Pyramidy a energie, kterou tyto generovaly, jsou asi těmi nejstaršími a nejuniverzálnějšími stroji na volnou energii. Proti teorii, že pyramidy byly hrobkami faraonů (k čemuž se musí říci, že v těch největších nikdy žádnou mumii nenašli), je tu spousta výzkumů a vědců, kteří tyto mohutné pyramidální konstrukce dávných věků vidí jako ohromné stroje schopné vyrábět ohromná množství energie, která se bezdrátově přenášela a byla naprosto čistá a nevyčerpatelná.

Inženýr Christophe Dunn ve své knize „Elektrárna Giza: Technologie dávného Egypta“ (1988) popisuje velkou pyramidu jako ohromný elektrický generátor. Velká pyramida mohla být vstupním ladícím oscilátorem naladěným na energetické vibrace země a také elektrárnou. Dunn sám to vysvětluje: „Ukázalo se, že tzv. Komora králů je přesná montážní sestava z žuly, která je konkrétně vyladěná tak, že vytváří rezonanční dutinu, jež je v harmonické rezonanci s frekvencí Země, jako by to byl hudební nástroj. Tento „nástroj“ absorbuje mechanickou energii z Pyramidy a z Velké galerie, které harmonicky rezonují.“

Na videu je podrobněji rozvedeno mnoho detailů. Např. naprosto přesně bez volných spár lícované obložení pyramidy bylo z desek vápence neobsahujícího žádné látky, které by narušovaly perfektní elektrickou izolaci povrchu. Vnitřek pyramidy ale byl z vápence s velkým obsahem elektricky vodivých kovů. Všechny komory a struktury vedoucí k patě byly z elektricky vodivé žuly. Špička pyramidy, která mezi tím už zmizela, byla asi kovová. Jak naše elektrická zařízení rafinovaně kombinující vodivé a nevodivé materiály.

Pod pyramidou jsou vodní akvifery čili zvodně napojené na Nil. Ty jsou schopny průtokem vody vyvolanými elektrostatickými poli generovat elektřinu. K těm vedly vodivé žulové paty do komor. To vše je v rezonanci jako obrovský oscilátor s iontovými toky atmosférické elektřiny nad tím. Generuje to tedy značné množství elektrické energie vytahované z kombinace působení těch zvodní a toků atmosférické elektřiny.

Velice podobné zařízení na těžbu elektrické energie z procesů prostředí postavil počátkem 20. století i Tesla – na videu je. Ten také postavil nad zvodeň věžovitou konstrukci fungující jako oscilátor, co přesně sladí vibrace atmosférických elektrických polí s těmi vzniklými vodou ze zvodně a měl z toho „elektrárnu“ napájející jeho divná komunikační zařízení.

V sarkofágu v pyramidě prý neměla být žádná mumie ale daleko spíše archa úmluvy k telekomunikačním účelům, kterou Židé od Egypťanů okoukali. Uvnitř pyramidy je spousta výzdoby a vůbec, ale nejsou tam stopy svícení ohněm. Dochovala se i vyobrazení lidí se svítidly, která jsou bez plamene. Takže si myslí, že to asi byla elektrická svítidla využívající indukci přímo v nich v důsledku elektromagnetických vibrací pyramidy bez nutnosti napojení kabelem. Také řada pozlacených předmětů té doby evidentně musela být vyrobena galvanickým pokovením, takže další možné využití elektřiny. Autoři videa spekulují, že i jiné starobylé civilizace stavící pyramidální konstrukce jich mohly využívat k podobným účelům, což prý naznačují různá vyobrazení.