Švédští vědci došli k závěru, že během havárie na Černobylské jaderné elektrárně došlo k slabému jadernému výbuchu. Odborníci analyzovali složení izotopů xenonu, které odebrali v černobylském podniku na zkapalňování vzduchu, a vymodelovali meteorologické podmínky pro šíření produktů jaderné reakce. Svůj článek vědci zveřejnili v časopise Nuclear Technology.


Ke katastrofě na Černobylské jaderné elektrárně došlo 26. dubna 1986 v 01:23. Svědci uvádějí, že čtvrtý reaktor byl zničen v důsledku dvou výbuchů, přičemž druhý výbuch — ten nejsilnější — nastal několik vteřin po prvním. Jako příčina havárie se označuje výbuch potrubí v chladicím systému, ke kterému došlo kvůli rychlému vypařování vody.

Švédští vědci se však domnívají, že za výbuchem reaktoru stálo něco jiného. Předpokládají, že během plánované odstávky reaktoru došlo k závadám v systému řízení jaderné reakce. To způsobilo značné zvýšení počtu tepelných neutronů v aktivní zóně. Lokální jaderné výbuchy způsobily masivní emisi štěpných produktů, jež vyrazily ochranná víka ve vrchních částech reaktoru, odtrhly střechu a pronikly do atmosféry.

Zdroj: presstv.com