„Námořní taxi“ mezi pobřežím Libye a Sicílie transportuje tisíce migrantů z Afriky do Evropy. Tyto lodní cesty lze sledovat na internetu, i jména a vlajky lodí jsou známy. Celá armáda lodí různých nevládních organizací (NGO) pendluje sem a tam mezi libyjským pobřežím a Sicílií. Převážející lodě nevládních organizací  čekají ve vzdálenosti pár mil od libyjského pobřeží,  mimo hranice  námořní zóny pod kontrolou Libye.


Plavby těchto lodí byly nyní zdokumentovány při několika příležitostech a to od roku 2015. Migranti jsou téměř výlučně Afričani. Převozní lodě jsou převážně evropské.


Podezření, že lodě využívají obchodníci s lidmi se tak potvrzuje. Malé uprchlické čluny vyjíždějí z libyjského pobřeží k větším evropským lodím, stojících mimo  libyjskou pobřežní zónu. Zdánlivě to vypadá a je to tak prezentováno jako záchrana trosečníků, migrantů. Nicméně počet těchto akcí narůstá a stává se organizovaným exodem migrantů do Evropy.

Chcete-li sledovat námořní dopravu přes Středozemní moře živě, můžete tak učinit na webových stránkách.  Pro více informací o migraci přes Středozemní moře. Jediné, co musíte udělat, je zadat název příslušné lodi v námořní dopravě. Pak můžete dokonce osobně sledovat cesty lodí a vytvořit si svůj vlastní obraz o situaci.
Loading...