Vůdčí katolický kazatel vyzval k úplnému a naprostému zákazu Vánoc s tvrzením, že tento svátek byl příliš komercializován. Páter Desmond Desmond O’Donnell, diecézní kazatel v Cleenich v hrabství Fermanagh v Severním Irsku tvrdí, že křesťané ztratili skutečným smysl Vánoc.


„Přišli jsme o Vánoce úplně stejně, jako jsme přišli i o Velikonoce, a měli bychom toto slovo úplně opustit,“ říkal smutně Belfast Telegraph.

„Je třeba, abychom se jich zřekli, neboť už byly uneseny a pro nás je třeba, abychom tento fakt uznali a akceptovali ho.“

Popřel, že by byl skrblík, kterému je líto vánoční štědrosti, nebo nerudný patron, co jiným nepřeje vánoční radovánky, a dodal, že nemá nic proti tomu, aby ateisté a agnostici oslavovali narození Krista svým vlastním způsobem, on by se ale chtěl odloučit od toho slova a přiklonit k něčemu s více náboženskou konotací.

„Jen se pokouším zachránit realitu Vánoc pro věřící tím, že se ‚Vánoc‘ vzdají a nahradí je jiným slovem.“

Jako alternativy navrhuje, že ‚Vánoce‘ by se mohly nahradit ‚Zrozením‘ a ‚Velikonoce‘ nahradit ‚Vzkříšením‘.

Dospívá k závěru, že takovéto změny jsou nezbytné, jelikož Irsko prochází rychlou sekularizací, kterou už řada zemí Západního světa zažila.

Zdroj: irishcentral.com