Papež František zahájil vyšetřování poté, co byla v jeho argentinské vlasti na videu zachycena socha Panny Marie plačící krvavé slzy. Zatímco někteří věřící katolíci si myslí, že ty slzy jsou velikonočním zázrakem, u jiných to vyvolává obavy, že by to mohlo být „varováním či dokonce trestem“ a další si myslí, že je to poselství pro papeže samotného. Papež František sice vyzval ke klidu, avšak katolíci po celém světě tuto záhadu označují za „boží zásah“ a tvrdí, že Bůh je s tímto pontifikem nespokojený, když ten zjevně více protlačuje liberální politickou agendu, než že by se zabýval duchovními záležitostmi.

Tito věřící konají poutě k rodinnému domu v argentinské provincii Slata, kde se ta socha nachází.  Tato malá ikona Panny mystické růže, což je jedno z jmen používaných pro Pannu Marii, patří rodině Fridas Mendoza.

Bylo to místní rádio ve městě San José de Metán San, které první publikovalo podrobnosti o této hrozivé události, která začala s předvelikonočním půstem.

Vlastník sochy řekl, že ho „den před počátkem tohoto zázraku“ Marie navštívila ve snu.

Pan Mendoza řekl: „Bylo to poprvé, kdy se mi něco takového stalo, a děsilo mě to. Myslel jsem si, že je to nějaký druh trestu.“

O pár hodin později se objevilo video s červenou kapalinu kanoucí této soše po tváři.

Na videu nějaký člověk ukazuje na oko této ikony, přičemž tvrdí, že jí kanou krvavé slzy.

S tím, jak se zprávy o tom šířily Jižní Amerikou, přijížděly do tohoto městečka stovky lidí, aby tu projevili svou úctu.

Podle místních zpráv se z jídelny této rodiny stala improvizovaná svatyně této sochy.

Socha však bude přemístěna do místního katolického kostela, aby ji mohlo spatřit více křesťanů.

Kněz Ricardo Quiroga to vysvětlil: „Přichází sem spousta lidí, aby se tu pomodlili a zapálili pár svíček věnovaných Panně.“

„Jestli začne plakat znovu, je třeba, abychom začala něco dělat na vysoké úrovni v církvi.“

Ale kněz Julio Raúl Méndez na lidi naléhal, aby nečinili zkratovité závěry.

Řekl, že církví vedené vyšetřování bude nejdříve hledat vědecké vysvětlení, než začne uvažovat nad něčím nadpřirozeným.

Pan Méndez řekl: „Církev nejdříve udělá vědecké analýzy, aby zjistila, má-li to přirozené vysvětlení.“

„Teprve poté se bude uvažovat o možnosti nadpřirozeného jevu.“

Během dlouhých let přišlo mnoho zpráv o plačících náboženských sochách, ale jen jednu z nich autority Katolické církve osvědčily.

V roce 1984 byla po osmi letech vyšetřování shledána dřevěná socha Naší dámy z Akita v Japonsku jako ronící skutečnou krev, pot a slzy.