Je mi líto, ale jsem vždy trochu nervózní, když se vrcholní a němečtí a evropští činitelé staví do první linie „nového světového řádu“, který bude zbytku světa říkat, jak se má chovat. Další země mimo Německo a Evropu se mohou rozhodovat samy a také by měly o tom, jak žít a vést své věci. Proč němečtí elitáři na cizí myšlenky vždy nahlíží jako na podřadné? CO2 Handel zde hlásí, že německý ministr životního prostředí Norbert Röttgen, jeden z hlavních činitelů kancléřky Angely Merkel, vyhlásil ochranu klimatu za „nový světový řád“.

Norbert Röttgen říká, potřebujeme světový řád ochrany klimatu.

Röttgen zjevně trpí znepokojivými vizemi planety směřující ke klimatické katastrofě – pokud my lidé nezastavíme pálení fosilních paliv a nezačneme s tanci deště podle bubnů jmenovaných klimatických veleknězů. To je fuk, že globální teploty už 15 let nestoupají, když jde přeci o vize zelených proroků a trumf zasvěcenců vyšší moudrosti.

Nebo možná, že Röttgen jen jednoduše sní o uchvácení spousty globální moci. Podle CO2 Handel:

„Podle slov spolkového ministra životního prostředí Norberta Röttgena (CDU) na globální oteplování lze mít jedině globální odpověď. Ochrana klimatu je ‚ Weltordnungspolitik‘ (politikou světového řádu), řekl ve čtvrtek v Bonnu Röttgen na mezinárodní konferenci o lidských právech.

To rovněž znamená, že: ‚Do toho musí nastoupit každý.‘ Aby se dosáhlo většího dopadu na globální životní prostředí a klimatické ochrany, bude se muset zřídit nová speciální organizace při OSN – něco jako je Světová zdravotnická organizace WHO pro zdraví.“

Herr Röttgen řekl, že Kjótský protokol, který pokrývá pouhých 15% světových emisí skleníkových plynů, už není schopen fungovat.

Je divné, jak oteplovací aktivisté často skeptiky obviňují, že jsou paranoidní, když věří, že klimatická politika je jen kamufláží k zamaskování světové vlády. Zde máme samotného německého spolkového ministra životního prostředí, tedy vrcholnou vládní autoritu, co volá po tom, aby se klimatická politika stala „politikou světového řádu“. Jak by někdo vůbec mohl své pravé záměry vyjádřit jasněji?

Takže milí globální občané, připravte se, že se každý den dáte do tance deště za dobré počasí a klima, vyvádějte tudíž jako pověrčiví pomatenci, protože vláda vám řekla, že musíte.

 

Zdroj: http://notrickszone.com/2012/01/13/achtung-herr-environment-minister-rottgen-declares-climate-protection-as-new-world-order/