V Německu kdysi vysoce protěžovaný plán „Energiewende“ (přechod na zelené energie) a zákon o pobídkách k přechodu na „čisté“ energie dostal od vrcholného ekonoma země Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Hans-Werner Sinna známku „5“. Jen před pár dny renomovaný profesor ekonomie přednesl před nabitým auditoriem v Mnichově prezentaci zvanou „Kolik turbulentnosti výkonu elektrická síť snese?“


Zklamání z iluze o zelené energii

V souhrnu Sinn tvrdí, že víra, že by se Německo mohlo pohánět jen větrem a sluncem, je mimo realitu jak kvůli neskutečně vysoké turbulentnosti zásobování těmito energiemi, tak kvůli tomu, že nahradit ve výrobě elektřiny uhlí, olej a plyn je samo o gigantický problém. Uhlí, ropu a plyn k výrobě elektřiny lze vytlačit z pokrytí celkové energetické poptávky jen ubohými 12,8% (graf na značce 6:25). Kdy říká:
[quote align="center" color="#999999"]

„Co se týče toho zbytku, můžete o tom snít, ale nikdy to nemůžete udělat. (…) Už od samého počátku to byla iluze, která může přinést jen zklamání, a je důležité ji zcela objasnit.“[/quote]

Sinn ukazuje, jak až turbulentní jsou v Německu energie z větru a slunce na příkladu roku 2014. V té době mělo Německo instalovaných něco přes 24 000 větrných turbín o celkové jmenovité kapacitě skoro 36 gigawatt:

Graf: Prof. Hans-Werner Sinn, to realisticky zastřihl zde.

Avšak tyto turbíny dodávají v průměru jen 5,85 gigawattů, tj. hluboko pod 20% své instalované kapacity.

„Stojí to strašlivé sumy vyhozených peněz“

Tato čísla jsou ještě chmurnější u instalací solárních panelů, které samozřejmě navíc vůbec nefungují v noci:

Graf: Prof. Hans-Werner Sinn, to realisticky zastřihl zde.

Německo mělo v roce 2014 37,34 gigawattů instalovaného jmenovitého výkonu z větru. Dodávky však činily jen něco k desetině tohoto množství, v průměru 3,70 gigawattů. A co to s námi dělá, říká Sinn:
[quote align="center" color="#999999"]

„Stojí to strašlivé sumy peněz, snižuje to životní úroveň a hyzdí to krajinu. Prostě to nemůže být k ničemu!“[/quote]

Sinnovy závěry jsou těžkou ranou pro zastánce německé Energiewende a tvrzení, že je čistá, levná a spolehlivá. S těmito čísly a výsledky z reality je čím dál jasnější, že ten německý megalomansky Zelený projekt dosáhl stadia trapného fiaska.

Sinn se rétoricky ptá, zda by bylo možné vyhladit dodávky, např. použitím různých akumulačních strategií jako přečerpávacích elektráren a kompresního skladování energie, aby ty dodávky byly přeci jen o něco spolehlivější a efektivnější. Jeho závěrem je však důrazné ne, kdy říká: „Ta cesta s Energiewende nevede k ničemu.“

I kdyby snad Německo instalovalo dostatečnou kapacitu, aby mohlo mít dodávky na 100% zelené, tak by kvůli regulaci musela být 61% nadprodukce, a ta nadbytečná energie by se pak musela ničit, ukázal Sinn na grafu na značce 55 minut.

Ztráta věrohodnosti vědy

Veřejnost, média a tvůrci politiky však odmítají uznat, že by ten „německý člověk na měsíci“, tj. ten energetický projekt, byl v potížích. Holger Douglas na svém blogu komentuje Sinnovu prezentaci a krach Energiewende:
[quote align="center" color="#999999"]

„V diskusích s tím spojených se vynořil ještě jeden z nejzávažnější důsledků Energiewende: ztráta věrohodnosti vědy. Experti z téměř každého výzkumného institutu vynakládali veškeré úsilí, aby popřeli základní zákony fyziky a přírody, jen aby ospravedlnili tu Energiewende navzdory faktům.“[/quote]

Sinn rovněž uvádí, že je přesvědčen, že náklady na Energiewende nakonec hrozně překročí ty původní vládní odhady pouhého 1 bilionu eur. Navíc, jak také říká, přetváří Německo svou idylickou krajinu na obrovský průmyslový park.

De-industrializace prostřednictvím přehnané industrializace

Energiewende jedním z těch zelených plánů, které dramaticky svým tvůrcům vybuchly do tváře v rozsahu, jaký si nikdo nedovedl ani představit. Vůdci to však v typicky německém stylu odmítají uznat, a tak to vypadá, že asi zase dají přednost (opětovnému) přetvoření své země na trosku, než konečně přiznají, že to byl úlet.

Tuto prezentaci by se hodilo předělat do angličtiny, aby se dostala i do dalších zemí, kde lidé naletěli na slunce a vítr.

Zdroj: notrickszone.com