Neuvěřitelné zamlčování faktů a odporné lži v médiích o vlivu dynastie Rothschildů na současné směřování světa, mě přiměly k tomu, abych se tomuto tématu začal více věnovat. Tak se v nejbližší době soustředím zejména na odhalování skutečného dopadu této velké a mega vlivné rodiny, o níž média píší jako o “většinou milovnících dobrého vína a vzácných uměleckých předmětů, s jen nepatrným vlivem v porovnání k časům jejich největší slávy.“ Po přečtení samotného článku by vás již podobné mediální lži neměli příliš překvapit. Již v devadesátých letech 19. století si koupili velkou zpravodajskou agenturu Reuters.


Koupí dalších agentur (a samozřejmě televizí, rozhlasových programů, vydavatelství atd.) na sebe nenechali dlouho čekat. Dnes už prakticky neexistuje médium, na které by neměli vliv. Pokud patříte k těm, kteří současné směřování světových událostí považujete za přirozené, odhoďte jakoukoliv zaujatost a přečtěte si o jediné moci současnosti.

Rothschildové drží kontrolu nad světem již velmi dlouhou dobu a já k tomu předkládám v následujících řádcích své důkazy. Kde se jen dá, jmenuji individuální Rothschildy. Avšak kvůli tajnosti, do níž se zahalují, není jmenování přesného člena vždy možné. Chci také poznamenat, že tento článek nekritizuje každého, se jménem Rothschild. Prostě jen kriminální prvek této rodiny, která způsobila zrady, které podrobně popisuji. Kromě toho velmi velká část tohoto zločineckého klanu již nenosí jméno Rothschild. Je spousta důkazů poukazujících na skutečnost, že lidé, kteří v současnosti kontrolují Spojené státy, britskou a izraelskou vládu jsou ve skutečnosti Rothschildové.


Historie Rothschildů

1743: Mayer Amschel Bauer, narozen v německém Frankfurtu, jako syn Moses Amschela Bauera, bankéře a zlatníka. Nad vchodové dveře umísťuje červený erb.

1753: Narodila se Gutele Schnaper (budoucí manželka Mayera Amschela Bauera).

1760: Během tohoto desetiletí pracuje Mayer Amschel Bauer pro banku vlastněnou Oppenheimry v německém Hanoveru. Je vysoce úspěšný a stává se mladším partnerem. Během práce pro banku se seznamuje s generálem Ven Estorffem. Po otcově smrti se Bauer vrací do Frankfurtu, aby převzal jeho obchod. Bauer rozpoznává význam červeného erbu a své jméno mění na Rothschild. (”Rot” rozumí v němčině “červený” a “Schild” znamená “štít”) Mayer Amschel Rothschild teď zjišťuje, že generál Von Estorff patří ke dvoru prince Williama z Hanau. Proto s ním znovu navazuje známost pod záminkou prodeje vzácných mincí a bižuterie za snížené ceny. Jak naplánoval, je následně představen samotnému princi Williamovy, který je více než potěšen sníženými cenami, které žádá za své vzácné mince a bižuterii. Rothschild mu nabízí přídavek za každý další obchod, který mu princ sežene. Následně se stává blízkým společníkem prince Williama. Nakonec obchoduje s celým dvorem.

1769: Mayer Amschel Rothschild dostává povolení od Prince Williama, aby pověsil ve svých obchodních prostorách cedulku, prohlašující, že je “M. A. Rothschild, dvorní činitel, na základě dohody s jeho Veličenstvem, princem Williamem z Hanau.”

1770: Mayer Amschel Rothschild si bere Gutele Schnaperovou. Zároveň sestavuje plány na vytvoření skupiny zvané Ilumináti a pověřuje Adama Weishaupta jeho organizací a vývojem.

1773: Narodil se Amschel Mayer Rothschild. Sídlo: Frankfurt nad Mohanem. Amschel byl nejstarší syn, po svém otci převzal obchody ve Frankfurtu nad Mohanem a stal se hlavou rodu. Frankfurt zůstal místem, kde se celá rodina setkávala. Zemřel 1855.

1774: Narodil se Salomon Mayer Rothschild. Sídlo:Vídeň. Stal se zakladatelem rakouské dynastie Rothschildů, která byla jedním z hlavních financovatelů Metternichova režimu a tím i celého Německého spolku. Solomonovi nebylo původně umožněno kupovat půdu, v roce 1822 byl však spolu s bratry uveden do šlechtického stavu a nakoupil množství pozemků. V roce 1835 získal koncesi na výstavbu Severní dráhy císaře Ferdinanda, stal se také majitelem Vítkovických železáren. Zemřel 1855.

1777: Narodil se Nathan Mayer Rothschild. sídlo: Londýn. Mezi lety 1790 a 1800 působil jako obchodník s textilem v Manchesteru. V roce 1811 založil v Londýně banku N. M. Rothschild & Sons, která je činná dodnes (viz internetové stránky).Investoval také do britské Východoindické společnosti. Jmění vydělal mezi lety 1813 a 1815 za napoleonských válek, kdy se mu podařilo financovat Wellingtonovu britskou armádu ve Španělsku a Portugalsku (Evropa byla v té době pod Napoleonovou kontinentální blokádou). V roce 1818 poskytl pruské vládě velkou půjčku; emise dluhopisů a půjčky zůstaly hlavní činností jeho banky. Zemřel 1836 1788: Narodil se Kalmann (Carl) Mayer Rothschild. Sídlo: Neapol. Do Neapole se odstěhoval v roce 1821, kde spravoval finance rakouských vojáků. Založil bankovní instituci, která ale existovala jen do roku 1863. Později přejmenoval z Kalman Rothschild na Carl Mayer von Rothschild. Zemřel 1855

1791: Rothschildové prostřednictvím Alexandra Hamiltona (jejich agenta ve vládě George Washingtona) zřizují centrální banku v USA, nazvanou The Bank of the United States. Tato je zřízena s 20 letou smlouvou.

1792: Narodil se Jacob (James) Mayer Rothschild. Sídlo: Paříž. Byl nejmladší z pěti bratrů, v roce 1812 odešel do Paříže, kde založil bankovní instituci Rothschild Frères; později se přejmenoval z Jakob Rothschild na James de Rothschild. Stal se jedním z nejvýznamnějších francouzských finančíků a sloužil jako poradce francouzských králů. Financoval výstavbu železnic a dolů a pomohl Francii překonat krizi po prohrané prusko-francouzské válce. Jeho banku znárodnil spolu s ostatními v roce 1982 François Mitterrand.

1796: Amschel Mayer Rothschild si bere Evu Hanau.

1798: Nathan Mayer Rothschild odchází z Frankfurtu do anglického Manchesteru, kde za pomoci svého otce a bratrů vyváží anglický textil do Evropy.

1800: Salomon Mayer Rothschild si bere Caroline Sternovou.

1806: Napoleon prohlašuje, že jeho “cílem je odstranit rod Hesse-Cassel z vlády a vymazat jej ze seznamu mocností.” Po této informaci, princ William z Hanau utíká z Německa do Dánska. Správou svého majetku v hodnotě tehdejších 3 000 000 dolarů pověřuje Mayera Amschela Rothschilda. Nathan Mayer Rothschild si bere Hannah Bären Cohenovou, dceru bohatého londýnského obchodníka. Svůj obchod začíná stahovat do Londýna.

1808: Nathanovi Mayerovi Rothschild se narodí jeho první syn Lionel Nathan de Rothschild.

1809: Protože blokáda kanálu (La Mansch) znepříjemňuje obchod a vývoz, Nathan Mayer Rothschild přechází na New Street v Londýně a prosazuje se jako bankéř.

1810: Umírají bankéři Sir Francis Baring a Abraham Goldsmith. Tato událost udělá z Nathana Mayera Rothschilda jediného velkého bankéře v Anglii. Salomon Mayer Rothschild ve Vídni zakládá banku, M. von Rothschild und Söhne.

1811: Privilegium pro Americkou banku končí. Když má být zakládací listina po 20 ti letech obnovena, je zamítnuto. Nathan Rothschild, hlava Bank of England, rozpoznává potenciál Ameriky. Několika státům poskytuje půjčky, čímž se vlastně stává oficiálním evropským bankéřem vlády Spojených států. Jelikož podporuje vytvoření Bank of the United States, hrozí: “Buď bude pověřovací listina obnovena, nebo se Spojené státy ocitnou v nejkatastrofálnější válce.”

1812: Financováni Rothschildovými penězi, Britové vyhlašují Spojeným státům válku. Plánem bylo způsobit Spojeným státům v této válce takový dluh, že by se musely sklonit před Rothschildy a povolit jim prodloužení pro jejich Bank of the United States. Válka zvedá národní dluh ze 45 milionů dolarů na 127 milionů dolarů. 19.září umírá Mayer Amschel Rothschild.

Ve své poslední vůli vydává přesně stanovena pravidla, kterými se má rod Rothschildů řídit:

1) Všechny klíčové pozice v rodinném obchodě musí zastávat výhradně členové rodiny a pouze mužští členové rodiny mají povoleno podílet se na něm. Nejstarší syn nejstaršího syna se měl stát hlavou rodiny (tato podmínka mohla být změněna pouze pokud většina rodiny rozhodla jinak). Toto se událo hned v roce 1812, kdy byl za hlavu rodiny zvolen Nathan Mayer Rothschild.

2) Členové rodiny si měli brát prvního a druhého bratrance / sestřenici, aby se zachoval rodinný majetek. Například, jeho syn Jacob Mayer si vzal za manželku dceru dalšího syna, Solomona Mayera. Toto pravidlo bylo v dalších generacích považováno za méně důležité, protože byly přehodnoceny rodinné cíle a docházelo ke sňatkům s členy jiných bohatých rodin.

3) Nemohl být zveřejněn žádný seznam rodinných nemovitostí; žádný soudní spor se nesměl konat ve věci hodnoty dědictví. Jacob (James) Mayer Rothschild odchází do Paříže, aby tam založil Bank de Rothschild Frères. Narodil se Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild.

1814: Co se týče 3.000 000 dolarů, které Princ William z Hanau svěřil Mayerovi Amschelovi Rothschildovi do úschovy… Podle legendy byly tyto peníze schované do sudů z vínem. Unikly pátrání Napoleonových vojáků když vstoupili do Frankfurtu. Znovu se údajně objevily v roce 1814, kdy se princ William z Hanau vrátil do Německa. Fakta jsou trochu jiná… “Peníze nebyly Princi nikdy vydány. Nathan Mayer Rothschild tyto 3.000 000 dolarů investoval do “zlata z východoindické společnosti. Věděl, že bude nutné v kampani o získání Wellingtonského poloostrova.” Z ukradených peněz získal Nathan 4x získal:

  • z prodeje Wellingtonských cenných papírů;
  • z prodeje zlata Wellingtonu;
  • z půjčování peněz vydělaných za zlatě;
  • za převoz zlata do Portugalska

V září začíná kongres ve Vídni, který trvá až do června 1815. Rothschildové doufají, že na něm vytvoří jakousi “Ligu národů”. Diskuse se točí kolem vytvoření Evropské federace, kterou by tvořila skupina nezávislých království, které by byly svázány společnou administrativou. Ta by mimo jiné zajišťovala společnou obranu. V jejich plánu bylo Švýcarsko učiněno neutrálním státem, který měl sloužit jako pokladna pro jejich finance. Ruský car za plány na Evropskou federaci rozpoznal spiknutí Iluminátů a nesouhlasil s ní a proto v roce 1915 podepsal s Rakouskem a Pruskem smlouvu Svaté Aliance. Smlouva zaručovala suverenitu jakékoli monarchie, která se bude držet křesťanských principů ve státních záležitostech. Rakouský ministr zahraničí, princ Klemens Furst von Metternich, nejvlivnější státník v Evropě a Rothschildův agent, řekl, že jeho idea Evropské federace si klade za cíl pouze zachovat společenský řád. Prohlásil Alexandra za choromyslného. Pravým účelem kongresu ve Vídni pro Ilumináty bylo, vytvořit federaci, aby mohli získat politickou kontrolu nad většinou civilizovaného světa.

Mnoho evropských vlád bylo u Rothschildů zadlužených, což jim dalo do rukou mocný nástroj. Ilumináti byli při svém prvním pokusu neobyčejně blízko k získání kontroly nad světem. Hlava rodiny, Nathan Mayer Rothschild, očekával den, kdy se jeho rodina pomstí zničením cara a jeho rodiny, což se nakonec uskutečnilo v roce 1917.

1815: Pět bratrů Rothschildů pracuje společně na dodání zlata Wellingtonské armádě (přes Nathana v Anglii) i Napoleonově armádě (přes Jacoba ve Francii). Začínají svou politiku financování obou stran ve válkách. Díky skutečnosti, že tito bratři měli banky rozšířeny po celé Evropě, dávalo jim to možnost vybudovat bezkonkurenční síť tajných cest a rychlých kurýrů. Tito Rothschildovi kurýři byli jediní obchodníci, kteří měli dovoleno přejít přes anglickou i francouzskou blokádu. Byli jediní, kdo udržoval Nathana Mayera Rothschilda informovaného o průběhu války. Využitím této zpravodajské služby, spekuloval, kupoval, prodával a měnil akcie, zlato a dluhopisy. Neskutečně tak bohatl.

V této době měli britské cenné papíry nazývané konzuly. Obchodovalo se s nimi v prostorách pro směnu za dluhopisy. Nathan Mayer Rothschild nařídil všem svým zaměstnancům, aby samotné konzuly i prostor měli pod kontrolou. Před ostatními obchodníky předstírali, že Británie prohrála válku a proto začali zoufale prodávat. Proto cena konzulů prudce klesla na hodnotě a tehdy dal Nathan Mayer Rothschild tiché instrukce svým pracovníkům, aby skoupili všechny konzuly, které jim přišly pod ruku. Když dorazili zprávy o tom, že Británie ve skutečnosti válku vyhrála, konzuly stouply na ceně dokonce ještě vyšší než před koncem války. Přinesli Nathanovi Mayeru Rothschildovi zisk zhruba 20 ti násobku.

Toto umožnilo Rothschildům úplnou kontrolu Britské ekonomiky. Hlavní finanční centrum světa byl Londýn. Po porážce Napoleona přinutili Anglii založit Bank of England, kterou kontroloval Nathan Mayer Rothschild. Nathan Mayer Rothschild později prohlásil: “Nezajímá mě která loutka je posazena na Anglický trůn, aby vládla říši, nad kterou slunce nikdy nezapadá. Muž, který kontroluje oběh peněz v Británii, kontroluje celé Britské impérium. A oběh peněz v Británii kontroluji já.“

Rothschildové využívají svou kontrolu nad Bank of England. Nahradily metodu posílání zlata ze země do země. Namísto toho používají svých 5 bank, táhnoucích se napříč Evropou, na zřízení systému debetu a úvěru. Bankovního systému známého dodnes.

1816: Privilegium pro Bank of the United States je prodloužena na dalších 20 let. Rothschildové opět kontrolují oběh peněz. Britská válka proti Americe kvůli tomu stála životy tisíců Britských a Amerických vojáků. Jen aby Rothschildové dostali svou banku.

1818: Po zajištění masivních úvěrů ve Francii v roce 1817 za účelem podpory obnovy, po jejich ničivé porážce u Waterloo, Rothschildovi agenti kupují obrovské částky francouzských vládních dluhopisů. Způsobili, že jejich cena velmi narůstá. 5 listopadu hodí velké množství na otevřený trh, čímž způsobují, že jejich hodnota prudce klesá a Francie se ocitá ve finanční panice. Rothschildové pak zasahují. Chopí se dodávky peněz pro Francii. Bylo to v témže roce, kdy byli Rothschildové schopni půjčit 5 000 000 liber pruské vládě.

1822: Rakouský císař udělal z pěti bratrů Rothschildovcov barony. Nathan Mayer Rothschild odmítá titul přijmout.

1827: Sir Walter Scott vydává svou 9 svazkovou knihu, Život Napoleona. Ve svazku 2 uvádí, že Francouzská revoluce byla naplánována Ilumináty (Adamem Weishauptem) a financována penězi směnárníků Evropy (Rothschildy).

1828: Prezidentem se stává Andrew Jackson. (Sedmý prezident Spojených států v letech 1829 až 1837) Jeho slogan zněl: “Ať vládne lid.” Jackson tvrdil: “Pokud má Kongres podle Ústavy právo vydávat papírové peníze, bylo mu toto právo dáno proto, aby ho používal a ne, aby ho uděloval jednotlivcům nebo korporacím. “Jackson řekl, že řízení Centrální banky” by bylo prováděno několika jednotlivci nezávislými na vládě, kteří by získali kontrolu nad pracovní silou a příjmy většiny lidí. “Během prezidentské kampaně v roce 1828 Jackson při projevu na adresu bankéřů řekl : “Jste brloh zmijí. Mám v úmyslu vaše hnízdo vybít a s pomocí Boží ho i vypálit.“

1832: Senátem prošel návrh zákona na novou smlouvu (4 roky před vypršením té staré) poměrem 28-20 a dolní komorou poměrem 107-85. Každý věděl, jak se Jackson zachová. Prezident banky Biddle vyhrožoval: “Když ho Jackson bude vetovat, já budu vetovat jeho!” Jackson smlouvu vetoval a banku zrušil. Tajemníkovi státní pokladny nařídil, aby odstranil všechny vklady vlády z amerických bank a uložil je do státních bank.

1835: 8.ledna Jackson zaplatil poslední splátku národního dluhu. Byl to jediný okamžik amerických dějin, kdy byl národní dluh zredukovaný na nulu. Spojené státy byly schopny nahromadit přebytek 35 miliónů dolarů, které byly rozděleny mezi jednotlivé státy. Nicholas P. TRIS, prezidentův osobní tajemník, řekl: “Toto je koruna slávy Andrewa Jacksona. Nejdůležitější služba, jakou kdy své vlasti prokázal.” Na prezidenta je v zápětí spáchán pokus o atentát. Později prohlásil, že ví, že za něj byli zodpovědní Rothschildové. Rothschildové získávají právo na rtuťové doly ve Španělsku. Bylo to v době největších ústupků na světě. Rtuť byla nezbytným prvkem v rafinaci zlata a stříbra. Toto dalo Rothschildům prakticky světový monopol.

1837: Rothschildové posílají dalšího ze svých agentů do Ameriky. Jmenuje se August Belmont (pravým jménem August Schönberg, příbuzný Seligmanovi rodiny z Frankfurtu). V roce 1829, jako patnáctiletý chlapec, začal pracovat pro banku ve Frankfurtu a projevil se jako finanční génius. V roce 1832 byl povýšen a začal pracovat v bance v Neapoli, takže mohl být plně začleněn do mezinárodního bankovnictví. Jeho posláním bylo vyvolávat finanční problémy v jižních bankách. Řídil banku v New York City a stal se vůdčí postavou ve finančních kruzích tím, že koupil dluhopisy vlády a později se stal finančním poradcem prezidenta.

Po mnoha letech boje proti Rothschildům a jejich americké centrální bance, prezident Andrew Jackson nakonec uspěje. Vyhání Rothschildovy banky z Ameriky. Trvalo to až do roku 1913, kdy byli Rothschildové opět schopni zřídit svoji třetí centrální banku v Americe, v podobě Federální rezervy.

1836: Umírá Nathan Mayer Rothschild.

1838: Amschel Mayer Rothschild prohlašuje: Dovolte mi vydávat a kontrolovat peníze národa a já se nebudu zajímat o to, kdo tvoří jeho zákony.

1840: Rothschildovci se stávají makléři zlata anglické banky. Zakládají kanceláře v Kalifornii a Austrálii.

1841: Prezident John Tyler (desátý prezident Spojených států v letech 1841 až 1845) vetuje zákon o obnově výsady pro Bank of the United States. Obdrží stovky dopisů s výhrůžkami, že bude zavražděn.

1844: Salomon Mayer Rothschild kupuje United Coal Mines ve Vítkovicích a rakouskouherskou společnost s vysokými pecemi, která patří mezi největších 10 ve světových průmyslových společnostech. Benjamin Disraeli (který se později stal dvakrát britským ministerským předsedou) vydává Coningsby, ve kterém charakterizuje Nathana Mayera Rothschilda jako “pána a mistra peněžních trhů celého světa a samozřejmě prakticky pána a mistra všeho ostatního. Doslova držel v hrsti příjem Severního Itálie a monarchové a ministři všech zemí se ucházeli o jeho rady. Byli usměrňováni jeho návrhy.

1845: Andrew Jackson (sedmý prezident Spojených států) umírá. Tento velký vlastenec zanechává instrukce ve své závěti, aby měl na svém náhrobním kameni vyryto, “Zabil jsem Banku”, odkaz na to, že v roce 1938 vypudil ze země druhou centrální banku Rothschildů. Jacob (James) Mayer Rothschild, nyní známý pod jménem Baron James de Rothschild získává kontrakt na stavbu první velké železnice napříč zemí. Byla nazvána Chemin De Fer Du Nord a zpočátku vedla z Paříže do Valenciennesand, později se spojila s rakouskou sítí železnic, kterou dal postavit jeho bratr Salomon Mayer Rothschild.

1847: Lionel De Rothschild si bere dceru svého strýce, Kalmanna (Carla) Mayera Rothschild a ve volbách získává parlamentní křeslo pro City of London. Požadavkem pro vstup do parlamentu bylo odpřísáhnout přísahu na skutečnou křesťanskou víru. Lionel de Rothschild toto odmítl, protože byl Žid, a tak jeho křeslo v parlamentu zůstalo prázdné 11 let, dokud byla povolena nová přísaha.

1848: Umírá Eva Hanau, manželka Amschela Mayera Rothschild.

1849: Umírá Gutele Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschild. Před svou smrtí prohlásila: Pokud by moji synové nechtěli války, nebylo by žádných.”

1850: V tomto desetiletí začínají stavby panství v Mentmore v Anglii a FERRIERES ve Francii, a po světě jich bude následovat více Rothschildovských usedlostí, všechny naplněné uměleckými díly.

1852: N.M. Rothschild & Synové začínají rafinovat zlato a stříbro pro Royal Mint, Bank of England a jiné mezinárodní zákazníky.

1853: Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild, kupuje Château Bran Mouton, vinice v Bordeaux a přejmenovává jej na Château Mouton Rothschild.

1854: Umírá Caroline Sternová, manželka Salomona Mayera Rothschild.

1855: Umírá Amschel Mayer Rothschild, Salomon Mayer Rothschild i Kalmann (Carl) Mayer Rothschild

1858: Lionel De Rothschild nakonec vstupuje na své místo v parlamentu. Požadavek přísahy na křesťanství je rozšířen i na jiné víry. Stává se prvním židovským členem Britského parlamentu.

1861: Prezident Abraham Lincoln (16. prezident Spojených států, 1860 do jeho zavraždění v roce 1865) kontaktuje Rothschildy, v pokusu získat půjčky na podporu probíhající Americké občanské války. Rothschildé souhlasí pod podmínkou, že Lincoln povolí výsadu na založení další centrální banky Spojených států a je připraven platit úroky ve výši 24% až 36% ze všech půjčených peněz. Lincoln je velmi rozzloben kvůli této výši úroku. Dává proto vytisknout své vlastní úrokem nezadlužené peníze. Informuje veřejnost, že toto je nyní platidlo pro veřejné a soukromé dluhy.