„V kontejnerech, které se plaví do evropských přístavů, je jed,“ varuje Le Monde. Podle francouzského deníku totiž obsahuje „5 % až 20 % všech v Evropě vyložených kontejnerů extrémně nebezpečné karcinogenní či neurotoxické plyny“, které „ohrožují celý řetězec lidí, kteří s nimi přijdou do styku, od dělníků […] až po samotného spotřebitele“. Odkud se tyto plyny berou? Částečně je to dáno vykuřováním, které má „během přepravy eliminovat plísně a nechtěné živočichy“. Další příčina přítomnosti jedů v kontejnerech spočívá v tom, že plyny a páry produkuje i samotné zboží. Například oblečení vyrobené v Asii často obsahuje rozpouštědla na bázi karcinogenního benzenu či toluenu.

Francie v roce 2011 přijala celou řadu opatření (dodržování doby větrání, používání masek, rukavic, brýlí, atd.), která měla zabránit tomu, aby zaměstnanci byli vystaveni toxickým látkám. Tato opatření se nicméně jeví jako „nedostatečná“ a „nepřiměřená“, upozorňuje Le Monde, který srovnává situaci ve Francii s děním v Belgii a Nizozemí.

V případě podezření přítomnosti jedovatých plynů musí zaměstnavatel na základě smlouvy s odbory ihned zasáhnout a postupovat systematicky. Nizozemská celní správa vyžaduje před jakoukoliv manipulací potvrzení staré maximálně dvě hodiny, že v kontejneru není přítomen jedovatý plyn. Jeden z představitelů nizozemského odborového svazu FNV Bondgenoten zachází ve svých požadavcích na vládu ještě dále, a žádá zákaz některých produktů na světové úrovni.

Zdroj: presseurop.eu

]]>