V USA jsou atomové elektrárny odmítnuty z hlediska ekonomické nevýhodnosti a bezpečnosti. Zásadní spor se nyní odehrává kolem dvou nebezpečných elektráren v Kalifornii. V USA se rozbíhá podobné hnutí jako v Německu, kde samotní vědci a odborníci v oblasti jaderné energie vyzvali ve vlastním odborném časopise Bulletin of the Atomic Scientists k zavření jaderných elektráren (článek zde). V Německu jsou argumenty spíše ekologické, což je pochopitelné v zemi, kde tato strana spoluurčuje politiku v zemi a patří k ní nejvzdělanější a nejaktivnější voliči ze středních a vysokoškolských vrstev.

V USA má debata jiný charakter, zejména díky aktivistickému hnutí No nuke. Jejich vtipné video ilustrující devastující vliv japonské atomové lobby v případě katastrofy ve Fukušimě najdete níže.

V USA se spor odehrává zejména ve dvou rovinách. Atomové elektrárny jsou odmítnuty z hlediska ekonomické nevýhodnosti a bezpečnosti. Zásadní spor se nyní odehrává kolem dvou jaderných elektráren v Kalifornii. Reaktorové jednotky 2 a 3 v jaderné elektrárně San Onofre představují vrchol jaderné idiocie. Elektrárna je postavena přímo na tektonickém zlomu a její vedení ji fakticky přivedlo k ekonomickému krachu. Neuvážené šetření při výměně generátorů způsobilo faktické zastavení provozu z důvodů nefunkčnosti nových jednotek. Fušeřina kolem generátorů navíc ohrožuje bezpečnosti samotné reaktorové části.

Vedení elektrárny po debaklu hraje vabank a požádalo jaderný dozor o spuštění elektrárny alespoň na 70 % výkonu. Pak se provoz opět zastaví a firma bude žádat stát, pojišťovny a firmu Mitsubihi o náhradu škody, které si z velké části způsobila sama elektrárna.

Aktivisté a nezávislí ekonomové upozorňují na tři věci. Za prvé, elektrárna leží přímo na tektonickém zlomu a už její stavba byla z bezpečnostního hlediska šílenstvím. Za druhé, její proud je už nyní příliš drahý a další investice do elektrárny jsou naprosto ztrátové. Za třetí, bezpečnost elektrárny byla obětována ekonomickým a spekulativním zájmům. Vedení chce po zbytečných a nebezpečných opravách rozjet za každou cenu alespoň chvilkový provoz reaktorové části, aby mohlo inkasovat od daňových poplatníků peníze za své omyly.

V USA po vzoru Německa sílí kampaň za zavření jaderných elektráren. Důvody nejsou ekologické, protože to v USA není efektivní veřejný argument. Hlavní slovo v kampani mají ekonomické důvody a otázka bezpečnosti. Proud ze zastaralých jaderných elektráren je prostě příliš drahý a příliš nebezpečný. Pokud se podaří zavřít první ze 104 dosluhujících jaderných elektráren, hnutí proti jádru dosáhlo velkého vítězství.

Mnoho studií již dávno dokazuje, že další stavba jaderných elektráren se již ekonomicky v USA nevyplatí. A to je také hlavní důvod, proč se v USA stavba nových bloků prakticky zastavila.

Zdroj: e-republika.cz

]]>