International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, nezisková organizace, která je z velké části financována z biotechnologického průmyslu, vydala zprávu o stavu geneticky modifikovaných plodin ve světě. The Economist použil tyto údaje pro vytvoření mapy, která ukazuje, kdo a kolik pěstuje geneticky modifikované plodiny (údaje platné pro rok 2010) . Jak můžete vidět, USA je nesporným vůdcem při pěstování 66,8 milionu ha geneticky modifikovaných plodin. Ředitel International Service Clive James řekl BBC, že více než 15 milionů zemědělců pěstuje geneticky modifikované plodiny, a že "v roce 2010 obecné obchodní biotechnické plantáže překročily rozlohu miliardy ha, to je rozloha větší než USA nebo Čína," a je ekvivalentní 10 procentům světové orné půdy.

Mezitím Economist konstatuje zajímavý trend:

Rozvojové země začínají pěstovat geneticky modifikované plodiny rychlejším tempem než bohaté země. Brazílie od roku 2008 vyhradila asi 10 milionů dalších hektarů, překonala Argentinu a tím se stala druhým největším producentem v roce 2010. Indie také v posledním roce zvýšila její rozlohu pro pěstování o 10 procent. Nejoblíbenější plodinou je sója, protože nejčastější modifikace je tolerantní k herbicidům.

EU 15. července 2011 odhlasovala povolení ke krmení zvířat dováženými surovinami obsahujícími až 0,1 procenta geneticky modifikovaného osiva (minulé dodávky, které obsahovaly nějaké stopy nepovolených biotechnologických zrn se jen otočily zpět při příjezdu do přístavu), a zdá se, buď k lepšímu, nebo k horšímu, GM plodiny zatím zůstanou.

Vědec, který objevil ohrožení zdraví od GMO, byl okamžitě vyhozen a jeho tým rozpuštěn

Transgenická kukuřice od Monsanta se ukázala být silně toxická

Příroda vrací úder – brouci lačně požírají geneticky modifikovanou kukuřici od Monsanta

Zdroj: good.iseconomist.com, Překlad: jinezpravy.blogspot.cz

]]>