„Někteří muži mají vagíny a některé ženy mají penisy,“ sděluje své kongregaci v nové příručce Skotská církev, kdy na ni naléhá, aby byla citlivější k potřebám trans-sexuálů. Tato 30 stránková brožura, jejíž kopii v úterý obdržel každý skotský kostel, žádá faráře, aby uvážili, jak používat i sexuálně neutrálních výrazů o Bohu, a to v rámci soustavy opatření, jak přimět svou kongregaci, aby přistupovala inkluzivněji k lidem, kteří se identifikují jako trans-sexuálové.


Reverend Norman Smith, vikář Koncilia mise a věrovyznání Skotské církve řekl, že ta příručka „se zaměřuje na zlepšené zajištění pastorální péče na místní úrovni tím, že lidem poskytne prostor k vyjevení své víry a sdílení dopadů toho na životy v celé církevní komunitě.“

„Jejím účelem není vznášet nějaký druh prohlášení týkající se širších vztahů Církve s trans-sexuální komunitou, ani poskytnout teologické vysvětlení nebo pochopení záležitostí trans-sexuality,“ dodal.

„Věřím, že nás Bůh stvořil všechny, což znamená, že stvořil i mě, abych byl takový,“ píše Kaden, který se narodil jako žena, ale identifikuje sám sebe jako ‚nebinárního hocha‘.“

Tento 18 letý čtenářům vypráví o své životě jakožto transsexuální osoby těšící se na to, až dostane zase testeron, „aby moje tvář zase nabyla mužských tvarů a abych se zbavil těch ztučnělých lící.“

Student teologie Iona, který se identifikuje jako „androgynní – tj. něco ve spektru mezi mužem a ženou,“ si stěžuje, že „křesťanská kultura nám pořád vtlouká do hlavy, že být trans je špatné.“

„Dokud jsem neodešel z domova, tak jsem se identifikoval s ženským pohlavím, které mi bylo dáno od narození,“ říká tento 21 androgyn letý ve svém vyznání, kdy vysvětluje, že ve své ženské minulosti začala zpochybňovat svou identitu až na univerzitě, kdy začala „číst Teplou teologii a Trans teologii,“ a setkala se s novými lidmi, „kteří měli daleko progresivnější chápání Bible.“

„Už sama existence konverzní terapie je jasným projevem toho, že lidé věří, že být trans je špatné,“ dodal Iona.

Donedávna se tzv. konverzní terapií obvykle chápalo to, že jde postup o dosažení změny prostřednictvím poradenství a vyvolávání individuální přitažlivosti ke stejnému pohlaví. To bylo v roce 2015 v Británii zakázáno.

Ale v říjnu loňského roku podepsaly národní zdravotní služby NHS England a NHS Scotland aktualizaci memoranda o porozumění z roku 2015, které doplňuje „sexuální identitu“ do zákazu konverzní terapie.

Kampanisté a experti varují, že tato nová pravidla nutí doktory, aby zařídili lékařskou změnu pohlaví, když o to požádá osoba, která chce změnit pohlaví, s tím, že je tu v podstatě zákaz, aby profesionálové zkusili objevit nějaký skrytý důvod, proč se pacient cítí ve svém těle nešťastný.

Zdroj: breitbart.com