Pozoruhodná ekonomická transformace v Indii a Číně: Předseda Federálních rezerv … Vynořující se trhy jako Indie a Čína zažívají pozoruhodnou transformaci i přes zpomalení ekonomického růstu, vytahují miliony lidí z chudoby, řekl Bernanke. – Times of India Dominantní sociální téma: Díky bohům za nadekretované peníze a ten způsob, jakým vyzdvihují obyvatelstva celých národů z nouze. (Poznámka: Dominantní sociální téma je u Daily Bell šířený propagandistický ideový element – mem v analogii ke genetickému elementu šířícímu se v populaci genu – kterým se snaží nás očkovat elita, a kterému se oni vysmívají.)

Analýza volného trhu: Tento mem je završením všech memů! Čekali jsme na tento článek už … no, celou dobu!

Takže … díky, Bene Bernanke. Všimli jsme si, že jsi vážil dlouhou cestu až do Indie, abys pronesl svou řeč. Asi ve strachu, že by doma nebyla přijata tak dobře? To nepřekvapuje, uvážíme-li, jaké dva tahouny, podle tebe mohou za ten úžasný úspěch „BRICs“.

Státní kapitalismus a centrální bankovnictví.

Ano, to dominantní sociální téma, které prosazuješ, velebí účinek transformace na kapitalismus. K tomu sub-dominantní sociální téma, potom zase zbožňuje tvé kolegy bankéře, držitele velkého zlatého klíče, jímž se odemyká velikost chudých národů.

Jsou to ty samé národy, jimiž se vůdčí elita nikdy před tím nezaklínala, až doteď. Ale teď … teď se zjevně v chvatu řítíme ke globální vládě. Tudíž se musí synchronizovaně sladit všechny entity světa. Západ musí být stažen dolů a ten zbytek se musí pozdvihnout.

Tohle je konspirační pohled na věc. Zní dost praštěně, že jo? Stejně praštěně jako dát hrstce dobrých, šedivých mužů moc tisknout biliony dolarů stiskem knoflíku.

Stejně praštěně jako organizovat tyhle muže v rámci naprosto tajné globalistické instituce zvané Banka pro mezinárodní vyrovnání (BIS). Stejně praštěné jako celý její provoz zakrývat závojem utajení tak, aby si nikdo nemohl přesně vykalkulovat, co se monetárně děje, nebo jak se to koordinuje.

Ale koordinované to JE a to v mezinárodním měřítku. BIS fakt existuje. A centrální bankéři konspirují … ehm, „konzultují“ … a to pořád, každý den … každou hodinu. Každou minutu. Právě tohle oni dělají. Za to jsou PLACENI, aby to dělali.

To však není konspirace. Tito bankéři pouze koordinují politiky. Oni vypočítávají, kdo z toho získá jaký prospěch a kdy.

V uplynulém desetiletí to byly BRICs. V nesčetných článcích jsme poukázali, že poslední „velký skok“ Číny poháněl tisk peněz centrální bankou – a to platí pro všechny BRICs.

Je to zvláštní souhra okolností, že současně se vzestupem rozvojového světa rozvinutý svět vrávorá? Přijměte, že malá skupina neskutečně mocných lidí kontroluje centrální bankovnictví a přeje si vytvořit globální vládu a tyhle překvapivé ekonomické trendy se začnou řešit samy.

Sám ten mechanismus není těžké rozeznat … ne, když je člověk ochoten udělat ten příslovečný krok zpět, aby se odstupu podíval na ten „velký obraz“. A ten velký obraz je pěkně jasný. BRICs zvláště taženy centrálním bankovnictvím dosáhly zázraky. Tady je z toho článku více:

„Na vynořujících se trzích vás čekají různé rozmanité příběhy, myslím ale, že tam na rozvíjejících se trzích jsou základní ukazatel velice pěkné a i když v určitých zemích došlo k jistému zmírnění růstu, na místech, jako je Čína a Indie, vidíme celkem dost pozoruhodnou transformaci, která je největším programem léčky chudoby v historii,“ řekl včera Bernanke.

„Růst v těchto zemích vyzdvihl mnoho milionů lidí z chudoby. Myslím si tedy, že v těchto oblastech růst potrvá i tak, přestože každá z těchto zemí, v každém regionu – Latinské Americe či Asii – se potýká s jinou soustavou problémů,“ řekla ve svých poznámkách k ‚Monetární politice, zotavení z globální finanční krize a k dlouhodobým výzvám, s nimiž se potýká americká ekonomika‘ na University of Michigan Ann Arbor.

Globálně, řekl, každá část světa, která se potýká s ekonomickým zpomalením, musí řešit svou vlastní soustavu problémů. „V Evropě bylo dosaženo určitého pokroku zaměřením se na jejich vládní dluh a problémy s bankovnictvím, které mají. Evropská centrální banka učinila určité důležité kroky, aby zkusila stabilizovat tamní finanční trhy, což velice pomohlo,“ řekl.

Podívejme, jako to Bernanke vyhlásil skromně: „Dost pozoruhodná transformace na místech jako Čína a Indie.“ Bernanke k tomu nenabídl tu vysvětlující poznámku, tak to uděláme my: Jedině centrální bankéři se svými prsty na příslovečném tiskárenském tlačítku mohli natisknout dost falešných peněz, aby vytvořili tento „zázrak“ pokroku v těchto ohromných chudobou stižených zemích. Bernanke je prostě příliš skromný!

Všimněte si, co ještě řekl. „Indie … má ten největší program vymýcení chudoby v historii.“

Takže to byl dvojproudý útok, který vytáhl Indii z bryndy. Na jedné straně centrální bankéři, co tisknou rance rupií. Na druhé straně indičtí byrokraté, kteří nějak vymysleli a realizovali brilantní program boje s chudobou. Tahle kombinace vytvořila v Indii historickou změnu. Brzy budou všichni bohatí.

Anebo nebudou? A ještě … ekonomiky BRICs jsou tím tiskem peněz neskutečně pokroucené. Dříve nebo později dopadnou stejně jako Asijští tygři (pamatujete na ten krach v 90. letech?). Anebo co Japonsko, země, která zažila před 30 lety podobný vzestup, a ještě se z něj musí vzpamatovat?

Není možné natisknout si jednosměrnou cestu k prosperitě … nebo snad ano? Velkým národům nejspíš zabralo staletí, aby dosáhly střední třídy a hluboce zakořeněného trvalého bohatství. Ekonomie musí být v souladu s kulturou a obojí musí zrát pomalu jako víno. Nelze to udělat za desetiletí nebo dvě … nebo tři. Ekonomiky, které vyletí jako rakety nejspíš sestoupí stejně tvrdě.

Brazílie, Rusko, Indie, Čína … tato jména zní jak zvonky hrající k poctě drahých zesnulých. A je tomu tak, protože jejich ekonomiky jsou nejspíš odsouzeny k smrti a byly už od té doby, kdy chytří muži u Goldmana Sachse přišli s tím jejich legračním akronymem (BRICs). (Také jen náhoda, samozřejmě!)

Ti muži s ohromnou předvídavostí … ti, co sestavovali nomenklaturu zrovna, když zázrak BRIC vzlétal. Zní to skoro jako … zorganizované. Něco jako určitý druh povýšení.

Samozřejmě, že víme, že to tak nemůže být. Jaký druh Moci peněz by mohl vyzdvihnout téměř tři miliardy lidí, přičemž by zbankrotoval další miliardu na Západě? Těch jsou ohromné počty. To by někdo musel kontrolovat svět (a všechny peníze v něm), aby zorganizoval takovou neskutečnou strategii.

Závěr: Pouze „konspirační cvokové“ by mohli věřit, že takové věci jsou možné. Ne. Věřte tomu, čemu se věřit má. Síla transformace kapitalismu podporovaná empatickými centrálními bankéři odpovídá za tyhle velké skoky vpřed. A jak jednou postoupili vpřed, už nikdy nespadnou zpět … Bernanke v tom má pravdu. Jako obvykle!

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com

]]>