Viceprezident Mike Pence se dopustil urážky liberálů, když z hlediště Světového obranného summitu vrhl bombu „politicky nekorektní“ pravdy o perzekuci křesťanů. Viceprezident Pence promlouvající během této události ve Washingtonu D.C. řekl, že v reálu „není islám vůbec perzekuovaným náboženstvím,“ ale že to jsou „křesťané celého světa, kteří trpí daleko většími perzekucemi.“

Postavme se faktům. Na Středním východě jsou křesťané vystaveni systematickým útokům a zabíjení ze strany muslimů. I na Západě muslimové na křesťany útočí, znásilňují je a zabíjí. A i přesto jejich užiteční idioti na levici stejně zkouší všechny přesvědčit, že je to islám, který je náboženstvím vystaveným perzekucím.

Mike Pence rovněž vysvětlil křesťanské kázání, že křesťané se budou vždy potýkat s perzekucemi.

„Dnes je tu většina z vás těch miliard celého světa pod emblémem kříže,“ řekl Pence. „Takže to vy jste vystaveni krutým perzekucím. Vy se ale odmítáte konfrontovat s realitou tohoto světa. Vy jste si místo toho vybrali zařadit se mezi ty, co jsou pro svou víru vykázáni za městské brány.“

„Skutečností je, že křesťané jsou po celém světě v obležení,“ řekl. „Žádný lid víry se po celém světě se nepotýká s větším nepřátelstvím nebo nenávistí než následovníci Krista.“