Mikrovlnné záření: Původ mikrovlnky, vědecké průzkumy, uzákoněný zákaz… Mikrovlnné záření patří mezi nejnebezpečnější škodlivé a trvale destrukční patogeny, kdo chce trochu pečovat o své zdraví, neměl by následující informace přehlédnout: Účinky mikrovlnného záření na potraviny a člověka Zařízení k vaření mikrovlnami zkoumali a vyvinuli němečtí vědci v rámci vývoje mobilního týlového zařízení, nasazeného zkušebně v průběhu invaze do Sovětského svazu.

Těmito výkonnými elektronickými přístroji, umožňujícími masovou přípravu jídel, chtěla Wehrmacht řešit logistické problémy spojené s palivem pro polní kuchyně. Navíc nabízely mnohem rychlejší výdej stravy vojákům, než tradiční zařízení. Po počátečním nadšení však bylo od dalších experimentů upuštěno z více zjištěných důvodů. Po válce objevená dokumentace o lékařském výzkumu spojeném s vývojem těchto přístrojů byla společně s experimentálním mikrovlnným zařízením převezena do USA, kde je ministerstvo utajilo s odvoláním na vědecký výzkum.

Některá z ukořistěných zařízení získali už předtím vědci v Sovětském svazu a začali je zkoumat samostatně. Získanými poznatky znepokojeni Rusové, kteří provedli zatím nejpečlivější výzkum biologických účinků mikrovln, nakonec zakázali používání podobných zařízení zákonem, stanovili dosud nejpřísnější normy ohledně ochrany před expozicí mikrovlnami a jimi produkovanými poli a zveřejnili celosvětové varování o biologickém a environmentálním riziku vyplývajícím z užívání elektronických zařízení na těchto frekvencích.

Shrnutí lékařských výzkumů

Základní německý výzkum ohledně patogenity biologických účinků mikrovln prováděla Humboldtova univerzita v Berlíně v letech 1942 – 43, v období, kdy probíhalo vojenské tažení Barbarossa. Počínaje rokem 1957 až donedávna pak prováděl studia na tomto poli zejména Institut pro rádiové technologie a další vědecká pracoviště bývalého Sovětského svazu.

Společná zjištění německých a ruských výzkumníků mikrovln lze zařadit do zhruba tří kategorií: rakovinotvorné účinky, vlivy na výživovou hodnotu potravin a biologické účinky vystavení lidského organismu mikrovlnným emisím.

Působení mikrovln na potraviny

Na potravinách vystavených mikrovlnám byly pozorovány následující změny.

Maso: během přípravy v mase vzniká známý karcinogen d – nitrosodiethanolamin.

Proteiny: v proteinech dochází k aktivní destabilizaci bimolekulárních vazeb. Zvýšená radioaktivita: mezi mikrovlnami zpracovanou potravou a libovolnou radioaktivitou v ovzduší vznikající vazba způsobí výrazný nárůst nasycení potravin částicemi alfa a beta.

Mléko a obilniny: v bílkovinných sloučeninách obsažených v mléce a obilných zrnech vznikají rakovinotvorné látky.

Zmrazené potraviny: použití mikrovln k rozmrazování potravin má za následek změny štěpení glykosidů a galaktosidů.

Zelenina: už extrémně krátké vystavení syrové, vařené nebo zmrazené zeleniny mikrovlnám mění štěpení alkaloidů.

Důsledky pro lidské tělo

Zažívací systém: labilní katabolismus (štěpení) potravin upravených v mikrovlnné troubě mění elementární potravinové substance a vyvolává poruchy trávení.

Lymfatický systém: V důsledku chemických změn v potravinových substancích se objevují poruchy funkcí lymfatického systému. Důsledkem je ztráta tělesné obrany vůči určitým formám ektoplazmy (rakovinových bujení).

Krev: V krevním séru osob, které požily mikrovlnami připravenou potravu bylo pozorováno vyšší než normální procento rakovinových buněk (cytoma).

Mozek: účinky zbytkového magnetizmu mohou vystavit psychoneurální receptory v mozku vlivu umělých mikrovlnných vysokofrekvenčních polí réleových stanic a přenosových systémů.

Volné radikály: z určitých molekulárních formací stopových minerálů v rostlinných substancích (zejména v syrové kořenové zelenině) vznikají rakovinotvorné volné radikály.

Zvýšený výskyt rakoviny žaludku a střev: bylo pozorováno staticky vyšší procento rakovinových růstů v těchto orgánech a všeobecné zhroucení periferní buněčné tkáně a postupná degenerace zažívacích a vylučovacích funkcí.

Mikrovlny a výživné hodnoty potravin

Vystavení mikrovlnám vyvolalo výrazné snížení výživné hodnoty všech studovaných potravin. Následují nejdůležitější výsledky.

Znehodnocení vitamínů a minerálů: v každé testované potravině klesla biologická využitelnost podstatných živin (B komplex, vitamíny C a E, základní minerály, lipotropy a další).

Rozpad vitálních energetických polí: kapacita vitálních energetických polí všech testovaných potravin poklesla o 60 až 90 procent.

Snížení stravitelnosti plodů a zeleniny: mikrovlny mění metabolické reakce a způsobilost integrace alkaloidů, glykosidů, alaktosidů a nitrilosidů.

Znehodnocení masa: mikrovlny v masu likvidují výživovou hodnotu nukleoproteinů.

Snížení kvality potravin: mikrovlny podstatně urychlily strukturální rozpad všech testovaných potravin.

Biologické účinky mikrovln

Vystavování mikrovlnným emisím má negativní účinky na celkové biologické zdraví lidí. To se nevědělo až do doby, než Rusové při experimentech s vysoce sofistikovaným vybavením odhalili, že lidé mohou být mikrovlnami nepříznivě postiženi aniž by jedli jídla vystavená mikrovlnnému záření.

Ukázalo se, že pouhý vstup do energetických polí v okolí těchto zařízení má výrazně škodlivé vedlejší účinky. Na základě takto získaných poznatků v roce 1976 zakázali veškerá mikrovlnná zařízení zákonem.

Zde jsou účinky pozorované u lidí nepřímo vystavených mikrovlnám:

Postupný kolaps vitálního energetického pole: u osob zdržujících se poblíž zdroje mikrovln, například u zapnuté mikrovlnné trouby, dochází k oslabení vitálních energetických polí. Stav se zhoršuje úměrně délce expozice.

Snížení energie buněk: elektrické napětí v buňkách, zejména krevních a v lymfatické tekutině, u lidí v blízkosti těchto aparátů klesá.

Destabilizace látkové výměny: potenciály aktivované v potravě externí energií jsou nestabilizující a degenerativní.

Poškození buněk: klesá potenciál vnitřní buněčné blány potřebný při katabolickém procesu, což vede k jeho destabilizaci a narušenému přenosu živin do krevního séra.

Destrukce mozkových obvodů: elektrické impulsy na stykových potenciálech mozku degenerují a selhávají.

Narušení nervové soustavy: nervové elektrické obvody degenerují a selhávají. Symetrie energetických polí nervových center, jak v centrální, tak i v autonomních částech nervového systému, se rozpadá.

Ztráta bioelektrické aktivity: projevují se výpadky synchronizace bioelektrického napětí ve vzestupném retikulárním aktivačním systému řídícím funkce vědomí.

Snížená vitalita: lidé, zvířata a rostliny v okruhu do 500 metrů od provozovaného zařízení trpí dlouhodobou a kumulativní ztrátou vitality.

Poškození nervové soustavy a lymfatického systému: v celém nervovém systému a mízní soustavě se tvoří permanentní „depozity“ zbytkového magnetizmu.

Hormonální nerovnováha: tvorba hormonů a udržování hormonální rovnováhy u mužů i žen se postupně zhoršuje a nakonec přeruší.

Narušování mozkových vln: úroveň poruch vzorců signálů mozkových vln alfa, delta a theta je nápadně vyšší, než je obvyklé.

Duševní poruchy: v důsledku neuspořádaných průběhů mozkových vln se propojují negativní psychické efekty. Patří k nim ztráty paměti a schopnosti koncentrace, snížení emočního prahu, zpomalení myšlenkových pochodů a přerušovaný spánek, při statisticky vyšším procentu u jednotlivců dlouhodobě vystavovaných nepřetržitým okrajovým emisím a vlivům polí produkovaných mikrovlnným zařízením, ať už šlo o mikrovlnné trouby nebo jiná mikrovlnná zařízení (obsluhy radarů…)

Shrnutí důsledků škodlivé patogenity mikrovlnných polí

Déle trvající expozice může mít za následek dlouhodobou depolarizaci tkání neuroelektrických obvodů. Jelikož tyto vlivy mohou způsobit nevratná poškození neuro – elektrické integrity různých součástí nervového systému, je příprava potravy v mikrovlnné troubě v každém ohledu nedoporučitelná.

Efekt zbytkového magnetizmu může vystavit části psychoneurálních receptorů v mozku vlivu uměle produkovaných mikrovlnných vysokofrekvenčních polí, šířených nejen jako vedlejší efekt.

Sovětští neuropsychologové mimo jiné teoretizovali i o možnostech psycho – tele – metrických účinků (tzn. ovlivňováním lidského chování rádiovými signály vysílanými na kontrolovaných frekvencích. Zvažovali, zda by pak vhodné subjekty – zcela nevědomky, pod prahem vnímání – prováděly příkazy přijímané prostřednictvím mikrovlnných přenosů, působících prostřednictvím již zmíněných narušení psychoneurálních receptorů na jejich psycho – energetické pole.

Z tohoto důvodu, a kvůli 28 shora uvedeným kontraindikacím je použití mikrovlnných aparátů v libovolné formě s konečnou platností riskantní.
Současné vědecké názory v mnoha zemích nicméně tomu, co ilustroval zmíněný sovětský zákaz, zjevně oponují.

Nyní je na zvážení každého jednotlivce, na kolik se rozhodne vyvarovat účinků mikrovln alespoň v okamžicích, kdy o tom rozhodovat může.

Znamená to prakticky:

- nepoužívat mikrovlnnou troubu
- netelefonovat s mobilem přímo u hlavy
- hlídat intenzitu domácího wi-fi a vypínat/zapínat jen s PC
- nemít v blízkosti mobilní a jiné mikrovlnné a datové vysílače
- zkontrolovat konkrétní intenzity a frekvenční pásma a intenzitu a výskyt všech mikrovlnných zdrojů.

Zdroj: createyourheal.com