Aktuální lidská populace je odhadována na sedm miliard lidí. Další jednu miliardu lidí by bylo možné nasytit z dnes využívaných zdrojů. Musely by se ale ztráty při produkci potravin srazit na polovinu. Výzkumníci z Aalto University potvrdili předchozí odhady, kolik lidí by mohlo být nakrmeno, pokud by se podařilo snížit neefektivitu při produkci potravin. Efektivnější využití celého řetězce výroby potravin a omezení ztrát potravin by dramaticky pomohlo k zachování přírodních zdrojů naší planety a zároveň zlepšení kvality lidského života.

Je tu ale celá řada omezení. Čistá pitná voda není dostupná všude. Zemědělská půda je čím dál víc zbavována minerálů a živiny v ní klesají. A zároveň velké množství kalorií potravin se ztrácí v celém procesu výroby potravin. To vede k velkému plýtvání našimi zdroji, říká Matti Kummu, výzkumník z Aalto University.

Nová studie, na které se Kummu podílel, jako první hodnotí dopad ztrát v produkci potravin a vztah ke zdrojům, které máme globálně k dispozici. Ročně se neefektivností při výrobě potravin v přepočtu na jednoho člověka promrhá 27 metrů krychlových pitné vody, 0,031 hektarů zemědělské půdy a 4,3 kilogramů hnojiv.

„Z celkové spotřeby pitné vody má 90 procent na svědomí zemědělství. Stejné je to u surovin používaných pro výrobu hnojiv,“ říká Kummu. „Lepší efektivita a omezení ztrát při výrobě potravin jsou proto klíčové pro ochranu prostředí a budoucí potravinovou bezpečnost.“

Vědci z Aalto University se pokusili globální ztráty v produkci potravin vyjádřit v kilokaloriích na osobu. A vyšlo jim, že globálně jsou ztráty 614 kilokalorií na osobu a den. Pokud by se podařilo tuto neefektivitu odstranit, byly by celkové výnosy činí 2 609 kilokalorií a den a člověka. Pokud by se podařilo současné ztráty omezit na polovinu, Země by se současnými zdroji pohodlně uživila 8 miliard lidí.

Svět podle společnosti Monsanto

Dying in abundance – Umírání v hojnosti

We feed the world – Nasytíme celý svět

Zdroj: ekolist.cz

]]>