Pyramidologové vypočetli, že Velká pyramida v Gize je umístěna v bary-centru – tj. v těžišti – všech pevninských povrchů Země. Velká pyramida nejenže je nejzáhadnější konstrukcí země, ale je i zeměpisným divem. Pyramidy zůstávají i tisíce let po svém postavení divem inženýrství, astronomie a matematiky.


Spisovatel a teolog Dr. Joseph Seiss v roce 1877 předvedl, že Velká pyramida v Gize leží přesně v průsečíku NEJDELŠÍ SUCHOZEMSKÉ TRASY PO POLEDNÍKU S NEJDELŠÍ SUCHOZEMSKOU TRASOU PO ROVNOBĚŽCE – jinými slovy přesně v centru představující těžiště VŠECH SUCHOZEMSKÝCH MAS planety Země.

Dr. Seiss to vyložil:
[quote align="center" color="#999999"]

„Bylo vyhodnoceno a jasně předvedeno, že ve svých rozměrech, umístěních, formě a vlastnostech tohoto ohromného předvěkého monumentu… mohutný a nezničitelný kamenný pomník naprosté a bezchybné znalosti struktury vesmíru, přesných a fyzikálních věd jak o zemi, tak o kosmu, s určením perfektního systému měr a vah vědecky sladěných s tím, co Opifex Mundi (Stvořitel světa) do věcí vložil, když vložil do světů vzájemnou sladěnost v sestavení a vyváženost do všech těch hmot a kopců. Vědecké zkoumání za účasti různých lidí kompetentních provedení takových úkolů objasnilo, že to bylo postaveno, aby se ten monument stal zápisem o nebesích doby postavení, čímž uvádí svůj věk podle astronomie a to v plném souladu se všemi vnějšími ukazateli a doklady; rovněž to zaznamenává rozměry, formu a hmotnost země a její vztah ke vzdálenosti od slunce, správnou délku slunečního roku, počet let v cyklu precese zemské osy, průměrnou teplotu obyvatelného světa, spolu s četnými kosmickými fakty a matematickými vzorci a proporcemi, takže to už ani dnes žijícím vědcům lépe říci nešlo.“ (Joseph Seiss, Evangelium ve hvězdách, str. 175).[/quote]