za všemi válkami až do dneška. Ale ti bankéři nás přiměli, abychom si mysleli, že uvažovat o tom je „rasistické“. Jako kdyby to bylo více než 1% Židů, kteří byli nebo jsou vědomou součástí té jejich hyenistické, ďábelské konspirace.

Moderní historii utváří tento dlouhodobý plán na rozdmychávání nepotřebných válek, jen aby se lidstvo zotročilo zničením národů, náboženství, ras a rodin. Většina historiků je placena za to, aby zatemňovali ta hrůzná fakta, že ti lidé, kteří jsou v konečné instanci zodpovědní za Auschwitz, Gulag, Hirošimu a Verdun,  svět pořád vedou. Ti jsou zodpovědní i za 11.9 a Irák.

Naši vůdci jsou vybráni podle své schopnosti lhát a poslouchat rozkazy. Konflikty jsou fraškami sehranými mezi „antagonisty“, kteří ve skutečnosti slouží těm samým pánům.

Pro nováčky: Ilumináti sestávají z vybraných členů židovských rodin centrálního bankovnictví vzájemně propojených sňatky s euro-americkou aristokracií spolu i s Jezuity, kteří dosáhli nejvyšších stupňů Kabalistického svobodného zednářství.

VERSAILLES

Dr. E. J. Dillon z London Daily Telegraph ve své knize „Příběh z vnitřku Mírové konference“ (1920) napsal: Mnozí delegáti si odvodili, že „od teďka budou světu vládnou lidé od Anglo-Sasů, kteří jsou následně pod taktovkou židovských živlů…“ (např. centrálních bankéřů a jejich poskoků) str. 497.

Hlavní překážkou ve využití Anglie a US k uvalení vlády Iluminátů nad světem bylo Německo. Byly tedy uvaleny drtivé reparace, aby se tak urychlila další ještě ničivější světová válka. Jakmile začala, Britové vetovali pokusy o vraždu či náhradu Hitlera a trvali na „bezpodmínečné kapitulaci“.

Až do roku 1933 se Hitler k moci nedostal, ale Německo začalo s novým vyzbrojováním v rozporu s podmínkami z Versailles už v roce 1919. Spojenci přivřeli oko nad tímto programem, když viděli, jak komunističtí vojáci spolu s německými cvičí v Rusku s nejmodernější výzbrojí včetně veškerého vybavení určeného pro leteckou, tankovou a chemickou válku. Když se v roce 1933 dostal Hitler k moci, Německo už mělo technicky pokročilé letectvo.

Dalším způsobem, jak se vyhnout plnění Versailles, bylo pro Reichswehr financovat a cvičit polovojenské organizace jako nacistické SA, které by šlo později začlenit do pravidelné armády. Tímto programem „Černého Wehrmachtu“ byli pověřeni generál Kurt von Schleicher a kapitál Karl Mayr a Ernst Roehm.

Sefton Delmer, který býval korespondentem Daily Express v Berlíně, to všechno popsal ve své autobiografii „Zlověstná stopa“ (1961). Cituje dokumenty ukazující, že Hitler „postupoval podle Mayerových příkazů, když vstoupil do té maličké Německé strany pracujících a začal ji budovat …“ (64) Delmer rovněž uváděl, že Mayr financoval masová shromáždění a pamflety, v nichž Hitler útočil proti Židům. „Tato anti-židovská kampaň … nebyla podporována nikým menším než mocí štábních důstojníků Reischswehru.“ (63)

Cílem Reichwehru bylo vytvořit lidovou politickou podporu pro WW2. Podle Delmera „Schleicher neplatil méně než dva miliony liber z tajných fondů Reichswehru na nacistické bojůvky …“ (120) Financovali je i Iluminátští průmyslníci a bankéři.

Sefton Delmer, který se v Berlíně narodil a byl zde vychován, znal Hitlera osobně a měl i širokou škálu důvěrných zdrojů. Během války dostal na starost „černou propagandu“ a vedl řadu rádiových stanic zaměřených na německé vojáky.

HITLER, "ANTI-KOMUNISTA A ANTI-SEMITA"

Komunismus, Nacismus a Sionismus tvoří trojici hnutí koncipovanou a živenou Ilumináty, aby oblbovali a manipulovali lidstvem.

Lothar Machtan, profesor historie na Bremen University, ve své knize „Skrytý Hitler“ tvrdí, že Hitler se v roce 1918 téměř přidal ke Komunistům. Žádal o vyšší stranickou funkci, která by ho osvobodila od práce, oni mu to ale odmítli. „Hitler nešlápl do tábora extrémní pravice, dokud jej neodmítly levicové skupiny,“ píše Machtan. (71)

Tato kniha také tvrdí, že Hitler byl aktivním homosexuálem s tlustým policejním spisem ohledně stížností na obtěžování jak ve Vídni, tak v Mnichově.

Podle Iana Kershawa se Hitler účastnil pro Socialistických a Komunistických demonstrací v letech 1918-1919 a sloužil jako zástupce v Radě socialistických vojáků. (" Hitler: 1889-1936 Hubris, p 118-120.)

Podle Brigitte Hamann byli Hitlerovými nejlepšími přáteli v předválečné Vídni Židé. Užíval si prospěchu z židovských charit a jejich pohostinnosti. Židé koupili i většinu jeho uměleckých prací. Z tohoto důvodu se mu skuteční anti-Semité vyhýbali. (" Hitler's Vienna: A Dictator's Apprenticeship, pp.347-352)

Hamann poukazuje na to, že Hitlerovy ideály árijské čistoty a nadřazenosti vycházely od Židů. Cituje Hitlera:

„Židé prostřednictvím Mojžíše získali vládu nad životem a prožití svého života bylo povýšeno na náboženství, které bylo naprosto ze své podstaty střiženo pro jednu rasu a to jednoduše a jasně bez dogmat a pochybných pravidel víry … obsahuje to, co slouží … blahobytu jediného lidu, nic o ohledech na ostatní.“ (351)

důvěrných zdrojů. Během války dostal na starost „černou propagandu“ a vedl řadu rádiových stanic zaměřených na německé vojáky.

ZÁVĚR

Hitler budí i určitou nostalgii u těch, kdo věří, že představuje odpor k Nového světovému řádu (New World Order). Ve skutečnosti jej vytvořili Ilumináti, aby začal novou válku. Je možné, že se od nich v určitém okamžiku odtrhl. Na druhou stranu, mohl sabotovat věc nacistů tím, že neslíbil osvobodit lidi pod jhem Komunismu.

Podobně Hitlerova křížová výprava proti obyčejným Židům byla zbytečná a sebepoškozující, neboť Německo zbavila mezinárodní podpory a atomové bomby. Ta anti-Semitská kampaň vypadá, že byla zkonstruována Ilumináty, aby vytvořili rasový svár a traumatizovali Židy, aby pomáhali se Sionistickou agendou. Míra smíšených manželství byl v Německu 60%, v další generaci by Židé v Německu jako ruka Iluminátů už moc cenu neměli.

Lidé upínají naděje k vůdcům jako Putin a Ahmadinejad, ale stejně jako Hitler, jsou to obskurní postavy, které povstaly k moci pomocí neviditelné ruky. Nemáme ve skutečnosti skutečné politické či kulturní vůdce, jen tlapy Iluminátů.

Lidská historie je pořád stejná. Menšina si chce monopolizovat veškerou moc a bohatství na úkor těch mnoha.

V ruce to drží masoví sérioví vrazi. Nezáleží na tom, jak ze sebe udělají hezké, vždy se znovu zformují jako původně. Irák a 11.9. jsou toho příkladem.

Kdyby jen mohli svou energii věnovat dobru místo zla, svět by kypěl přirozenou radostí.

—-

Některé ze zdrojů k tomuto článku navrhl ve svém pěkném dokumentu Jim Codit  "The Final Solution to Adolph Hitler"

„Sionisté byli ochotni obětovat veškeré evropské židovstvo za Sionistický stát. Dělalo se všechno, aby se vytvořil stát Izrael, a ten bylo možno udělat jedině pomocí světové války. Wall Street a velcí židovští bankéři podporovali válečné úsilí na obou stranách. Sionisté rovněž mohou za vyprovokování rostoucí nenávisti vůči Židům v roce 1988.“ (Joseph Burg, The Toronto Star, 31. března 1988).

—–

Major Robert H. Williams hlásí ve své „Williamsově zpravodajské svodce“ z února 1950 o účasti Jamese P. Warburga na spiknutí proti Křesťanstvu. Uvedl:

„Loni v listopadu vdova po generálu Ludendorffovi při Norimberském procesu vysvětlila, proč se její manžel rozešel s Hitlerem, a potvrdila tuto zprávu do přesvědčivých podrobností.

Uvedla, že … počátkem léta 1929 James P. Warburg podnikal akce z pověření finančních kruhů v Americe, které si přály výhradní vliv na rozpoutání nacionalistické revoluce v Německu. Warburgovým úkolem bylo najít v Německu vhodného člověka a uzavřel smlouvu s Adolfem Hitlerem, který následně do 30. ledna 1932 obdržel peněžní částky ve výši 27 milionů dolarů a ještě dalších sedm milionů dolarů, které mu umožnily financovat své hnutí..

Další články k tématu: Ted Lang "The Hitler Project"Wall Street and the Rise of Hitler, Was Hitler an Illuminati Agent?

Henry Makow Ph. D.