Lavrov o Sýrii: “Neaktivita podněcuje teror” Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov: „Z probíhajících násilností v Sýrii by se ve velké míře měly obvinit ty země, které podněcují proti-Assádovské síly, aby nedodržovaly dohodu o zastavení palby a usilovaly o změnu režimu. Tento přístup se ve skutečnosti moc neliší od principů terorismu uplatňovaných skupinami ozbrojené opozice.“ Ruská delegace poukázala, že k zahájení dialogu na bázi principů Ženevského komuniké není zapotřebí žádné rezoluce. Ruští partneři v BRICS tento názor sdílí. Mezi členské státy BRICS patřící Rusko a Čína jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Členské státy BRICS přijaly na zasedání Valného shromáždění OSN společnou rezoluci.

* * *

Odmítnutí aplikovat Ženevské dohody o Sýrii dosažené 30. června 2012 ohrožuje realizaci klíčových principů vytčených Radou bezpečnosti OSN v boji proti terorismu. Účastníci shromáždění Rady bezpečnosti OSN ke Střednímu východu na vysoké úrovni ve středu k situaci v Sýrii vyslovili rozdílné přístupy.

Syrská krize zůstává nejpalčivějším problémem Středního východu už déle než rok. Mezi tím všechny hlavní členské státy Rady bezpečnosti OSN vyjádřily svá stanoviska k situaci před schůzí Valného shromážděním OSN v úterý v New Yorku. Americký vůdce Barack Obama opět zdůraznil, že mír do Sýrie přijde jedině až po rezignaci prezidenta Bashara Assada. Francouzský prezident Francois Hollande na OSN naléhal, aby v Sýrii přistoupilo k aktivním krokům a chránilo oblasti kontrolované opozicí. Nejen Syřané se nachází přímo či nepřímo zapojeni do konfliktu. Jedině konsolidovaný přístup může vést k pomoci při nalezení správného řešení, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov:

„Z probíhajících násilností v Sýrii by se ve velké míře měly obvinit ty země, které podněcují proti-Assádovské síly, aby nedodržovaly dohodu o zastavení palby a usilovaly o změnu režimu. Tento přístup se ve skutečnosti moc neliší od principů terorismu uplatňovaných skupinami ozbrojené opozice.“

Francouzský prezident Radu bezpečnosti OSN obvinil z nečinnosti, která často vypadá jako poněkud ‚selektivní‘. Ty útoky, které v posledních dvou měsících vedla Sýrie, nebyly nijak Radou bezpečnosti OSN odsouzeny. Sergej Lavrov žurnalistů k rozhodnutí některých zemí revidovat dohody z Ženevy řekl:

„Je důležité, aby všichni účastníci Ženevského zasedání dodržovali to, co podepsali. Někteří ze Západních partnerů Ruska odsuzují útoky, říkají ale, že ač je ‚terorismus zlem, neexistuje jiný způsob, jak by Syrský lid svrhl tento krvavý režim.‘ To je velice nebezpečná pozice, která vypadá, jako kdyby terorismus ospravedlňovali.“

Konečné komuniké Akční skupiny pro Sýrii bylo schváleno stálými členy Rady bezpečnosti, Ligou arabských států, Tureckem, EU a generálním tajemníkem OSN. Pro některé země je však tento dokument jen cárem papíru.

Původně nebylo plánováno přijmout při současném zasedání Rady bezpečnosti žádnou rezoluci o Sýrii. Ruská delegace poukázala, že k zahájení dialogu na bázi principů Ženevského komuniké není zapotřebí žádné rezoluce. Ruští partneři v BRICS toto stanovisko sdílí. Z členských států BRICS jsou Rusko a Čína stálými členy Rady bezpečnosti OSN. Členské státy BRICS přijaly na Valném shromáždění OSN společnou rezoluci.

„Společná deklarace ministrů zahraničí zemí BRICS objektivně hodnotí způsoby řešení Syrské krize a podporuje Ženevské komuniké jako základ k těmto akcím. Toto je dobrá základna k dosažení konsensu v Radě bezpečnosti OSN, v níž je současná absence pro některé naše kolegy dost smutná.“

Generální tajemník OSN Ban Ki-moon rovněž zdůraznil, že Syrská krize nemá žádné vojenské řešení a neutišený konflikt je hrozbou bezpečnosti celého regionu.

Členské státy Rady bezpečnosti OSN poukázaly, že změny, které se v současnosti na Středním východě dějí, jsou pouze začátkem této cesty. Nové konflikty budou hrozit převážně potud, pokud se neprovedou politické reformy, což není možné bez modernizace ekonomiky a sociální sféry.

Syrský problém není v regionu jediný. Žádný podstatný pokrok není zřejmý ani v řešení Palestinsko-Izraelského konfliktu.

„Rusko naléhavě apeluje, aby se přikročilo k úsilí ‚kvarteta‘ zprostředkovatelů pro Střední východ v úzké spolupráci s Ligou arabských států, aby došlo k urychlenému obnovení Palestinsko-Izraelských rozhovorů. Věříme, že neschopnost ‚kvarteta‘ zorganizovat setkání ministrů současného zasedání Valného shromáždění OSN je vážnou chybou.“

V kuloárech se šušká, že schůzka zprostředkovatelů Palestinsko-Izraelského urovnání se na Valném shromáždění OSN neodehrála, protože USA byly proti.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

]]>