Mike Hughes, známý zastánce teorie „placaté Země“ a profesionální kaskadér, informoval o svém plánu dokázat tuto antivědeckou teorii v rámci „letu do vesmíru“ parní raketou, kterou postavil z improvizovaných materiálů, uvádí Space.com. „Nevěřím vědě, ale věřím vlastním očím. Znám vše, co je třeba vědět o aerodynamice a chování tekutiny, i o tom, jak se různé předměty hýbají ve vzduchu, jak funguje raketová tryska i jak vytváří trakci


Inzerát s nabídkou jobu, „při níž se poskytne výjimečná a unikátní příležitosti být vycvičen jako žurnalista vysílání,“ která je, jak uvádí BBC, otevření jen pro žadatele, kteří nesmí být bílí.

Tento inzerát vystavený v úterý v pracovní sekci portálu pro politiku Westminsteru, média a lobbování w4mp jasně uvádí, že tato roční placená stáž u BBC World Service je „otevřená jen pro kandidáty z řad černých, Asiatů nebo jiných etnických menšin, které nejsou bílé.“

Tento inzerát vystavila Creative Access, tj. registrovaná charita, která – jak už v minulosti Breitbart London referoval – nabízí vysoce žádoucí, placené stáže u vrcholných mediálních společností, z nichž jsou běloši vyloučeni a žádat o ně nemohou.

„Pomáháme mladým lidem z nedostatečně zastoupených komunit po celé Británii v přístupu ke kreativní kariéře,“ říká tato organizace na své webové stránce. „Naší vizí je, že naši stážisté v dlouhodobém výhledu postoupí na manažerské pozice a následně za sebou vytáhnou ostatní z nedostatečné zastoupených komunit.“

V BBC ovšem zdaleka není ne-proporcionální zastoupení menšin, když se podle Zprávy BBC o rovnosti 2017 ukazuje, že lidé z etnických menšin (BME) představují 14,5 procenta pracovních sil této korporace v porovnání s necelými 13 procenty britského obyvatelstva podle sčítání lidu 2011.

Ač BBC tvrdí, že usiluje o větší diverzitu, aby zajistila, že její pracovní síly „odráží situaci v Británii“, tak ve skutečnosti páchá sociální inženýrství, když „její pracovní síly jsou přinejmenším stejně diverzifikované, pokud ne více, jako je tomu v kterémkoliv jiném průmyslu.“

Za tímto účelem slíbila, že do roku 2020 bude nejméně 15 procent jejich zaměstnanců jiných než bílých a osm procent jejich zaměstnanců bude LGBT (homosexuálů), ač poslední data z OSN ukazují, že jako LGBT se identifikují asi čtyři procenta lidí v Británii.

Podle Zákona o rovnosti 2010 je zákonné, kdy zaměstnavatelé přistoupí k „pozitivním akcím,“ které Citizens Advice popisuje jako přijatí „kroků za účelem pomoci určitým znevýhodněným skupinám v přístupu k zaměstnání nebo výcviku.“

Tento zákon umožňuje, aby společnosti pomáhaly „lidem se zvláště chráněnými charakteristikami překonat jejich nevýhody – např. nabízením stáží nebo pracovních umístění… (nebo) rezervací míst ve výcvikových kurzech,“ uvádí tato webová stránka.

Situace, za nichž, jak Citizens Advice říká, mohou zaměstnanci přistoupit k pozitivním akcím, je, když je taková skupina „nějakým způsobem znevýhodněna ve vztahu k práci,“ když je její „účast v zaměstnání nebo výcviku zvláště nízká,“ nebo když lidé v takové skupině mají „konkrétní potřeby, které je odlišují od jiných lidí, kteří nemají jejich chráněné charakteristiky.“

Není jasné, do které z těchto škatulek, pokud vůbec do nějaké, může tato nabídka stáže u BBC pouze pro nikoliv-bílé spadat.

Když vláda oznamovala, že dává Creative Access v roce 2014 4 milionů liber od daňových poplatníků, tak řekla, že něco z této sumy bude financovat výcviková stipendia pro „tradičně nedostatečně zastoupené zaměstnance a najímané pracovníky na volné noze v kreativních průmyslech, mezi něž budou patřit černí, Asiati a menšinové etnické skupiny.“

Jak jsou definovány „tradičně nedostatečně zastoupení“ v takové zemi, kde je masová migrace z třetího světa dost novým jevem, to není jasné.

Breitbart London oslovil BBC s žádostí o komentář, ale rozhodli se do času vydání článku neodpovědět.

Zdroj: breitbart.com