Podle nové studie planetárních vědců z Penn State University je globální oteplování klamný hoax, neboť ta dokazuje, že i ostatní planety naší sluneční soustavy zažívají stejné teplotní vzestupy a propady jako Země. Klimatická změna je přirozená a dochází k ní i na Marsu a na dalších planetách naší sluneční soustavy, i když na těchto planetách chybí lidé, co by tam přímo ty teplotní změny dělali.


Naše planeta zdaleka není jediná, co prožívá v průběhu času zrovna takové teplotní změny.

Studie této univerzity jde až tak daleko, že říká, že plyny vyvolávané klimatické aktivity a skleníkové plyny řádí na Marsu úplně stejně, jako ovlivňují Zemi.

Nature World News hlásí:

Tato nová studie hledá možnosti, jak plyny tažené klimatické změny vyvolané nahromaděním skleníkových plynů mohou způsobovat určité formativní změny na povrchu Marsu.

Studie vedená planetárními vědci poukazuje, že oxid uhličitý a vodík zachycený v atmosféře mohl způsobovat zjizvení povrchu Marsu.

Experty vždy dohánělo k šílenství vysvětlit, jak na Marsu v průběhu času vznikaly to ohromné kaňony, když ta planeta byla zamrzlá. Ty kaňony mají stejné rysy jako kaňony na zemi formované tekoucí kapalnou vodou.

Na základě této studie mohl Mars zažívat dlouhé teplé klimatické cykly. Tyto teplé klimatické cykly trvaly během každého intervalu 10 milionů let kvůli skleníkovým plynům z řídké atmosféry s oxidem uhličitým a vodíkem. Tento cyklus podle uvedené zprávy umožňoval formování marsích údolí a kaňonů.
Loading...