NATO stojí na prahu velkých reforem. Koncem tohoto týdne může být na chicagském summitu oznámeno o zahájení div ne nejkardinálnější reformy v dějinách této organizace. Dotkne se armád všech členských zemí Aliance, jež budou muset podřídit se potřebám organizace, a vlády budou muset koordinovat své vojenské rozpočty se sídlem vojenského paktu. Dnes je NATO připravena na přechod k jinému principu organizace vojenských sil. Program Smart defence, chytrá obrana, předpokládá, že země budou muset vzdát se vlastních plnohodnotných armád a fungovat podle principu „odvětvové“ specializace.

V praxi to má vypadat následovně: skupina zemí se plně vzdává, například, tankových jednotek, ale zato zajišťuje celou NATO leteckými sílami, velkým letectvem. Předpokládá se rovněž unifikace zbraní a založení společných centralizovaných cvičných středisek pro vojáky, společná cvičení, společný logistický systém a zásobování armád. Celkem je to 25 bodů.

Komentuje šéfredaktor časopisu Národní obrana Igor Korotčenko: Je to především výhodné pro země s nízkými vojenskými výdaji. Poněvadž specializace v dost úzkém sektoru předpokládá účelové vydání prostředků a nikoli globální stupňování vojenských potenciálů té či jiné země.

Dalším důvodem pro reformu byla libyjská kampaň, jež ukázala, že se země Starého světa nemohou bez americké pomoci pochlubit vysokou účinností svých armád. Ostatně, ani samotní Američané nejsou spokojeni s kvalitou spolupráce s ostatními členy NATO. Ve Washingtonu si pravidelně stěžují na to, že mají plnit úkoly zajištění bezpečnosti všech zemí Aliance, a že největší finanční zátěž připadá rovněž na jejich stát. Američanům se ale podařilo přesvědčit své partnery, aby nešetřili na vývoji globální PRO. Díky této kooperaci dokáží USA a jejich partneři ušetřit podstatné prostředky.

Ostatně, nikoli všichni experti jsou si jisti úspěchem reforem. Týkají se přece jednoho z hlavních prvků suverenity, armády. A mezi členy NATO je dost rozporů a nedůvěry. Není jasné, jak se budou překonávat konflikty. Kromě toho, dostává se samotná bezpečnost členů NATO do závislosti na politické situaci v konkrétních zemích a na přání jejich vedení spolupracovat s Bruselem a Washingtonem.


Zdroj: czech.ruvr.ru

]]>