Dnes je téměř nemožné číst nadpisy, aniž by se člověk ptal, zda realita, v níž se nacházíme, je skutečným světem nebo jde o nějakou zemi z potrhlé fantazie o šílených vědcích. Počínaje prvními miminky s vykonstruovanou genetickou modifikací, přes obvinění, že na olympiádě soutěží geneticky vylepšení atleti byl ten svět, jak jej známe, uvržen do vědecké laboratoře, kde se protřepává, dokud se nezakalí. Článek o geneticky modifikovaných miminkách v češtině ZDE a ZDE.

Nyní ředitel pro magisterský program v bioetice na New York University Matthew Liao vydal článek s nadpisem „Umělí lidé mohou držet klíč k záchraně světa“ prosazující, že aby se bojovalo s člověkem způsobenou klimatickou změnou, tak bychom měli uvažovat o „produkci k Zemi přátelských lidí“ za použití „inženýrství lidí“.

Liao tvrdí, že série vědeckých zásahů – počínaje farmaceuticky vyvolanou netolerancí k určitým jídlům přes „předběžnou implantaci genetických diagnóz“ za účelem tvorby menších dětí až po vylepšení kognitivních funkcí i to, co by mohlo ženám zabránit, aby otěhotněly – je v „blízké budoucnosti“ nejen „proveditelné“ nýbrž by mohlo být i „široce přitažlivé“. V tomto článku ve skutečnosti předkládá nápad, aby rodiče dávali dětem hormony, aby zabrzdili jejich růst spolu s přijetím politiky, kdy by se lidé mohli rozhodnout, zda chtějí mít „jedno velké dítě nebo děti střední velikosti či tři malé děti“.

Ač by tato „vylepšení“ byla údajně dobrovolná, Liao přistupuje k prosazování myšlenky, že by se na lidi protloukající se globální ekonomickou depresí mělo působit přes nabídky daňových zvýhodnění a bezplatnou zdravotní péči výměnou za ochotu k biomedicínským modifikacím.

Jako důvod, proč je zapotřebí lidi vědecky editovat, Liao argumentuje, že věda o geoinženýrství „vypadá pro planetu moc riskantně“. Změna lidí na vědecké experimenty je však zjevně na 100 procent spolehlivá.

Takovéto děsivé taktiky nejsou bohužel ničím novým. Na oblíbeném menu Nového světového řádu (New World Order), kterým nás pop-kultura a média mainstreamu neustále zaplavují, je myšlenka, že globální oteplování je tu kvůli pochybení lidstva a něco se musí udělat, aby se planeta Země zachránila před uhlík produkujícími lidmi. Mozkový trust elitářů Římský klub se chlubil, že to oni vynalezli koncept globálního oteplování, aby lidstvo sjednotili pod světovou vládou, protože lidstvo je nepřítel. Další důkaz o tom, že globální oteplování je ve skutečnosti samo o sobě člověkem vykonstruované, přišel, když v roce 2009 propukl skandál Climategate a na svět vyšla fakta, že antropogenické globální oteplování není ničím jiným než zmanipulovaným mnohamiliardovým podfukem k dalšímu postupu uchvacující kontroly nad světem přes přídělový systém na uhlík a iniciativy ke zdaňování uhlíku. Protože o Zemi už nelze legitimně tvrdit, že se otepluje (bez drzých přepisování dat), tak na hradila fráze „klimatická změna“ frázi „globální oteplování“. Byl to brilantní sémantický tah, uvážíme-li, že klima, ať je dobré nebo špatné, se jako všechno v přírodě zaručeně mění i tak.

Jen před pár týdny Reuters hlásily, že do roku 2030 zemře 100 milionů lidí, pokud něco s člověkem způsobeným globálním oteplováním rychle neuděláme. Reuters citující ze zprávy vydané tzv. „humanitární organizací“ DARA neopomněla připomenout, že klimatická změna, nejenže zabíjí miliony, ale také svět stojí na globálním HDP 1,2 bilionu dolarů ročně. To, co však Reuters opomněla zmínit je, že k partnerům DARA patří evropský Výbor pro zahraniční vztahy, Mezinárodní strategie pro redukci katastrof Spojených národů a síť pro humanitární akce ALNAP, k jejímž členům patří Světová zdravotnická organizace, FAO a další.

Ač všechny tyto skupiny mají povrchně v určitém rozsahu humanitární cíle, zapletly se rovněž s myšlenkou, že světu dochází zdroje a že jediným způsobem, jak to zastavit, je redukce populace. Jinými slovy, podstrkují lidem ideologii Malthusiánské eugeniky, zahalují to ale tenoučkým závojem environmentalismu.

V souhrnu Liao varuje: „Vzhledem k ohromným rizikům spojeným se změnami prostředí bychom měli vážně přistoupit i k myšlence, že může být zapotřebí, abychom změnili i sebe.“ Profesor zde mluvil v literárních  výrazech. Na tomto je však nejděsivější skutečnost, že tento poslední útok na svobodu lidstva není nějakou divokou tirádou, kterou načmáral nějaký cvok na zdi veřejného záchodu. Toto je autentický návrh ředitele programu pokročilých studií v bioetice na významné univerzitě, který nejspíš strhne i pár studentů ze světa, kteří si myslí, že lidstvo je pohroma planety, která se jednoduše musí přetransformovat tak, aby mohlo přežít.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: infowars.com

]]>