15. prosince Západem podporovaní protestující v Moskvě zažili show zklamání – s tím, že se odhadem zúčastnilo jen pár stovek účinkujících. Vedeni sice křiváckým komunistou Sergejem Udalcovem a ověřeně Západem placeným vůdcem opozice Alexejem Navalným, Iljou Jašinem a Borisem Němcovem, ale i západní média musela přiznat, že tu hybnost, v níž doufali, že v hnutí podnítí, se jim nepovedlo realizovat. Jak píší AFP „Po roce ruská opozice skleslá, ne však poražená“ a Washington Post „Proti Putinovi sice protestovaly tisíce, ale hybnost opozice se už zpomalila“, takže i přes nekvalifikované pokusy nazdobit velikost a sílu jak protestů, tak opozice obecně, to odráželo ochabující úspěšnost Západních pokusů rozdmýchat po celém Rusku chaos.

Ač Washington Post citoval ruského prezidenta Vladimira Putina, jak „kooptuje“ opoziční požadavky skutečným řešením legitimních obav co se týče vlády, má to ještě další dimenzi, která se drží více potichu.

Alexej Navalny – Amerikou financovaný „aktivista“

 

Ruská bitva s cizí subverzí

Reuters ve svém článku „Po roce protestů už žádná Ruská revoluce“ naznačuje jiné možné vysvětlení, když uvádí:

Putin byl v březnu zvolen na třetí šestileté volební období a parlament s dominancí jeho strany protlačil zákon, o němž kritici říkají, že ho lze použít k zadušení disentu – utužující kontrolu nad Internetem, uvalující nové kontroly nad lobbyistickými skupinami financovanými ze zahraničí a rozšiřující definici zrady. Rusko opravdu zavedlo rozsáhlá omezení na ze zahraničí financované lobbyistické skupiny a NGO (nevládní organizace) požadující, aby projevovaly stejnou úroveň transparentnosti a poctivosti, jakou samy vyžadují od vlády. Zahraniční subverze však vyžaduje jistou míru klamu a kořistění z nevědomosti cílové populace. Subverze nebude fungovat, když se od agentů vyžaduje, aby uváděli všechny svoje pamflety, webové stránky a projevy, které jsou financované ze zahraničí – a jak se dalo čekat, tak tahle pro-transparentní legislativa zesměšnila jak USA, tak tu opozici, kterou si v Rusku vypiplali.

Tohle však Reuters kategoricky opomíjí – tedy to, že celá ta tzv. „opozice“ je ve skutečnosti financovaná ze zahraničí s tím, že přinejmenším jeden z vůdců opozice ze soboty Boris Němcov byl počátkem letošního roku nachytán, jak se přikrádá na americkou ambasádu na tajnou slezinu s nově jmenovaným americkým velvyslancem v Rusku Michaelem McFaulem.

Sám americký velvyslanec McFaul předsedal americké Národní nadaci pro demokracii (US National Endowment for Democracy – NED) a Freedom Hous, obě tyto NGO přímo financují a podporují mnohé lidi z „ruské“ opozice. Jinými slovy Němcov při svém objevení na americké ambasádě počátkem roku 2012 byl na návštěvě chlebodárce.

Obrázky: Nachytáni s rukama od krve – dlouho Kremlem ze zahraničního financování obviňovaná ruská opozice, která má dobře zadokumentované vazby na americké ministerstvo zahraničí, byla nachytána jak se v lednu 2012 tlačí na US ambasádu v Moskvě jen dny poté, co agitátor Michael McFaul zahájil úřadování jako US velvyslanec v Rusku.

….

Další vůdce, co se ukázal během sobotního představení zklamání, Alexej Navalny, býval kmenovým člen sboru ze světa na Yale a v jeho profilu se uvádí:

„Navalny rozpoutává právní spory v zastoupení menšinových akcionářů u velkých ruských společností včeně Gazpromu, Bank VTB, Sberbank, Rosněft, Transněft a Surgutněftgaz prostřednictvím Svazu menšinových akcionářů. Úspěšně donutil společnosti, aby svým akcionářům prozradily více informací a žaloval jednotlivé managery několika velkých korporací kvůli domněle korupčním praktikám. Navalny je rovněž spoluzakladatelem hnutí Demokratické alternativy (DA!) a býval místopředsedou moskevské pobočky politické strany JABLOKO. V roce 2010 založil RosPil, veřejný projekt v Rusku financovaný bezprecedentní sbírkou příspěvků. V roce 2011 začal Navalny s RosJama, která bojuje s podfuky v sektoru výstavby silnic.“

Demokratická alternativa, také psaná DA!, je skutečným příjemcem financování od National Endowment for Democracy, což znamená, že Alexej Navalny je agentem amerického financovaného podvracení, což záměrně před svými přívrženci skrývá. Samotné americké ministerstvo zahraničí to odhalilo v seznamu „mládežnických hnutí“ fungujících v Rusku.

„DA!: Marija Gajdar, dcera bývalého ministerského předsedy Jegora Gajdara, vede DA! (Demokratická alternativa.) Je zanícenou propagátorkou demokracie, je ale realistická ohledně překážek, s nimiž se potýká. Gajdarova řekla, že DA! se zaměřuje na nestranické aktivity navržené ke zvýšení politické uvědomělosti. Obdržela financování od National Endowment for Democracy, což je fakt, který nezveřejnila ze strachu, že by ji to zjevně kompromitovala konexemi s Američany.“

Alexej byl zapojen do financování hnutí přímo financovaného americkou vládou a až do dnešního dne ho ti samí lidé, co financovali DA!, bránili prostřednictvím Západních médií. I zmínka o spoluzakladatelce Mariji Gajdarovně leccos odhaluje, jelikož ta dlouho kolaborovala a příležitostně byla i zatčena s Iljou Jašinem, zase dalším vůdcem od NED financovaných ruských „aktivistů“ opozičních skupin.

Foto: Alexej Navalny, kmenový člen sboru Yale ze světa a spoluzakladatel US National Endowment for Democracy finanocané Da! čili „Demokratické alternativy“ (v ruštině Ano). To je další organizace ve stylu Otpor žijící z laskavosti vlády Spojených států a úmyslně zrazující svou vlast.

….

Ilja Jašin, který byl, než se dostal na sobotní protest, zadržen, vede moskevskou pobočku Lidové strany svobody a je vedoucím členem kampaně „Strategie 31“, která tvrdí, že bojuje za svobodu shromažďování. Bohužel řady Strategie 31 jsou naplněny aktivisty vycvičenými a koordinovanými US NED financovanými NGO. Z oficiální webové stránky NED.org se dovídáme:

„Moskevská skupina za pomoc při realizaci Helsinských úmluv 50 000 dolarů, aby získala pozornost pro záležitost svobody shromažďování v Rusku a pro hnutí „Strategie 31“, které usiluje o ochranu základních práv. Tato organizace vycvičí síť regionálních aktivistů a zkoordinuje jejich aktivity prostřednictvím mini-seminářů a návštěv v poli a povede informační kampaň prostřednictvím tiskových konferencí, plakátů a informačních materiálů ohledně svobody shromažďování, které mají být přes regionální partnery distribuovány obecné veřejnosti.“

Toto bylo rovněž potvrzeno v „Přehledu demokracie“ od NED, kde je „Moskevská helsinská skupina“ výslovně uváděna jako vedoucí pochodů Strategie 31 a že tato skupina je „dlouhodobým příjemcem grantů od National Endowment for Democracy.“

Co je na tom nejhorší, je, že Jašinova Lidová strana svobody je spojena nikoliv s ambiciózní mládeží usilující o „svobodu“ pro Ruský lid, nýbrž spíše s kariérními politiky a businessmany kolaborujícími se zahraničními zájmy. Mezi nimi je i Vladimír Ryžkov, člen NED financovaného, ve Washingtonu sídlícího Světového hnutí za demokracii. Je v ní i Boris Němcov, jehož poradce Vladimír Kara-Murza (ze Solidárnost) se nedávno účastnil v události ze 14. září 2011 sponzorované NED s názvem „Volby v Rusku: Průzkumy a perspektivy“, kde využili NED financované průzkumové organizace „Levanda Center“, aby vyrobili projekce „vítězů“ nadcházejících voleb a provedli studii Manéžových bouří z roku 2010 – a to z jediného zjevného důvodu, jelikož USA zkouší rozdmýchat plameny nepokojů po celém Rusku.


Rusko se potýká se subverzí, nikoliv s revolucí.

To, co se v sobotu 15. prosince 2012 v Moskvě shromáždilo, nebyla reprezentace Ruské lidové nespokojenosti se svou vládou. Byla to organizovaná, financovaná a protlačovaná manifestace ambicí Wall Streetu a Washingtonu týkající se rozdělení a odrbání Ruského národa – jako se jim to dobře dařilo v 90. letech po kolapsu Sovětského svazu ve „věku oligarchů“.

Stejně jako Západní pokusy prováděné po celém světě od Egypta po Tunisko, od Libye po Sýrii a po celé Asii, je to kočírování hegemonické expanze v rámci prosazování „demokracie“ a „svobody“, které tím obě pouze utrpí, jelikož se tím jen kořistí z dobře míněných úmyslů milionů lidí po celém světě. Zavření kohoutku prachů od amerického NGO v Rusku a následné uchřadnutí tzv. opozice není náhodná shoda – je to jen zase další ukázka dvojakosti Západu a jeho zneužívání mas i jejich touhy po lepším životě, nějž se snaží.

Tony Cartalucci

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: landdestroyer.blogspot.com

]]>