Vláda by měla dát neziskovkám a rasovým aktivistům pravomoci k dohledu nad médii a k zajištění, že etnické menšiny nejsou líčeny ve špatném světle, a školní osnovy se musí změnit tak, aby se každé dítě učilo, že Británie nemá žádné domorodé obyvatelstvo, uvádí nová zpráva o islamofobii. …


Ve své zprávě Islamofobie: Stále problém pro nás všechny, mozkový trust (think tank) „rasových vztahů“ Runnymede Trust zjišťuje, že „anti-muslimský rasismus“ v Británii může za veškerou nerovnost mezi muslimy a ostatními skupinami v Británii, a to „v celé řadě oblastí od zdravotnictví, přes přístupu k bydlení a k životnímu prostředí, až po vzdělávání, zaměstnávání a trestní spravedlnost.“

Tato zpráva lamentující nad tím, že muslimové jsou v Británii neustále cílem „démonizace“ a „rasových stereotypů“, jako jedno ze svých 10 hlavních doporučení vyžaduje, aby tisk a média prošly revizí tak, aby se zajistilo, že reportáže zpráv se budou dělat takovým způsobem, aby nepřiživovaly negativní vnímání etnických menšin nebo náboženských skupin.

Regulátoři tisku by měli „vyšetřovat tu převažující islamofobii, rasismus a nenávist chrlenou tiskem,“ přičemž by se nejenže dohlíželo na přesnost reportáží, nýbrž by se zkoumalo i to, zda „jednotlivé příběhy nezpůsobují širší negativní dopad na celé etnické skupiny a na širší sociální postoje,“ uvádí tato zpráva.

Spolu s tím, naléhá na zavedení cílových kvót na etnickou diverzitu v tisku a v širším vedení médií pro žurnalisty, redaktory a vyšší management, kdy tento Trust píše, že politici musí projevit „vyšší odpovědnost za negativní mediální reportáže s dopadem na rasové vztahy a vztahy s menšinovými etnickými a náboženskými skupinami.“

K tomuto účelu se doporučuje, aby vláda zřídila tým lidí z „neziskovek rasové rovnosti,“ místních úřadů a provozovatelů médií, „aby se tak iniciovaly nové strategie boje s rasovými předsudky v médiích a negativní vnímání menšinových etnických skupin veřejností.“

Tato zpráva chvalořečí závazkům ministerstva vnitra v Akčním plánu boje proti nenávistným zločinům 2016 za účelem „zabraňovat nenávistným zločinům vyvracením víry a přístupů, z nichž takové zločiny vychází, a za účelem práce s mládeží na školách,“ ale dodává: „K tomu musí patřit i vyřešení povinně základních osnov, aby se zajistilo, že o historii migrace se bude vyučovat efektivně.“

Tato zpráva provazuje povídačku Náš migrační příběh vypracovanou právě Runnymede Trust financovanou vládou jako „zdroj vzdělání“ s akademiky spojenými k vypracování nového modulu historie pro střední školy nabízeného studentům od roku 2016, přičemž poukazuje, že právě podle obsahu tohoto modulu – vypracovaného marxistickými akademiky – by se mělo vyučovat na všech školách, kdy v jeho osnovách se tvrdí, že Afričané byli v Británii už před Angličany, kteří jsou v nich popisováni jako „rozvratní“ a „nebezpeční“.

Náš migrační příběh odhaluje, že Británie je národem neustálé migrace, který nemá žádné domorodé obyvatelstvo a jehož „bohatství a moc“ vznikala jen jako důsledek „vykořisťování světových zdrojů a lidí jinde ve světě.“

Ten britský imperialismus rovněž může za dnešní existenci rasismu, jak to uvádí jejich webové stránka, která zdůrazňuje stovky příběhů netolerance, rasismu a útlaku v britské historii a byla vytvořena, jak uvádí její tvůrci, aby bránila „obrození čím dál zúženějšího národovectví a projevů národní identity.“

Když se s tím ale loni vyšlo na veřejnost, tak kritici odsuzovali evidentní politizaci nového středoškolského kurzu „Migrace do Británie“, kdy v jeho učebnicích se uvádí: „Tento kurz umožní studentům, aby se naučili, jak pohyby lidí – Evropanů, Afričanů, Asijců – na tyto ostrovy a z nich utvářely po tisíce let historii tohoto národa.“

Vojenský historik a spisovatel Antony Beevor řekl: „Migrace je velice validní oblast pro studium, když je to ale otázkou přepsání historie kvůli povzbuzení morálky určitých složek obyvatelstva za cenu dost skrupulózního přístupu k faktům, tak je to naprosté překrucování a je to nehoráznost.“

Prof. Alan Smithers z Buckingham University, speciální poradce Komise pro společné části vzdělávacích osnov řekl: „Toto vypadá, že je zaměřeno více na indoktrinaci než na vzdělávání. To je nebezpečné, protože koheze naší společnosti závisí na autenticky sdíleném pohledu na historii.“

Spisovatel a laureát Nobelovy ceny V. S. Naipaul dodal: „Tato absurdní východiska o Afričanech obývajících Británii před Angličany pouze ukazují, jak ta naše kdysi vážená centra vzdělání jako Oxford a Cambridge příšerně prohnila nebezpečnou dogmatikou, která se velice podobá té jako u dnešního Islámského státu, nebo té, která svého uvrhla do bídy a zkázy Rusko, Čínu a Východní blok, kde ze všech praktických důvodů nakonec zkrachovala.“

Zdroj: breitbart.com