Jsou známa povídání o určitých záhadných dávných textech, které svým čtenářům a přívržencům slibují schopnosti mimo hájemství běžných lidských bytostí. K dispozici je velké množství dokladů o tom, že lidé v minulosti silně investovali do magických schopností, které ty dávné bichle údajně nabízely, a existuje spousta středověkých dokumentů osvědčujících, co z toho fungovalo, a co ne. …


Skryté síly Ars Notoria

Jednou z nejslavnějších z těchto údajně magických knih je Ars Notoria, dávný text, který tvrdí, že čtenáře naučí, jak zvládnout učení a vyvinout si perfektní paměť. Panují domněnky, že tato kniha byla napsána jako součást učebnice magie s informacemi o tom, jak vytvářet talismany a amulety a jak realizovat magické kletby. Tato kniha byla podle nejlepších odhadů sestavena mezi dvanáctým a třináctým stoletím jako kompilace několika autorů dohromady a kopie tohoto textu byly nalezeny v hebrejštině, řečtině a latině.

Ars Notoria je mezi magickými texty z raného a středního středověku téměř unikátní, protože se zaměřuje spíše na modlitby, meditace a slovní cvičení než na magická zaklínadla, lektvary a rituály. Kniha tvrdí, že bude-li uživatel postupovat podle těchto cvičení důkladně, tak se dopracuje k mistrovství v rétorice a k perfektní paměti i k moudrosti daleko za hranicemi schopností běžných lidských bytostí. Tvrdí se, že prostřednictvím Ars Notoria byla napříč propastmi věků předávána moudrost samotného krále Šalamouna.

V časech středověku neuměla většina lidí číst v žádném jazyce, natožpak v klasických jazycích jako latina, řečtina a hebrejština. V té době bylo docela běžné, že ani králové a královny neměli číst. Proto jedinými lidmi, kteří měli přístup k takovémuto druhu tajného vědění, byli mniši a kněží.
Loading...