Ruský prezident Vladimir Putin vyzval lid Evropy, aby povstal k boji proti globalistické agendě, než bude příliš pozdě. … Putin promlouvající v roce 2016 na proslulé Valdajské konferenci, vyzval Evropu ke snahám o sebezáchovu vlastní záchranou před zlem globalistické agendy:

Další výzva pro ruskou národní identitu je spojená s procesy, které sledujeme mimo Rusko. K tomu patří zahraniční politika, morální a další aspekty. Vidíme, že spousta euro-atlantických států nastoupila na takovou cestu, kdy popírají nebo zavrhují své vlastní kořeny včetně svých křesťanských kořenů, které tvoří základnu Západní civilizace.

V těchto zemích se popírá tato morální základna i jejich veškerá tradiční identita – národní, náboženská, kulturní a dokonce i sexuální identita se buď popírá, nebo aspoň relativizuje. Jejich politici zachází s rodinami s mnoha dětmi jako s právně na roveň s homosexuálními partnerstvími; víra v Boha je na roveň víře v Satana. Tyto excesy a přehánění politické korektnosti v těchto zemích opravdu vedou k vážným úvahám o legitimizaci stran, které prosazují pedofilii.

Lidé v mnoha evropských státech jsou ve skutečnosti za svou náboženskou příslušnost zostouzeni a ve skutečnosti se o ní bojí mluvit. Křesťanské svátky a oslavy se ruší nebo „neutrálně“ přejmenovávají, jako by bylo hanbou, že ten svátek je křesťanský. Těmito metodami se skrývají hlubší morální hodnoty těchto oslav.

A tyto země se pokouší tento model v globálním měřítku vnutit jiným národům. Jsem hluboce přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a k zprimitivnění kultury. To vede na Západě k hlubší demografické a morální krizi.

Co může být větším dokladem o morální krizi lidské společnosti na Západě než ztráta jejích reproduktivních funkcí? A dnes už téměř všechny „rozvinuté“ Západní země nejsou schopné reprodukčně přežít, a to ani za pomoci migrantů.

Bez morálních hodnot zakořeněných v křesťanství a v dalších světových náboženstvích, bez pravidel a morálních hodnot, které se formovaly a vyvíjely v průběhu tisíciletí, ztratí lidé nevyhnutelně svou lidskou důstojnost a stanou se z nich křupani. A my si myslíme, že je správné a přirozené křesťanské morální hodnoty hájit a uchovávat.

Člověk musí respektovat práva každé menšiny na sebeurčení, ale spolu s tím se nemůže a nesmí pochybovat o právech většiny.

Spolu s tím, jak se na Západě rozehrávají tyto procesy na národní úrovni, tak pozorujeme pokusy na mezinárodní úrovni vytvořit unipolární, unifikovaný model světa, relativizovat a odstranit instituce mezinárodních práv a národní suverenity. V takovém unipolárním, unifikovaném světě není místo pro suverénní státy. Takový svět potřebuje pouze vazaly.

Z historické perspektivy by takovýto unipolární svět znamenal vzdání se své vlastní identity a Bohem stvořené rozmanitosti.