„Kdokoliv popírá klimatickou změnu, ten by se na to měl zeptat vědců, kteří o tom mluví velice jasně a přesně,“ řekl František reportérům během svého letu z Kolumbie zpět do Říma. Když byl tázán žurnalisty, zda „i političtí vůdci, kteří popírají, že by klimatická změna byla dílem člověka, a odmítají na ní spolupracovat s ostatními národy, mají tuto morální povinnost,“ (čímž jasně odkazovali na prezidenta Trumpa a jeho rozhodnutí stáhnout se z Pařížské klimatické dohody), tak papež řekl, „klimatickou změnu vidíme působit a je morální povinností nás všech přijímat podle toho rozhodnutí.“


„Nedávno přišla zpráva o ruské lodi, která se plavila z Norska do Japonska, přičemž přeplula Severní pól, aniž by našla led,“ řekl František. To mluvil o zprávách ze srpna, kdy se ruský tanker stal první obchodní lodí, která přeplula Arktidu bez pomoci ledoborce, když 19 dnů cestovala z Norska do Jižní Koreje.

Přitom by se ale snad mělo zmínit, že tato diskutovaná loď jménem Chritophe de Margerie má úplně novou konstrukci z roku 2016, kdy jde ve skutečnosti o tanker k převozím kapalného zemního plynu, který je zároveň sám ledoborcem s posílenou konstrukcí trupu lámajícího led z vysoko-pevnostní speciální oceli třídy E. Příď pokrytá 7 cm ocelovými pláty prolamuje led až 1,5 m tlustý.

Jinými slovy to zrovna nebylo tak, že by ta loď v Arktidě nespatřila žádný led, ale byla první, která si prolámala cestu ledem sama bez pomocí specializovaného ledoborce.

Papež se ve svém odpovídání na otázky uchýlil k řečem o zprávě o klimatické změně, která tvrdí, že máme už jen tři roky, abychom to zvrátili zpět, jinak nás čekají strašlivé důsledky.“

„Nevím, zda jsou ty tři roky správně, nebo ne, ale jestli se neobrátíme zpět, tak to s námi půjde s kopce!“ řekl František.


, jak působí, a máme morální povinnost podle toho dělat rozhodnutí. Myslím si, že je to velice závažná věc.“

V tomto případě František mluvil o článku, co se objevil v červnu v magazínu Nature, zvaném „Tři roky na záchranu našeho klimatu.“

Tuto esej sepsal Christina Figueres, místopředseda Globálního konventu starostů za klima a energetiku, spolu s pěti dalšími autory.

Autoři v tomto článku citují předchozí zprávu, která tvrdí, že budou-li emise oxidu uhličitého růsti i po roce 2020 nebo zůstanou-li i na stejné úrovni, „pak budou teplotní cíle stanovené v Paříži téměř nedosažitelné,“ a dohoda OSN o cílech trvale udržitelného růstu z roku 2015 bude také „smrtelně ohrožená.“

Papež František ve svém zhodnocení klimatické změny řek: „Každý člověk má svou vlastní morální odpovědnost a politici mají své. Nechť se každý zeptá vědců a pak se rozhodne. Historie jejich rozhodnutí posoudí.“

Když jej další žurnalista dále tlačil, aby projevil názor na to, proč vlády jednají tak pomalu ve své činnosti ohledně klimatické změny, tak se papež odkázal na Bibli.

Vybavuje se mi v mysli řádek ze Starého zákona: člověk je hloupý a paličatý tvor, který nevidí. Je to jediné zvíře, které spadne do té samé jámy dvakrát,“ řekl František, ač není na první pohled moc jasné, o jaké biblické pasáži to vlastně mluvil.

Zdroj: breitbart.com