EU a USA tajně jednají o založení společné obchodně ekonomické unie. Podle informace masmédií, připravují Washington a Brusel obdoby nemající smlouvu o vytvoření jednotného transatlantického trhu. Cílem této iniciativy je sjednocení Starého a Nového světa jako protiváhy rychle se rozvíjejícím trhům zemí BRICS, zejména Indie, Číny a Ruska. Málokdo ví, že s myšlenkou ekonomické integrace EU a USA přišlo Německo. Vyslovila ji v r. 2007 osobně kancléřka SRN Angela Merkelová. Washingtonu se však její plán nelíbil, a v krizovém roce 2008 ho vůbec dali do šuplíku.

Podle neoficiálních údajů se týkají tajná jednání zatím oblastí vzájemných investic a rozpracování jednotných norem v zdanění, lékařství a dalších oblastech. Experti mezitím už tvrdí, že integrace ekonomik obou regionů bude nanejvýš těžká. Je nutno mj. udělat tak, aby iniciativa úřadů neuškodila evropským a americkým hi-tech společnostem, podotkl politolog Michail Nějžmakov:

Založení podobného ekonomického pásma by mohlo prospět řadě korporaci na obou stranách. Je však třeba si pamatovat, že obě strany jsou výrobci hi-tech produkce a v této sféře aktivně konkurují. Třeba v letectví. Když si usnadní přístup na trhy druhé strany v rámci podobného volného ekonomického pásma, zasadí ránu vlastním korporacím, které mezi sebou konkurují.

Objevení transatlantického ekonomického pásma by podnítilo značný ekonomický růst jak USA, tak i EU. Experti už spočítali, že zrušení daní z obchodu by zvýšilo růst HDP EU o 0,5%, a USA – o 1,5%. Podněcovatelem růstu by byl právě růst vývozu, který by se jak u Američanů, tak i u Evropanů mohl zvýšit téměř o jednu čtvrtinu. Takže USA a Evropa by mohly společně čelit rychle rostoucím ekonomikám BRICS. Vždyť Evropané a Američané v posledních desetiletích ztrácejí své pozice ve světě. To se ale netýká všech trhů, podotýká profesor katedry světové politiky Vysoké školy ekonomické Maxim Braterskij:

Evropa alespoň v posledních 10 až 15 letech postupně ztrácela schopnost konkurence vůči ekonomikám Číny a zčásti také Indie. Ztrácí konkurenceschopnost však v určitých sektorech, tam kde mohou být evropské ruce nahrazeny čínskými nebo vietnamskými. V jiných oblastech ale neztrácí Evropa vůbec konkurenceschopnost, protože není ve světě jiný Řím, jiný Londýn, ani jiná Paříž.

Většina analytiků bere skepticky perspektivu vzniku ekonomické unie USA-EU. Nicméně s ohledem na ustálený trend ekonomické integrace v různých částech světa by bylo ukvapeně vyloučit něco podobného.

Zdroj: czech.ruvr.ru

]]>