Během nedávného proslovu v Polsku bývalý americký poradce národní bezpečnosti Zbigniew Brzezinski varoval kolegy elitáře, že celosvětové hnutí “odporu” vůči “vnější kontrole” vedené “aktivisty populismu” hrozí, že postup k novému světovému řádu (New World Order) vykolejí. Brzezinski prohlašující zmínky o tom, že 21. století je stoletím Ameriky, za „sdílenou klamnou iluzi“ uvedl, že americká dominance už není možná, kvůli zrychlujícím se sociálním změnám taženým „prostředky okamžité masové komunikace jako je rádio, televize a Internet,“ jejichž kumulace stimuluje „universální probuzení politického povědomí mas.“

Tento bývalý americký národně bezpečnostní poradce dodal, že tento „celosvětový vzestup populistického aktivismu vyvolává zášť vůči vnější dominanci takového druhu, jaká převažovala ve věku kolonialismu a imperialismu.“

Brzezinski dospěl k závěru, že „trvalý a vysoce motivovaný populistický odpor politicky probuzených lidí plných rozhořčujících vzpomínek na historii vnější kontroly se ukazuje být čím dál těžší potlačit.“

Ač Brzezinski svou řeč přednášel neutrálním tónem, kontext prostředí, v němž to řekl, spolu s jeho předchozími prohlášeními by mohl naznačovat, že tohle není oslavou „odporu populistů“, nýbrž lamentací nad dopadem, jaký to má na ten typ „vnější kontroly“, který Brzezinsi opakovaně prosazoval.

Tato prohlášení byla pronesena při příležitosti Evropského fóra pro nové ideje (EFNI), tj. organizace, která prosazuje transformaci Evropské unie na anti-demokratický federální superstát, tj. přesně ten typ byrokratické „vnější kontroly“, o níž Brzezisky ve své přednášce zdůrazňoval, že je v ohrožení.

V tomto kontextu se musí Brzeziského poznámkám o „populistickém odporu“ jako o hlavní překážce uvalení nového světového řádu (New World Order) rozumět tak, že jde spíše o varování než o uvítání.

Uvažte také, co Brzezinski napsal ve své knize Mezi dvěma věky: Americká role v technotronické éře, v níž prosazoval kontrolu populace politickou třídou elity přes technotronickou manipulaci.

„K technotronické éře bude patřit postupné objevování se více kontrolované společnosti. Takové společnosti bude dominovat elita neomezovaná tradičními hodnotami. Brzy bude možné prosadit téměř neustálý dohled nad každým občanem a udržovat kompletní aktualizované svazky obsahující i ty nejosobnější informace o občanovi. Tyto svazky budou podrobovány včasným vyhodnocováním úřady,“ napsal Brzezinski.

„V technotronické společnosti bude zjevně postup trendu k agregaci podpory od milionů jednotlivých občanů pro přitažlivé a atraktivní osobnosti těžící z posledních komunikačních technik snadno dostupný, aby jimi manipulovali emoce a kontrolovali uvažování,“ napsal v té samé knize.

Náhlá Brzezinského starost o dopad politického probuzení globální populace přirozeně není projevem jeho identifikace s tímto jevem. Brzezinski je ultimátním členem z vnitřku elity, zakladatelem mocné Trilaterální komise, lúmenem Výboru pro zahraniční vztahy a pravidelným návštěvníkem Bilderbergu. Jednou presidenta Baracka Obamu popsal jako „jednoho z neúžasnějších myslitelů.“

Tohle v žádném případě není poprvé, kdy Brzezinski lamentoval nad bující opozicí populistů vůči vnější dominanci maličké elity.

Už během své řeči ve Výboru pro zahraniční vztahy v Montrealu v roce 2010 varoval Brzeziski spoluglobalisty, že „globální politické probuzení“ v kombinaci s vnitřními rozbroji mezi elitou hrozí vykolejením postupu směrem k jediné světové vládě.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>