Newyorské Středisko pro ústavní práva požádalo jménem obětí Mezinárodní trestní tribunál, aby zkoumal, zda katolická církev udržovala "dlouhodobý a všudypřítomný systém sexuálního násilí". Stížnost byla vznesena proti papeži Benediktu XVI., částečně v jeho roli jako šéfa vatikánské Kongregace pro doktrínu víry, která explicitně r. 2001 přijala odpovědnost za vyšetřování případů sexuálního zneužívání dětí katolickými kněžími, proti kardinálu Williamu Levadovi, který je nyní v čele tohoto úřadu, proti kardinálu Angelu Sodanovi, vatikánskému státnímu tajemníku v době papeže Jana Pavla II. a kardinálu Tarcisiu Bertonovi, který zastává tento úřad nyní.


[quote align="center" color="#999999"]Papež a nejvyšší vatikánští kardinálové byli obviněni ze zločinů proti lidskosti za to, že ochraňují katolické kněze, provinivší se pedofilií.[/quote]

Právníci, zastupující oběti, konstatují, že znásilnění, sexuální násilí a mučení jsou zločiny proti lidskosti. Stížnost také obviňuje Vatikán, že umožnil, aby zločinnost trvala, a že to byl soustředěný a dlouhodobý útok proti civilnímu obyvatelstvu.

Britský deník Daily Telegraph však poznamenává, že se Mezinárodní trestní tribunál tímto případem zjevně zabývat nebude. Prokuratora obdržela od roku 2002 téměř 9000 nezávislých stížností požadujících vyšetřování mezinárodních zločinů, avšak tyto individuální stížnosti se nikdy nestaly popudem k zahájení oficiálního vyšetřování. Soud také nevyšetřuje trestné činy, k nimž došlo před jeho založením r. 2002. Většina pedofilních zločinů kněží byla spáchána v sedmdesátých letech. Po roce 1985 počet sexuálních trestných činů, spáchaných katolickými kněžími začal klesat, poté, co se všeobecně rozšířilo ve společnosti povědomí o pedofilii v katolické církvi.

Organizace osob, postižených kněžskou pedofilií, Survivors Network, se dožaduje potrestání katolické církve a tento globální skandál sílí. Tisíce obětí katolických kněží se přihlásily v Irsku, v Německu i v jiných zemích s informacemi o kněžích, páchajících sexuální trestné činy a o biskupech, kteří to kryli.

Katolická církev obětem vyplatila dosud odškodné ve výši téměř 3 miliard dolarů a odstranila stovky kněží z úřadu. Vatikán zápolí v USA s četnými žalobami, které tvrdí, že Svatá stolice nese přímou odpovědnost za činy kriminálních kněží.

Zdroj:  telegraph.co.uk, Překlad: blisty.cz