Leonid Rogozov byl v roce 1961 jediným lékařem na polární sovětské stanici Novolazarevská v Antarktidě, která byla v důsledku zimních bouří zcela odříznutá od světa. V dubnu se u něj začaly projevovat příznaky akutní apendicitidy, kterou bylo bezpodmínečně nutné vyřešit operací. Vzhledem k nedostupnosti jiného řešení doktoru Rogozovovi nezbylo, než se – pouze za pomoci lokální anestezie – sám operovat. Během operace, která trvala půldruhé hodiny a během níž dvakrát omdlel, si apendix sám vyoperoval. Aby vůbec viděl na operační oblast, musel použít zrcátko.


Za prvního člověka v historii, který provedl podobnou operaci, je považován americký chirurg Evan O'Neill Kane. Ten sám sobě vyoperoval apendix v lokální anestezii 15. února 1921, zejména aby prokázal možnost záchrany pacientů nesnášejících celkovou anestezii.

Zdroj: interesting.com