Aneb přehled toho, co vám vše může způsobovat televize Každý ví, že televize není zdravá, ale po přečtení toho, co zjistili vědci o tom, jak špatné sledování televize opravdu je, možná budete šokováni a pobouřeni z informací, které jsou před námi skryté po desetiletí. Existují stovky vědeckých studií, které ukazují devastující účinky televize na vaše zdraví, inteligenci, štěstí a dokonce na vaši délku života. Jako výňatek z knihy Remotely Controlled and The Plug-in Drug jsou zde některé z důsledků sledování televize, každý z nich je podpořený několika zdokumentovanými vědeckými studiemi.


Závěry z vědeckých studií o zdravotních dopadech televizorů:

# Je hlavní příčinou deprese 
# Snižuje studijní výsledky 
# Snižuje libido u mužů a žen
# Je nejčastější příčinou poloviny trestné činnosti související s násilím
# Brzdí vývoj dětského mozku
# Poškozuje mozek u dětí i dospělých
# Utlumuje vývoj mluvení
# Snižuje chápáni čteného textu
# Zvyšuje pravděpodobnost rozvoje hyperaktivity u dětí
# Snižuje tvořivost a představivost
# Snižuje schopnost uspět
# Způsobuje problémy se zrakem
# Zmenšuje pravděpodobnost že budete cvičit
# Způsobuje emoční problémy
# Jedna z mnoha příčin autismu
# Způsobuje, že více jíte
# Způsobuje touhu po sladkém
# Způsobuje obezitu
# Zvyšuje šance dětí stát se později alkoholikem
# Způsobuje že se muži cítí být v lásce s partnerem druhotní
# Způsobuje, že ženy cítí, že si méně zaslouží lásku
# Způsobuje, že spolu rodina tráví méně času
# Zvyšuje množství rozvodů
# Zvyšuje množství negativních nálad
# Zvyšuje počet napodobených sebevražd
# Snižuje sebevědomí a sebedůvěru
# Zvyšuje touhu po kosmetických chirurgických zákrocích
# Snižuje váš věk dožití
# Snižuje sportovní výkon
# Způsobuje Alzheimerovu chorobu
# Stresuje tělo
# Způsobuje spánkovou deprivaci

Pokyny pro „bezpečené“ použití televize

Vzhledem k tomu, že doba sledování televize je přímo úměrná tomu, jak jste v životě šťastný, čím méně tedy budete TV sledovat, tím lépe. Nicméně si uvědomujeme, že totální odstranění televize z vašeho života nemusí být realistické a jelikož vlády světa nejsou dostatečně zodpovědné, aby vytvořily bezpečnostní pokyny pro sledování televize, přinášíme vám několik pokynů od výzkumníku z Harvardu založených na současné vědě. Zde jsou doporučené denní dávky pro sledování televize:

* Děti mladší tří let by se neměly dívat na žádnou zábavu na obrazovce

* Po tomto věku by sledování kvylitních programů v televizi mělo být omezeno na jednu hodinu denně

* Teenageři by měli být omezeni na 1,5 hodiny denně

* A dospělí dvě hodiny denně

„Zbavení se vaší televize by nemělo být považováno za extrém a po krátké době vám to bude chybět jen velice nepravděpodobně.“

– Dr. Aric Sigman

1 – Shin, N. ‘Exploring pathways from television viewing to academic achievement in school age children’, J. Genetic Psychology, December 2004; 165 (4) 267-81
2 – Zimmerman F.J., Christakis D.A. ‘Children’s television viewing and cognitive outcomes: a longitudinal analysis’, Archives of Pediatric Medicine, 2005; 159:619-625 3 – Borzekowski D.L.G., Robinson T.N. ‘ The remote, the mouse, and the no. 2 pencil: the household media environment and academic achievement among third grade students’, Archives of Pediatric Medicine, 2005; 159:607-613
4 – Hancox R.J. et al. ‘Association of television viewing during childhood with poor educational achievement’, Archives of Pediatric Medicine, 2005; 159: 614-618
5 – M. Morgan and L. Gross, “Television Viewing, I.Q. and Academic Achievement,” Journal of Broadcasting, 24:2, Spring, 1980.
6 – Krugman, Herbert E. ‘Brain Wave Measures of Media Involvement’, Journal of Advertising Research, 1971; 11.1, 3-9
7 – Kawashima, R. Et al. Reported in World Neurology, September 2001, 16 (3) 3

Zdroj: endalldisease.com, Překlad: toxio.cz

]]>