Globalista George Soros v poslední době přitahuje hodně pozornost. V interview s britským Independent přiznal, že nejspíš má „trochu“ mesiášských fantazií. George Soros přiznává, cítím se jako „něco na způsob Boha.“ Teď, když je už osmdesátník, tak už není tak opatrný v udržování svých tužeb pod kontrolou a říká, že naopak „je začíná uvádět do života.“

A opravdu spousty svých nápadů naplňuje skutky. Soros podporuje spoustu liberálních a progresivních záměrů a už o nich nemá strach mluvit.

„Představoval jsem si sám sebe jako něco na způsob boha…,“ napsal. „Abych řekl pravdu, některé dost silné mesianistické fantazie se se mnou táhnou už od dětství, když jsem měl pocit, že je musím udržet pod kontrolou, protože jinak by mě mohly dostat do potíží.“ Když Sorose britský list Independent požádal, aby toto prohlášení rozvedl, tak jej ještě zesílil: „Když sám sebe považujete za něco na způsob boha, stvořitele všeho, je to něco na způsob choroby, já se s tím ale cítím už být pohodlně sžitý, protože jsem to už začal uskutečňovat.“

Jeho volání po demokracii a účasti na společnosti vyvolala kritiku, protože konkrétně uváděl lidi barevné, imigranty, uprchlíky a muslimy.

Muslimská imigrace do USA a do evropských zemí mnohým dělá neustálé starosti, a tudíž údajná role George Sorose v tom hraje roli jejího symbolu i obětního beránka. Je jasné, že využívá svých peněz, aby nutil různé země k přijímání muslimských imigrantů a k otvírání svých hranic. Na jeho cíle zvýšení „demokratické“ účasti mnozí pohlíží spíše jako na tahák k nalákání levicových voličů.

„Následující čtyři cíle tvoří lešení k vytvoření amerického programového díla,“ uvádí jeho příručka. Posílení americké demokracie prostřednictvím zvýšení smysluplné účasti, praktik začleňování a odpovědnosti.“ Třetí strategický cíl se rozprostírá nade vším a volá po „plné politické, ekonomické a občanské účasti imigrantů a barevných komunit na rozbití bariér a na posílení průchodnosti k využití příležitostí.“

Naléhá na globalistickou elitu, aby se vložila do problémů jako uprchlická krize, když říká, že každá země by měla přijmout svou odpovědnost v poskytování pomoci a žádá OSN, aby se postavilo do čela při rozdělování břemena této odpovědnosti. Pro ty Evropany, kteří by radši uzavřené hranice, se to rovná volání požadujícímu invazi.

Muslimská migrace „byla od poloviny 90. let v EU jako celku zatím tou nejsilnější lokomotivou táhnoucí demografický růst,“ uvádí zpráva vydaná Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj EU. „A vypadá to, že teď už se stává dokonce jedinou.“

To v tom je tak nahrubo podstata těch stížností, i když nejspíš Sorose a jeho moc přeceňují. Je však pravda, že lidé z okraje společnosti, pokud se úspěšně začlení do demokracie, tak budou s větší pravděpodobností hlasovat pro liberální kandidáty.